Etkinlikler

Kent Hareketleri Forumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 26 - 27 Haziran 2010
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: mimarist.org/


Kentsel dönüşüm projeleri ve kent mekânını metalaştıran uygulamalar ile mahallelerimizi ve yaşam alanlarımızı yok eden, kamusal alanlarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi, yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı, hatta sinemalarımızı elimizden alarak kent yoksullarını ve emekçi kesimleri kentin dışına sürmeye çalışan, daha fazla kar uğruna kenti bozan, yıkan ve çirkinleştirenlere karşı bir araya gelerek kentimize sahip çıkıyoruz.

Yaşam alanlarımızı savunmak, gündelik hayat deneyimlerimizle olgunlaştırdığımız ve sahip çıktığımız kamusal alanlara yapılan hukuk dışı müdahalelere karşı durmak için şu zamana dek birbirinden farklı ve her biri kendine özgü mücadele pratikleri geliştirdik. Ancak, farklı örgütlenme yapıları, farklı müzakere ya da müdahale biçimleriyle farklı mecralarda sermayenin saldırısını deşifre etme ve buna karşı koyma çabaları ortaya koyuyor olsa da, bu deneyimlerin saldırıları engellemekte yetersiz kaldığı ve mücadeleyi farklı biçimlerde yürüten yapıları ortaklaştıramadığı ortadadır.

Her kent hareketinin, her yerel direnişin özgünlüğüne ve örgütlenme biçimine saygı duyarak ama esas olarak ortak bir yol haritası belirleyebilmenin umuduyla maruz kaldığımız, kalacağımız saldırılara karşı daha etkin cevaplar verebilmenin olanaklarını, potansiyellerini masaya yatıracak bir forumu birlikte gerçekleştirebilmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli buluşma ile mahalle derneklerinin, kent hareketlerinin ve mücadeleye katkı koyan her oluşumun deneyimlerini, birikimlerini masaya yatırarak nasıl birlikte hareket edebileceğimize dair yöntemleri belirlemeyi hedefliyoruz.

Bu konuyla ilgili odalar, üniversiteler ve siyasal kurumlar tarafından çok sayıda sempozyum, panel ve atölye çalışması yapıldı. Tüm bu çabaların değerli olduğuna şüphe yok. Ancak, bizim hedefimiz teorik saptamalar dışında daha çok pratikteki sorunları dert edinerek kentsel muhalefet hareketlerinin bir araya gelmesini sağlamaya yönelik süreci başlatmaktır.
Hiçbirimiz hepimizden güçlü değiliz...

FORUM PROGRAMI:
1.GÜN - 26 HAZİRAN CUMARTESİ

10:00/10:15 - Açılış Konuşması:
10:15/10:30 - Film Gösterimi: Ekümenopolis
10:30/12:30 - Kent Hareketleriyle Tanışma
12:30/13:30 - Yemek Arası
13:30/16:00 - Kent Hareketleri Nasıl Ortak Bir Zeminde Buluşabilir?
Prensip, yöntem ve araçların belirlenmesi

2.GÜN - 27 HAZİRAN PAZAR
10:00/12:30 - Avrupa Sosyal Forumu Süreci ve Sonrası İçin Eylem Planı: Çalışma, hareket ve işbirliği
12:30/13:30 - Yemek Arası
13:30/15:00 - Acil ve Önemli Gündemler Üzerine Tartışma
15:00/15:30 - Önümüzdeki Süreçten Beklentiler ve Forum Sonuç Bildirgesi

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.