Etkinlikler

"Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını" Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 25 - 27 Kasım 2010
Yer: S.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mmf.selcuk.edu.tr/m...


Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mimarlar Odası Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünün kuruluşunun 40. yılı anısına 25-27 Kasım 2010 tarihleri arasında "Mimarlık Eğitiminin Dünü,Bugünü,Yarını " başlığı altında ulusal düzeyde sempozyum düzenlemeyi planlamıştır. Sempozyumda, Ülkemizdeki mimarlık eğitiminin farklı ana başlıklar altında, kapsamlı şekilde ulusal ölçekte tartışılması amaçlanmaktadır. Ülkemizdeki mimarlık okullarında, tasarım, sanat, mimari stüdyo, restorasyon ve teknik içerikli derslerde uygulanan yöntemsel yaklaşımların, elde edilen birikim ve deneyimlerin paylaşılması ve tartışılmaya açılması hedeflenmiştir. Sempozyum kapsamında, bildiri ve poster sunumları ve proje sergileri gerçekleştirilecek.

Ana konu başlıkları

Mimarlık Eğitimi
Güncel gelişmeler bağlamında mimarlık eğitiminde meydana gelen yenilikçi yaklaşımların, AB ‘ye uyum sürecinde yürütülen çalışmaların gelişim süreçleri ve ülkemiz mimarlık eğitiminde beklenen yeniliklerin tanıtılması ve tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Mimarlık eğitiminde yeni eğilimler ve gelişmeler

- -Mimarlık eğitiminde uzmanlaşma sorunsalı (lisans ve lisans üstü düzeyde)

- -Eğitimde esneklik, ortak eğitim programları ve akreditasyon, değişim programlarının önemi

- -Mimarlık eğitimi ve disiplinler arası ilişkiler, mimarlık eğitim programlarında bütünsellik

Mimarlık eğitimi ve uygulama
Mimar adaylarının uygulama ortamına hazırlanması için yürütülen çalışmaların aktarılması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Eğitimle uygulamanın bütünleşmesi

- -Eğitim ve uygulama sorunları

Mimarlık Eğitimi ve Sanat
Sanatsal duyarlılığın mimar adaylarına kazandırılması mimarlık eğitiminin gereken temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çeşitli okullarda yürütülen eğitim metotlarının bu başlık altında ele alınması hedeflenmektedir.

İlgili temalar:

- -Mimar adaylarına sanatsal duyarlılığın kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamaların tanıtımı ve elde birikimler.

- -Klasik ve modern sanatsal eğitimin mimarideki yeri ve önemi

Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisi
Mimarlık eğitiminde bilgisayar teknolojileri ile ilgili derslerin veriliş biçimi, bilgisayarla gerçekleştirilen proje sunum teknikleri ve tasarım yöntemleri bu başlık altında ele alınması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Bilgisayar destekli tasarım

- -Simülasyon programlarının kullanımı ( görsel sunum, teknik analizler, çevresel analizler)

Mimarlık Eğitimi Koruma İlişkisi
Bulunduğumuz coğrafyada çeşitlilik gösteren tarihsel mimari mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarımı ile ilgili mimarlık okullarında yürütülen çalışmaların ele alınması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Kültürel Mirasın Korunması

- - Kültürel Mirasın Belgelenmesi

- -Kültürel Miras ve Değişim

- -Koruma Bilincinin Oluşturulması

Mimarlık Eğitimi- Planlama
Ölçekler arası tasarım, kentsel tasarım mimarlık ilişki ve şehir planlaması ile mimari tasarım ölçekleri arasında karşılaşılan sorunların bu başlık altında ele alınması düşünülmüştür.

İlgili temalar:

- -Mimarlık kentsel planlama ilişkisi

- -Planlama Politikaları

Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilir ve Ekolojik Yaklaşımların Önemi

Mimarlık eğitiminde ekoloji konusunun ele alınması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık İlişkisi

- -Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar

- -Enerji Etkin Mimari Tasarım

- -Bilgi edinme kaynağı olarak Geleneksel Mimari ve geleneksel mimariden ders çıkarma

Mimarlık Eğitimi-Kültür
Mimarlık kültür ilişkisi, mimaride kültürel kimlik konusunun mimarlık eğitiminde yeri bu başlıkta ele alınması amaçlanmaktadır.

İlgili temalar:

- -Mimarlık ve Kültürel kimlik
- -Mimarlık ve Küreselleşme

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Prof.Dr.Ahmet ALKAN [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mine ULUSOY [email protected]
Yrd. Doç. Dr. S.Zerrin KORKMAZ [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Fatih CANAN [email protected]
Arş. Gör. Esra YALDIZ [email protected]
Arş. Gör. S. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ [email protected]

TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi
Serdar IŞIK (Başkan)
Öğr. Grv. Hüseyin BAŞAR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sempozyum Sekreteryası
İletişim adresleri:
[email protected]
Esra YALDIZ [email protected]
Cep: 0 505 210 47 01
İş: 0332 223 20 20

*Sempozyum özet gönderim tarihi 15 Eylül 2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.