Etkinlikler

Verikent Seminerleri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 18 Eylül - 30 Ekim 2010
Yer: Amberplatform, Santralİstanbul
İletişim
Web Sitesi: datacity.amberplatform....


Verikent Seminerler Dizisi Sanat ve Teknolojiyi birlikte ele alan ve her yılın Kasım ayında BİS tarafından düzenlenen amberFestival''in 2010 yılı teması "Verikent". Modern Kentlerde yönetim ve gündelik yaşamın gün geçtikçe artan biçimde resmi ve sivil teknolojik ağlar ve etkin bir dijital veri dolaşımı üzerinden gerçekleşmesi durumunu ele alan bu genel temanın ilham verdiği sanat eserlerinin yanı sıra "Verikent" temasının ayrıntılı olarak ele alınacağı akademik bir konferansı da içerecek olan amberFestival 5 Kasım''da başlayacak. Verikent Seminerler Dizisinin programı BIS tarafından, Nilüfer Kozikoğlu, Murat Güvenç, Selim Balcısoy, Social Bits (AT) and Özgür Uçgan''dan oluşan tema Danışma Kurulunun desteği ile geliştirildi. BIS, bu yıl İstanbul''un Avrupa Kültür Başkenti olması yanı sıra içinde yaşadığımız ve çalıştığımız şehrimizde de veri dolaşımının sosyal ve politik olarak gittikçe önem kazanması nedeniyle bu yılın Eylül ve Ekim aylarında Verikent temasını farklı bakış açıları ve disiplinler üzerinden tartışmayı amaçlayan bir seminerler dizisi gerçekleşiyor.

Festivale doğru düşünsel bir ısınma niteliği taşıyan bu etkinlikler 18 Eylül''de İstanbul Belediyesi''nin dijital altyapı uzmanlarının yapacağı sunumlarla başlayacak ve konunun sosyal, teknolojik, hukuki, politik ve sanatsal yönlerinin ele alınacağı oturumlarla devam edecek. Böylelikle Verikent teması yeni güvenlik ve gözaltı söylemlerinden e-devlet''e, haritalama ve görselleştirme teknolojilerinden kent altyapısının dijitalleşmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınacak.

Her Cumartesi saat 16.00-19.00 arasında amberPlatform''da gerçekleşecek olan bu etkinliklerde konuyu farklı disiplinlerin merceğinden ele alan uzmanların
yanı sıra kentsel dijital veriler üzerinden üretim yapan sanatçılar da yer alacak. Üç konuşmacının yer alacağı oturumlar sunum, tartışma ve soru-cevaplardan oluşacak. Verikent Seminerler Dizisi, başta tüm İstanbullular olmak üzere, çeşitli disiplinlerden gelen akademisyen, sanatçı, aktivist, öğrenci, vb geniş bir izleyici kitlesini hedefliyor.

Program

18Eylül/September2010

Kent Yöneticilerinin Perspektifinden Veri ve Yönetişim / Data and Governmentality from the Perspective of Urban Administrators
Sadullah Uzun (İSBAK Ar-Ge Müdürü), Belbim Ar-Ge, İspark Ar-Ge

25Eylül/September2010
Dijital Çağda Kentsel Planlama ve Veri / Urban Planning and Data in the Digital Age
Nilüfer Kozikoğlu (Mimar, TUSPA), Pelin Dursun (İTÜ, Şehir Planlama Bölümü), Emrah Kavlak (Sanatçı)

02Ekim/October2010
Kentsel Güvenlik ve Gözetim Sistemlerine Sosyolojik bir Bakış / A Sociological Perspective on Urban Security and Surveillance Systems
Ali Ergur (Prof.Dr., Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü), Gülfem Saydan (Paris 1 - Sorbonne Üniversitesi, Siyasal İletişim Doktora Öğrencisi), Sevgi Kesim (Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Tanıtım Koordinatörü), Josef Slerka (Charles Üniversitesi, Yeni Medya Bölümü, Çek Cumhuriyeti)

09Ekim/October2010
Dijital Ağlar ve Kentsel Yönetişim Politikaları / Digital Networks and the Politics of Urban Governmentality
Özgür Uçkan (Dr., Bilgi Üniversitesi), Burak Arıkan (Sanatçı), Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu Belediye Başkanı), Silvia Cazacu (Gazeteci, Romanya), Prokop İstvanek (ZTOHOVEN, Çek Cumhuriyeti)

16Ekim/October2010
Veri ve Hukuk: Bilgi Edinme Hakkı / Data and the Law: The Right to Obtain Information.
Yaman Akdeniz (Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Ahmet Gökçen (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Filip Pospipil (Iuridicum Remedium, Çek Cumhuriyeti)

23Ekim/October2010
Veri Görselleştirmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri / Data Visualization and Geographical Information Systems Selim Balcısoy (Sabancı Üniversitesi), Murat Güvenç (Bilgi Üniversitesi)

30Ekim/October2010
Kamusal Sanat ve Kentsel Estetik / Public Art and Urban Aesthetics
Social Bits (Linz Üniversitesi, Avusturya), Lanfranco Aceti (Sabancı Üniversitesi), Daniel Calciu (Bükreş Üniversitesi, Romanya)
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.