Etkinlikler

Hollanda Mimarlık Enstitüsü Tartışma Turları: İstanbul / The Netherlands Architecture Institute (NAI) - Debate on Tour: Istanbul

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 6 - 8 Aralık 2010
Yer: İTÜ Taşkışla
İletişim
Web Sitesi: en.nai.nl/


Etkinliğin Adı:
Hollanda Mimarlık Enstitisü (NAI) - Debates on Tour: İstanbul (Tartışma Turları: İstanbul)

Konu: Kentsel Dönüşüm Projelerine Halkın Katılımı: Amsterdam ve İstanbul Deneyimleri

Tarih: 6-7-8 Aralık 2010- İstanbul, Türkiye

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - Taşkışla

Hollanda Mimarlık Enstitisü (Netherlands Architecture Institute-NAI) birkaç yıldır yabancı ortaklarıyla birlikte "Debates on Tour" başlığı altında gezi organizasyonları üzerinde çalışıyor. Bu geziye Hollandalı konuşmacılar ile birlikte kendi yerel meslektaşları da davet edildi. Mimarlık ve kent planlama alanında güncel, küresel temaların dünyanın çeşitli yerlerinde tartışılmasını sağlamak isteyen NAI, bilginin küresel ölçekte alışverişini teşvik edeceklerini ümit ediyor. Program hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki siteleri inceleyebilirsiniz:
http://en.nai.nl/
http://en.nai.nl/dialogue/debates_on_tour

NAI, 6-7-8 Aralık 2010 tarihlerinde İTÜ, Urban 4.org ve Arkitera''nın işbirliği ile "kentsel dönüşümde halk katılımı deneyimleri" konusunda İstanbul''da bir oturum gerçekleştirecek. Bu buluşmanın temel amacı Amsterdam ve İstanbul''daki kentsel dönüşüm projelerinde rol oynayan Hollandalı ve Türk paydaşları, katılımcı bir ortamda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için bir araya getirmek.

1960''lardan bu yana liberal demokratik devletlerde kentsel yenileme süreçlerine halk katılımı konusu artan biçimde tartışılır hale geldi. Bu durum, plancılar, tasarımcılar, geliştiriciler, yönetimler gibi profesyoneller ile kentsel dönüşümden etkilenen halk arasındaki uçurumun giderek azaldığını gösteriyor ve kentsel gelişim konusunda halk katılımının sağlanması açısından fırsatlar sunuyor. Bu aynı zamanda, çoğunlukla güçsüz gruplar üzerinde kamusal kaynakların, sosyal bütünleşme ve yaşam kalitesinin dağıtımı açısından planlamanın gerileyen etkilerinin tanımlanması oldu (Pickvance 1982). Aslında kent planlama ve kentsel yenileme, İngiltere, Amerika ve Hollanda gibi ülkelerde politika üretimi konusunda sistematik kamu yönetiminin ilk örneklerini sunuyor (Örneğin 1968 yılında İngiltere Broady ve Gans, 1991''de Amerika ve 2006''da Cullingworth ve Nadin). Bu örneklerden bu yana katılım ve müzakere yaklaşımları konusunda sayısız deneyim gerçekleşti (Brownill 2007, Thomas 1995).

Kentsel dönüşüm sürecine yerelin katılımı, kamu otoriteleri veya yerel yönetimler tarafından farklı biçimlere sokulabilir. Bu sürecin hassas noktaları bilginin yayılması, birikmesi, toplum menfaatinin düzenlenmesi, ticari profesyoneller ve yerel yönetimler arasında koalisyon ve diyaloğun teşvik edilmesidir (Carmona et al, 2003:268).
Toplum katılımı, mahallelerde, fikirlerin paylaşımını ve sosyal ağların oluşumunu sağlayan bir platformun oluşturulmasıyla sosyal bütünleşmeyi de canlandırıyor, sosyal iletişim ve ağların kurulmasına imkan veriyor. Dahası, demokratik kurumların daha iyi işlemesini sağlayacak olan etkin vatandaşlığı da teşvik ediyor.

Amsterdam''da katılım, kentsel planlama ve tasarım süreci ile resmi olarak bütünleştiril durumda. Hollanda''daki yerel yönetimler kentsel dönüşüm sürecine toplumun katılımını desteklemeyi hedefliyor. İstanbul''da ise kentsel dönüşüme toplumsal katılım süreci kısa bir geçmişe sahip. Belediyeler tarafından uygulanmakta olan, kentin içerilerinde kalan yenileme çalışmalarına paralel olarak (Sezer ve Erkul, 2010), bazı NGO''lar ve gönüllü organizasyonlar yerel halkı çevrelerindeki projelerin karar alma aşamalarına katılım göstermeleri için harekete geçirdi (Kuyucu ve Ünsal, 2009).

