Etkinlikler

Mimarlık_Sanat Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 24 - 26 Kasım 2010
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İletişim
Web Sitesi: www.aasymposium.org


Mimarlık ile sanatın oluşturduğu karmaşık ilişkiler ağını Mimarlık_Sanat olarak tanımlarsak, bu alt tireye konumlanan çeşitli dinamiklerden de söz edilebilir. Bu ilişkiler ağının çeşitli bağlamlarda tartışılması mümkün görünse de, kendiliğinden bir dinamik olarak medyaya yeterince dikkat çekilmiyor.

Bir taraftan mimarlığın ve sanatın, basın yayın organları anlamında medyadaki görüntüleri kendi gerçekliklerinin bir parçası haline gelmiş durumda. Diğer taraftan, yeni üretim araçları ve teknikleri anlamında medya, artık yalnızca temsil eden olarak var olmak yerine, temsil edilenle iç içe geçerek, ilginç bir göstergeler bütünü oluşturuyor.

Mimarlık_Sanat Sempozyumları''nın bu ilk buluşması, Mimarlık Medya Sanat başlığında mimarlık ile sanata ilişkin güncel dönüşümlerin, medya''lar bağlamında tartışılmasını ve güncel üretim dinamiklerine ilişkin disiplinlerarası bir iletişim olasılığının ortaya çıkmasını amaçlıyor.

24 Kasım 2010 Çarşamba

9:30 Kayıt

10:30 Açılış

11:00 Davetli Konuşmacı: Filiz Özer "Frank Gehry Deyince..."

12:30 Öğle Arası

13:30 Davetli Konuşmacı: Kas Oosterhuis, Ilona Lenard "The Urgent Need for Style in Nonstandard Architecture: The Emergence of a New Aesthetic Based on Mass Customization"

15:00 Kahve Arası

15:30 1.Oturum

Oturum Başkanı Aykut Köksal
Gizem Erdoğan "Sokaktan Çıkan Medya Sokağa Taşan Medya-Gerilla Pazarlama";
Açalya Allmer-Sevinç Alkan "Eksik Sizsiniz Hanfendi: Televizyon Reklamlarında Yaratılan Mutfak Mekanları ve Cinsiyetleri"
Agnieszka Marek "Rumour, Denunciation or Advertisement? Description and Criticism of Architecture in the Aspect of Educational Role of the Press"
Şehriban Çelebi "Meta, Mimarlık ve Sanat"

25 Kasım 2010 Perşembe

9:00 2. Oturum

Oturum Başkanı Aylâ Antel
A.Nilay Evcil-S. S. Yalçın Usal "Bir Tüketim Nesnesi Olarak Konut: Kapalı Yerleşmeler ve Tüketim Kültürü İlişkisinin Medya Üzerinden İncelenmesi"

İsmet Şahin "The Relationship Between Architecture and the Socio-Cultural Structure and Social Perception with an Example of Istanbul City"

Phevos Kallitsis "Re-discovering the City Centers under Suburban Rules: A Celluloid Quest"

10:30 Kahve Arası

11:00 Davetli Konuşmacı Emre Zeytinoğlu "Yeni Medya olarak Bilgisayar Oyunları ve Sanat"

12:30 Öğle Yemeği

13:30 Davetli Konuşmacı Aykut Köksal "Mimarlık ve Görünürlük"

15:00 Kahve Arası

15:30 3. Oturum

Oturum Başkanı Deniz İncedayı

Lebriz Rona "Çağdaş Sanatta Mekanda Işık Etkeni"

Hedayat Shahbazi-Mohammad Reza Khakza-Farnaz Montazer "Recognition of Affecting Factors in Creative Architectural Photography"

Fatih Us "Sinema Filmlerindeki Mimari Mekanlarda Kullanılan Kamera Hareketleri"

Sigrun Prahl "Art and Architecture in Media : The Representation of City, Design and Behavour in Science Fiction Movies"

26 Kasım 2010 Cuma

9:00 4.Oturum

Oturum Başkanı Oğuz Özer

Selin Karaibrahimoğlu "Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Çizim Programları; Eskizler Üzerinden Bir Değerlendirme"

Deniz A. Yazıcıoğlu "Mimarlığın Yeni Kimliğinin Oluşmasında Hesaplamalı Bilimin Rolü"

Zeynep Aygen-Marina Hauer "Media, Computer Images and Gothic Architecture"

10:30 Kahve Arası

11:00 5.Oturum

Oturum Başkanı Sema Ergönül

S. S. Yalçın Usal-A. Nilay Evcil "Mağaza Tasarımında Geçicilik ve Süreklilik"
Bankole Ojo-O. F. Kayode-A. G.Fashuyi "Architecture Media Art: Towards The Dynamics of Application of Design Tools and Techniques in Nigerian Universities"
Eduardo Kairuz "Theory and Practice of Dispersion: Architecture and Interdisciplinarity"

12:30 Öğle Yemeği

13:30 Davetli Konuşmacı Zeki Coşkun "Uygarlığın Kuruluşunda Mimarlığın Rolü"

15:00 Kahve Arası

15:30 Davetli Konuşmacı Uğur Tanyeli "Medyada Yeniden Üretildiği Çağda Mimarlığın Durumu"


Konuyla İlgili Linkler

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.