Etkinlikler

İstanbul Buluşmaları: "İstanbul: Kültür, 2010, Başkent"

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 26 - 27 Ekim 2010
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İletişim
Web Sitesi: www.msgsu.edu.tr/msu/pa...


İstanbul Buluşmaları etkinliği 2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde ilgili tüm aktörlerin katılımıyla farklı konuları bütünlük içinde ele alan bir fikir platformu oluşturma amacıyla düzenlenmektedir. İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen bu etkinlik çerçevesinde, politikacılardan meslek uzmanlarına, merkezi yönetimden yerel yönetimlere, meslek odası temsilcilerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki geniş bir kesimi bir araya getirmektedir. Bu toplantı ile bir etkileşim ortamı yaratılmasının yanı sıra, uygulayıcı kurumlar açısından ele alınan konulara yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de hedeflenmektedir.

Önceki yıllarda "İstanbul''da Büyük Projeler", "Belirsizlik Ortamında İstanbul''un Planlama Gündemi" ve "Kriz ve İstanbul" başlıklarıyla düzenlenen etkinlikler geniş katılımlarla gerçekleşmiştir. Katılımcı profili ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi açısından hedefine ulaşan İstanbul Buluşmaları etkinliğinin dördüncüsü ise bu yıl 26-27 Ekim 2010 tarihlerinde "İstanbul: Kültür, 2010, Başkent" başlığıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki temasını tarihi geçmişi, özgün kimliği, sosyo-kültürel ve doğal değerleri açısından küresel düzeyde öne çıkan bir kent olan İstanbul''un, Avrupa Kültür Başkenti olarak nitelendirildiği ve bu kapsamda birçok projenin faaliyete geçirildiği 2010 süreci oluşturmaktadır. Tema kapsamında yeniden yapılanma sürecindeki İstanbul''un sektörel, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda irdelenmesi; İstanbul''un Kültür ve Sanat gündeminin ele alınması; İstanbul''un Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edildiği 2010 sürecinin aktörleriyle birlikte irdelenmesi ve 2010 yılında İstanbul''un planlama gündemini belirleyen projelerin ele alınması hedeflenmektedir. Tüm İstanbullular iki gün sürecek buluşmalara davetli olup, katılımlarınızla zenginleşeceğine inandığımız etkinliğe ait program aşağıda belirtilmiştir.

Program

1. GÜN

09.30 - 10.00 Kayıt İşlemleri

10.00 - 10.30 Açılış konuşmaları
Prof. Rahmi AKSUNGUR (MSGSÜ Rektörü)
Prof Dr. Güzin KONUK (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Aykut KARAMAN (MSGSÜ ŞBPB Başkanı)
Necati UYAR (ŞPO Genel Başkanı)
Tayfun KAHRAMAN (ŞPO İstanbul Şube Başkanı)

10.30 - 11.00 Tematik Sunuş
Prof. Dr. Doğan KUBAN

11.00 - 11.30 Çay-Kahve Arası

11.30 - 13.30 1. Oturum: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul
Moderatör: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (MSGSÜ)
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Zeynep ENLİL (YTÜ)
Prof. Dr. Korel GÖYMEN (SABANCI ÜNİ.)
Mustafa SÖNMEZ (CUMHURİYET)
Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN (YTÜ)

13.30 - 14.30 Yemek Arası

14.30 - 16.30 2. Oturum: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Moderatör: Doç. Dr. Asu AKSOY (BİLGİ ÜNİ.)
Konuşmacılar:
Ahmetcan ALPAN (ŞPO)
Nuri ÇOLAKOĞLU (İKSV)
Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY (İTÜ)
Korhan GÜMÜŞ (AKB 2010)
Beral MADRA (AKB 2010)

2. GÜN
09.30-10.00 Kayıt İşlemleri

10.00 - 12.00 1. Oturum: İstanbul''da Kültür ve Sanat
Moderatör: Yekta KOPAN (NTV)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ali AKAY (MSGSÜ)
Bedri BAYKAM (UPSD Başkanı)
Özalp BİROL (Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
Atilla DORSAY (İKSV)
Burcu PELVANOĞLU (AICA Türkiye Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Emre ZEYTİNOĞLU (MSGSÜ)

12.00 - 13.00 Yemek Arası

13.00 - 15.00 2. Oturum: İstanbul''un 2010 Gündemi: Planlar, Projeler
Moderatör: Doç Dr. Pelin Pınar ÖZDEN (ŞPO)
Konuşmacılar:
Çare Olgun ÇALIŞKAN (ŞPO)
Doç Dr. İclal DİNÇER (YTÜ)
Mehmet GÜRKAN (AKB 2010)
Halil ONUR (Alan Yönetimi)
Cumhur Güven TAŞBAŞI (Kültür ve Turizm Bak., Tanıtma Gen. Müd.)
Prof. Dr. Zekiye YENEN (YTÜ)

15.00 - 15.30 Çay-Kahve Arası

15.30 - 16.30 Değerlendirme Oturumu
Tayfun KAHRAMAN (ŞPO)

16.30 - 17.30 Kapanış Kokteyli

* Her oturumun süresi 120 dakika olup; bu sürenin 90 dakikası konuşma, 30 dakikası soru-cevap şeklinde değerlendirilecektir.
** Konuşmacıların program düzenindeki konumları, soy isimlerinin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.