Bu anlamda, "Debates on Tour - Istanbul" programı, Amsterdam ve İstanbul''da devam eden kentsel yenileme projelerine halkın farklı şekillerde katılımı süreçleri konusunda yapıcı bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlıyor. Bunun yapılmasıyla, Hollanda başka herhangi bir yerde öğrenilmiş olan derslerden faydalanabilir ve başkaları da Hollanda''nın tecrübelerinden faydalanabilir.

Eş küratör: Ceren Sezer (Urban4, Delft Teknoloji Üniversitesi, Hollanda),
NAI eş küratörü: Chris Luth
Danışmanlar: Saitali Köknar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye), Özlem Ünsal (City University London, İngiltere)
Yazan: Ceren Sezer, Kasım 2010

PROGRAM

6 Aralık 2010, Pazartesi: Alan Gezisi

Saat: 09:00 / Buluşma Noktası: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi - Ana giriş

Amaç: Amaç çevre ve toplumun doğasına, karşılaşılan konular ve olası çözümler hakkında genel bir anlayış geliştirmek. Bu gezi, yerel halk ve teknik uzmanlardan oluşan karışık gruplar tarafından dikkate alınan alanların birebir incelemesini içerecek. Böylece herkes, atölyelerin başlangıcında fiziksel çevreyle ve önemli konularla tanışmış olacak. Ziyaretçiler notlar alabilir, eskizler yapabilir, fotoğraflar çekebilir ve insanlarla konuşabilir.

Gidilecek yerler: Gülensu-Gülsuyu çevresi
(rehber: Erdoğan Yıldız, Gülensu- Gülsuyu halk temsilcisi)

Katılım: Geziye katılmak istiyorsanız lütfen [email protected] adresine 26 Kasım 2010 tarihine kadar e-posta yollayınız. Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlanacaktır.


7 Aralık 2010, Salı : Sunumlar

Saat:
09:00 / Buluşma Noktası: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi - Ana Konferans Salonu

Amaçlar: Bir gün sürecek olan bu konferans, Hollanda ve Türkiye bağlamında toplum katılımı konusunda tecrübelerini paylaşacak olan farklı uzmanları ve halk temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Katılım: Herkese açık bir toplantıdır, katılım ücretsizdir.

Program

09:00 - 09:30 Kayıt

09:30 - 10:00 Açılış konuşması ve oturumların tanıtılması

10:00 - 10:30 Ayşe Gökbayrak (TBC)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
10:30 - 11:00 Tayfun Kahraman
İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı
11:00 - 11:30 Murat Cemal Yalçıntan
Akademisyen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul), aktivist
11:30 - 12:00 Erdoğan Yıldız
İstanbul Maltepe, Gülsuyu ve Gülensu civarı halk temsilcisi

12:00 - 13:00 Öğle yemeği

13:00 - 13:30 Doç.Dr. Paul Stouten (TBC)
Delft Teknik Üniversitesi Alan Planlama ve Strateji Başkanı
13:30 - 14:00 Rein Sohilait
NGO FORUM, Program Yöneticisi - Yaşanabilirlik
14:30 - 15:00 Hüsnü Yeğenoğlu (TBC)
Mimar, Eindhoven Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi''nde doçent
15:00 - 15:30 Hein de Haan
Mimar, şehir plancısı

15: 30 - 16:00 Kapanış


8 Aralık 2010, Çarşamba: Atölyeler

Saat: 09:30 - 17:00, Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
(Atölye mekanı girişte duyurulacaktır)

Amaç: Atölyeler öğrencilerle kentsel yenileme sürecinde rol alan kilit isimleri bir araya getirerek üretken ve en uygun halk katılımı süreci seçeneklerini, alan gezisinde görülen özel durumlar için tartışmayı ve keşfetmeyi hedefliyor. Atölyeler resmi olmayan, yaratıcı fikirlerin gelişimini teşvik edecek bir ortamda gerçekleşecek.

Katılım: Atölyeye katılmak istiyorsanız lütfen [email protected] adresine 26 Kasım 2010 tarihine kadar e-posta yollayınız.

Program
09:30 Varış ve kahve
10:00 Katılımcıların kendilerini tanıtması, hedef ve süreçlerin açıklanması
10:30 - 11:00 Gruplara bölünme, grup üyelerinin tanışması
11:00 - 12:00 Tartışmanın ana hatlarının belirlenmesi
Alanın potansiyelleri nelerdir?
Alanın problemleri nelerdir?
Bu problemlerin üstesinden gelmek için çözümler ne olabilir?

12:00 - 13:00 Öğle yemeği

13:00 - 14:00 Süreçleri tanımlamak
Yukarıda belirtilen çözümlere ulaşmak için hangi metotları izliyorsunuz?
Dahil edilmesi gereken kilit isimler kimler?
Nasıl bir uzmanlığa ihtiyacınız var?
Bu süreçlerde halkın katılımını güçlendirmenin yolları ne olabilir?

