Etkinlikler

ÇEKÜL "Ulaşım, Kent ve Mimari Miras" Seminerleri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 2 ve 9 Kasım 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 18:30
Yer: ÇEKÜL Vakfı
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.cekulvakfi.org.tr/
ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları kültürel mirasın korunması alanındaki lisansüstü çalışmaları belli konu başlıklarının altında bir araya getiriyor. Özellikle akademik kariyer dışında farklı alanlarda çalışan kişilerin henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri seminer dizilerine kaynaklık ediyor. Lisansüstü çalışmalar ile birlikte kültürel ve doğal miras alanında profesyonel yaşamda edinilen deneyimin de seminer programlarında toplumla paylaşılması amaçlanıyor.

"Ulaşım, Kent ve Mimari Miras" başlığı altındaki seminerler, Kasım ayının ilk iki haftası Salı günleri ÇEKÜL Vakfı''nda gerçekleşecek. Vecdi Akdağ''ın konuşmacı olarak katılacağı 2 Kasım Salı günü saat 18:30''daki seminerin başlığı "Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı". 1856 Islahat Fermanı ile başlayan, Avrupa kaynaklı bir olgu olan ve yerel özellikler de içeren "şehirde modernleşme hareketleri" İstanbul''daki kentsel değişim ve dönüşümün önemli kaynaklarından biridir. Vecdi Akdağ, yüksek lisans tezine dayanarak vereceği seminerde, tarihi çevreyi oluşturan mahalle, cadde, sokak, ve yapıların maruz kaldığı yıkımı, değişimi ve dönüşümü özellikle Meclis-i Mebusan Caddesi örneğine odaklanarak inceleyecek. Meclis-i Mebusan Caddesi, İstanbul''da Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde, İnönü Stadyumu ile Tophane arasında kıyıya paralel olarak uzanır. Son yüzyılda bu güzergahta atlı tramvay, tramvay ve motorlu taşıt trafiğine uygun genişletme ve şekillendirme çalışmaları sonucunda tarihi çevre dramatik kayıplara uğramıştır.

Vecdi Akdağ, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü''nden 1995 yılında mezun oldu. MSGSÜ''de Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Yenileme ve Koruma Programı''nda Prof. Dr. İsmet Okyay''ın danışmanlığında "19. yy''dan Günümüze Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı ve Yakın Çevresi Örneği" başlıklı yüksek lisans tezini 2008 yılında tamamladı. Vecdi Akdağ, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü''nde Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler İlçeleri Plan Yapım Grubu''nun yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur.
0 212 2496464 / [email protected] /

"Ulaşım, Kent ve Mimari Miras" Seminer Programı


1. Seminer

Vecdi Akdağ
Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı
2 Kasım 2010 Salı, saat: 18:302. Seminer
Ahmet Turan Sepetçi
İstanbul Kent Merkezinde Ticaret Gelişimi, Etkenleri ve Ulaşım Odaklı Mekânsal Kurgusu: Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş Örnekleri
9 Kasım 2010 Salı, saat: 18:30

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.