Etkinlikler

3. İstanbul Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 15 - 16 Ekim 2010
Yer: İTÜ Taşkışla
İletişim
Adres: Bankalar (Voyvoda) Caddesi No:35/37 80000 Karaköy - İstanbul
Telefon: 0212 334 22 70
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.obmuze.com/


Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul''u ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan irdeleyen sempozyum serisinin üçüncüsünü hayata geçiriyor. Son yüzyılda İstanbul''da kent ve mimarlık ortamını ele alan, danışmanlığını Prof. Dr. Sibel Bozdoğan''ın, küratörlüğünü Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar''ın yaptığı Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul''a: Mimarlık ve Kent, 1910 2010 sempozyumu, 15- 16 Ekim 2010 tarihlerinde, İTÜ Taşkışla Binası''nda gerçekleştirilecek. Sempozyum, kent ve mimari temalı toplantıları ve radikal dönüşüm üzerinden oluşturulacak tartışma platformuyla, sadece düne ve bugüne yeniden bakmak değil, kentin geleceğine dair fikri çerçeve oluşturmak açısından da kritik önem taşıyor.

Sosyal-ekonomik-politik kırılmalar üzerinden yapılandırılan sempozyumda, "Pay-ı Taht''ın Modernleşmesi", "Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modern Kentin Mekânsallaşması" ve "Kapalı Ekonomi / Popülist Politikaların Görünürlülüğü: Kent ve Mimarlık" başlıklı oturumlarla kentin, yeni kamusal mekanlar ve yaşam biçimleri üzerinden dönüşümü irdelenecek. Sempozyum, 1980 sonrası radikal dönüşüm ortamında, mimarlıktaki gelişmeler ya da sorunsalların yeni projeler ve yeni pozisyonlar üzerinden tartışılacağı oturumla sona erecek.

Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar''a göre; son 100 yıl içinde pek çok değişim yaşayan İstanbul için, 20. yüzyıl başı hem bir son, hem de başlangıç oldu. Günümüzde de, benzeri yoğun geçişlerine tanık olduğumuz cinsten, ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal farklı bir platforma geçiş süreci yaratılıyor. Yüzyılların bitiş ve başlangıçları, hem geçmişe hem de geleceğe bakmak açısından, ütopik düşleri, kentsel ve mimari imgelemleri irdelemek, kavramsallaştırma yöntemlerini çalışmak, yeni imgelemlerin ne kadar uygulanabildiğini kavramak açısından kritik dönemeçler olarak değerlendiriliyor. Sempozyumun, bu yoğun, kaotik, parçalı ve radikal dönüşümün yüzyıllık serüvenini, yani Osmanlı başkentinden 21. yüzyılın küreselleşen sahnesine geçişinde, İstanbul''u kavramak açısından, yeni ipuçları vermesi hedefleniyor.

Program
15 Ekim 2010

09:30-10:00 Kayıt
10:00-10:15 Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar
Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul''a: Mimarlık ve Kent, 1910 2010
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
10:15-11:00

Onur Konuğu:
Prof. Dr. İhsan Bilgin
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
11:00-12:00

1. Oturum: 19.yy 1923 : Pay-ı Taht''ın Modernleşmesi

Moderatör:
Prof. Dr. Atilla Yücel
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Günkut Akın
20. Yüzyıl başında İstanbul: Toplumsal ve Mekânsal Farklılaşma
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Namık Günay Erkal
Emperyal Limanın Dönüşümü: Kent ve Su
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
12:00-12:30 Sorular ve Cevaplar
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-14:30

2. Oturum: 1923 1950: Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modern Kentin Mekânsallaşması

Moderatör
Prof. Dr. Semra Aydınlı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar:
Doç. Dr. F. Cânâ Bilsel
Prost Planı ve Modern Kenti Yaratmak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar
Modern İmgelemin Günlük Yaşamda Mekânlaşması:
Prost''un Yeni Kamusallıkları
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
14:30-15:00 Sorular ve Cevaplar
15:00-16:30

3. Oturum: 1950 1980: Kapalı Ekonomi / Popülist Politikaların Görünürlülüğü: Kent ve Mimarlık

Moderatör
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Konuşmacılar:
Burak Boysan
Menderes''in İmar Operasyonları
Mimar

Araş. Gör. Neşe Gül Doğusan
Türk Orta Sınıf Kurgusunda Kooperatiflerin Rolü
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. Ela Kaçel
Mimar Kimliğinin Ortaya Çıkışı: Baysal Birsel
Bahçeşehir Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
16:30-17:00 Sorular ve Cevaplar
17:00-19:00 Kokteyl

16 Ekim 2010
09:30-10:00 Kayıt
10:00-12:00

1. Oturum: 1980 2010 Küreselleşen Kent ve Mimarlık

Moderatör:
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar:
Yard. Doç. Dr. Tuna Kuyucu
Bir Mülkiyet Transferi Aracı olarak TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç.Dr. Arda İnceoğlu
Türk Mimarlığı''nın Olağanüstü On Yılı?
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. Esra Akcan
Âsilik Sonrası Mimarlık
Chicago Illinois Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık Fakültesi

Tartışmacı:
Prof. Dr. Ayşe Şentürer
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
12:00-12:30 Sorular ve Cevaplar

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.