Etkinlikler

DoCoMoMo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 2 - 4 Aralık 2010
Yer: Eskişehir Anadolu Üniversitesi
İletişim
Web Sitesi: docomomo2010.anadolu.ed...


DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu''nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" konulu etkinlikler dizisinin altıncısı 2-4 Aralık 2010 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü''nün evsahipliğinde Eskişehir''de düzenlenecektir. Bu toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970''lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı beklenmektedir. Sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır. Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve bir tartışma oturumunun da yer alacağı bu etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm''e çekmek ve "modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak" amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye''deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır. Üniversitelerin, Mimarlar Odası''nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi evsahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası''nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi''nde, üçüncüsü 2007 yılında Erciyes Üniversitesi''nin evsahipliğinde Kayseri''de, dördüncüsü 2008 yılında Uludağ Üniversitesi''nin evsahipliğinde Bursa''da, beşincisi de 2009 yılında Dicle Üniversitesi''nin evsahipliğinde Diyarbakır''da yapılmıştır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.