Etkinlikler

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi Arama Konferansı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 19 - 20 Ekim 2010
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.istanbul2010.org/KU...


İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla işbirliği içerisinde yürütülmekte olan Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi kapsamında İstanbul''a kalıcı bir müze kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 9 Nisan 2010 tarihinde kolokyum, ödül töreni ve sergisi gerçekleştirilen "Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimarî Fikir Yarışması"nın ardından projenin ikinci adımı olarak müze oluşumu için 19-20 Ekim 2010 tarihinde bir Arama Konferansı gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin çağdaş anlamda mimarlık ve sanat eğitimi veren en eski kurumu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi''nde 1983 yılında kurulan Mimar Sinan Araştırma Merkezi, Türk Sanatı ve mimarisini, özellikle Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yere sahip olan Mimar Sinan''ın uluslararası tanınırlığını artırmayı ve dünya mimarlık ve sanat tarihi içinde olması gereken yere gelmesini sağlamayı, eserlerinin tanımlanması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmayı ve teşvik etmeyi; sanatsal ve bilimsel bilgiyi paylaşıp, yaygınlaştırmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiştir.

İstanbul''u yapılarıyla biçimlendiren ve şehrin gelişimine yön veren ayrıca Osmanlı Klasik Dönem Mimari Üslubu''nu oluşturan Hassa Mimarbaşı Sinan üzerine yapılmış tüm araştırma ve eserlerin bir araya getirileceği ve eksikliklerin tespit edilip bu yöndeki çalışmaların yürütüleceği, Türk Mimarlığı, Sanatı ve Mimar Sinan''ın tüm yönleriyle tanınırlığını sağlamayı hedefleyen, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olan üniversite öncülüğünde, Mimar Sinan Araştırma Merkezi ile bilimsel ve sanatsal olarak doğrudan bağı olacak olan "Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi" kurulması hedeflenmiştir.

Bunun için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti oluşumunun bu hedefe ivme kazandırabilir öngörüsü çerçevesi içerisinde Mayıs 2008''de ajansa proje başvurusu yapılmıştır. Mayıs 2008 yılında başvurusu yapılan, yol haritası ve zamanlaması belli olan bu projenin başlaması için ajans tarafından yerinin kesinleştirilmesi öncelikli olarak görülmüş, 2009 yılı sonuna gelindiğinde, bu konuda gelişme sağlanamaması nedeniyle yer tahsisinin beklenmeden projenin oluşumu için etkinliklerin yapılması kararı alınmış ve "Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Mimar Sinan Müzesi Projesi" çalışmaları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile İstanbul 2010 Ajansı arasında 15 Mart 2010 tarihinde imzalanan bir protokol ile fiili olarak başlamıştır.

Bu projenin gerçekleştirilme sürecinde oluşturulacak etkinlikler içerisinde en önemlisi; araştırma merkezi ile desteklenen bir müzenin oluşumunda izlenmesi gereken yöntemi belirlemek, görev tanımı yapmak, süreci oluşturmak ve müzeyi hayata geçirmek için yapılacak olan "Arama Konferansı" dır. Arama Konferansı ile Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi''nin konseptini geliştirmek ve yerinin, mekânsal özelliklerinin, gerekli donanım, yönetim ve işletme modelinin, paydaş ve sorumluların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Arama Konferansı dünyada ve Türkiye''de katılımlı yöntemler konusunda deneyimli bir kuruluş olan "ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlığı" tarafından gerçekleştirilecektir.

"Ortak akıl" yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemi olan Arama Konferansı; 19 - 20 Ekim 2010 tarihleri arasında 2 gün süreyle yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Katılım davetlilerle sınırlıdır.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.