Etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Buluşması 2010

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2010
Yer: Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay - Ankara
Telefon: 0312 417 86 65
Faks: 0312 417 18 04
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarlarodasiankara...


TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 41. Dönem Çalışma Programında öngörülen çalışmalardan biri, şube etkinlik alanında yer alan mimarlık okullarını ve bu bölgelerde bulunan temsilciliklerimizi mimarlık eğitimi bağlamında bir araya getirecek ve süreklilik kazanması planlanan etkinlikler düzenlenmesiydi. Bu çalışmanın temel hedefleri arasında, farklı bölgelerde ve farklı koşullar altında sürdürülen mimarlık eğitim(ler)inin birlikte düşünülmesi, tartışılması ve Oda-öğrenci ilişkisinin Şube hinterlandı çapında örgütlenmesi bulunmakta. Bu çerçevede planlanan Öğrenci Buluşması, Şube hinterlandında yer alan 6 üniversitenin (Bozok Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Gazi Ünversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) mimarlık bölümü öğrencilerini bir günlük bir etkinlikte bir araya getirmeyi hedefliyor.

28 Eylül 2010 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi''nde gerçekleştirilecek Öğrenci Buluşması, halen mezun vermekte olan Bozok, Karabük Gazi, ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri Mimarlık Bölümlerinin 2009-2010 yılı bitirme projelerinin yanı sıra Şubemiz tarafından 2010 yılında düzenlenen Halfeti ve Hasanoğlan Yaz Okulu çalışmalarını içeren bir sergiyi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi''nin ve Şube Öğrenci Komisyonu''nun çalışmalarını tanıtan sunumları ve farklı okullardan gelen öğrencilerin kendi okullarında mevcut sorun ve potansiyelleriyle mimarlık eğitimini ve öğrenci örgütlenmesini tartışacağı bir Forum''u içerecek.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören mimarlık öğrencileri için tartışma ortamının sağlanacağı Öğrenci Buluşması''na tüm mimarlık öğrencileri ve üyelerimiz davetlidir.

Sergimiz 28 Eylül- 8 Ekim 2010 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Program:
7:00 Hareket (Ankara dışı katılımcılar için)
10:30-12:00 Sunuşlar
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-16:00 Forum
16:00-17:00 Kokteyl
17:00 Hareket (Ankara dışı katılımcılar için)

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.