Etkinlikler

"Gayrimenkul''de Tasarımla Değer Yaratma" Paneli

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 11 Kasım 2010
Yer: Yapı-Endüstri Merkezi
İletişim
Adres: Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya /İSTANBUL

Telefon: 0212 266 70 70
Faks: 0212 266 70 10
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.yem.net
Gayrimenkul sektöründe tasarımın yarattığı değer, tasarımın ürünün ticari başarısındaki rolü ve yadsınamaz katkısı, "Gayrimenkulde Tasarımla Değer Yaratma" Paneli''nde, konunun uzmanları tarafından tartışmaya açılıyor. İşverenden mimar/tasarımcıya, onlara tercümanlık eden proje yöneticilerine kadar yaratım sürecindeki tüm tarafların işbirliği ve beklentileri, sektörün önde gelen temsilcileri tarafından masaya yatırılacak. 11 Kasım 2010, Perşembe günü YEM''de düzenlenecek olan panelde, ülkemizin önde gelen mimarları ve sektörün önde gelenleri son yıllarda tasarladıkları projeleri ve yarattıkları değeri aktaracaklar.

"Gayrimenkulde Tasarımla Değer Yaratma" paneli bu değişime bağlı olarak, yaratıcı süreçte hem tatlı bir rekabet ve hem de sıkı bir işbirliği içerisinde olan tarafların birbirleri ile kurdukları ilişki ve etkileşimi, ödüllü örnek çalışmalar üzerinden tartışmaya açacak.
Panelde:

* Tasarımcıların işverenlerle ve onların vizyon ve hayallerine tercümanlık yapan proje yöneticileri ile olan etkileşimi ve gerçekleşen ürünün ticari başarısında tasarımcıların ve bu işbirliğinin rolü,
* İşveren/yatırımcı/geliştiricilerin, gayrimenkul projelerinde tasarımcı/ mimarları hangi kriterlere göre seçtikleri,
* İşveren/yatırımcı/geliştiricilerin, mekansal/fonksiyonel, estetik çözüm, yasal koşullara ve çevresel koşullara uyum vb. gibi olmazsa olmazların dışında neler bekledikleri,
* İşveren/yatırımcı/geliştiricilerin mimardan ne tür yeni değerler yaratmalarını bekledikleri, farklı paydaşların istek ve beklentilerinin ne ölçüde dengelenip bütüne katkıda bulunduğu gibi konular tartışılacak.

Yapı-Endüstri Merkezi''nde düzenlenecek olan panelde, ülkemizin uluslararası ödüllere sahip öncü mimarlık kuruluşlarından Erginoğlu&Çalışlar adına Kerem Erginoğlu, Has Mimarlık adına Ayşe Hasol Erktin ve Dome Mimarlık adına Murat Yılmaz ticari gayrimenkul sektörünün ofis, AVM, konut, otel ve hastane gibi farklı alanlarında son yıllarda tasarladıkları projeleri ve yarattıkları değerleri katılımcılarla paylaşacaklar.

Proje yöneticilerini temsilen Proje Yönetim A.Ş. adına Haluk Doğançay işveren / yatırımcı / geliştiriciler adına mimar seçim süreçlerini hangi kriterlere göre yaptıklarını, tasarım sürecinde yaratılan değerlerin İşveren beklentilerini ne ölçüde karşıladığını ve projenin ticari başarısına nasıl katkıda bulunduğunu anlatacak.


Panelin son bölümünde ise, sunumları takiben, davetliler arasında yer alan işveren, yatırımcı, geliştirici, finansör, işletmeci, pazarlamacı ve proje yöneticilerinin tartışmalara katılmaları, projelerinde ne bekleyip ne bulduklarına ilişkin görüş ve önerilerini iletmeleri sağlanarak konu irdelenecek.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.