14:00 - 15:00 Organizasyon
Hangi kurumlar / paydaşlar sürece veya işbirliğine liderlik etmelidir?
Başka kimler yardım etmelidir?
Süreçlerin maliyetini karşılayacak olan olası kaynaklar neler olabilir?
Maliyetleri karşılamak için gerekli kaynağı nasıl yaratabilirsiniz?

15:00 - 15:30 Bir sunum hazırlama - fikirlerin eskizleri
15:30 - 16:30 Grupların sunumları
16:30 - 17:00 Değerlendirme

Subject: The Practices of Resident Participation in Urban Transformation Projects: Experiences from Amsterdam and Istanbul

Date: 6.7.8 December 2010 - Istanbul, Turkey

Location: Istanbul Technical University - Faculty of Architecture - Taskisla

For several years The Netherlands Architecture Institute, NAI, has been working with partners abroad to organize debates on location under the title Debates on Tour. Dutch speakers are invited to join in debate with their local colleagues. By raising topical, global themes in architecture and urban planning for discussion on the most diverse locations in the world, NAI hopes to promote the exchange of knowledge on a global scale. For more information about the program please see the following links (http://en.nai.nl/, http://en.nai.nl/dialogue/debates_on_tour )
On 6,7,8 December 2010, NAI - in collaboration with Istanbul Technical University (ITU), Urban 4.org,  Consulate General of The Netherlands and Arkitera Architecture Center- is organizing a debate in Istanbul, on the practices of resident participation in urban transformation projects. The main purpose of this debate is to bring Dutch and Turkish stakeholders together, who have a role in urban transformation projects in Amsterdam and Istanbul, to exchange knowledge and experiences in community participation practices.

Since the 1960s, community involvement in the urban regeneration process is increasingly promoted in liberal democratic states as a means of reducing the gaps between professionals such as planners, designers, developers and governments, and users who are local communities or those who will be affected by urban development. This provided opportunities for citizen involvement in policy making on urban development. It was also the recognition of the frequently regressive effects of planning on weaker groups (Pickvance 1982) in terms of the distribution of public resources, social cohesion and quality of life. Indeed, urban planning and regeneration provide the first examples of systematic public engagement in the policy making process in countries like the UK, the US and the Netherlands. (See for example Broady 1968 on the UK, and Gans 1968 and 1991on the US, and generally Cullingworth and Nadin 2006 Ch. 12.) Since then, there have also been countless experiments in approaches to participation and consultation (Brownill 2007, Thomas 1995).

Local participation in urban regeneration processes can take many different forms initiated by public authorities or local communities. The essential points of the process are dispersing information, gathering information, organisation of community interests and promoting a dialogue and coalition between consultant professionals and local community (Carmona et al, 2003:268).

The community involvement also stimulates social cohesion in urban neighbourhoods by providing a platform to exchange ideas, give possibilities to make social contacts and networks while building up for a common good: Neighbourhood improvement. Further, it also encourages active citizenship which betters the functioning of democratic institutions.

In Amsterdam, participation is formally integrated in the urban planning and design process. Local governments in the Netherlands aim to support community participation in the urban transformation processes. In Istanbul, the process of community involvement in the urban transformation has only a short history. In parallel to ongoing urban regeneration projects implemented by municipalities in inner city areas (Sezer and Erkul, 2010), some NGOs and volunteer organizations have mobilised local communities to participate in decision making process of neighbourhood projects (Kuyucu and Unsal, 2009).

Given this, Debates on Tour - Istanbul program aims to generate a constructive discussion on different forms of community involvement processes in ongoing major urban regeneration projects in Amsterdam and Istanbul. By doing so, the Netherlands can benefit from lessons learned elsewhere, and so that others can learn from Dutch practices.

Co-curator: Ceren Sezer (Urban4, Delft University of Technology, The Netherlands)
Co-curator for the NAI: Chris Luth
Advisors: Saitali Koknar (Istanbul Technical University, Turkey), Ozlem Unsal (City University London, United Kingdom)

Text by: Ceren Sezer, November 2010

Program

6 DEC 2010, Monday: FIELD TRIP

Time: 09:00 / Meeting point: Istanbul Technical University, Faculty of Architecture - Main entrance

Objective: The aim is to develop a common understanding of the nature of the neighborhood and community, the issues faced and possible solutions. This trip will involve a direct inspection of the areas being considered by mixed teams of local people and technical experts. This will familiarize everyone with the physical environment and key issues at the start of workshops. The visitors can make notes, sketches, take photos and talk informally to people in their own setting.

Destination: Gulensu-Gulsuyu neighborhoods
(guide: Erdogan Yildiz, Gulensu- Gulsuyu community representative)
Participants: If you would like to join to the fieldtrip please e-mail to [email protected] until 26th of November 2010. The number of the participants will be limited to 15 people.

7 DEC 2010, Tuesday : PRESENTATIONS
Time: 09:00 - 16:00 / Location: Istanbul Technical University, Faculty of Architecture - Main Conference Hall

Objectives: This one-day conference aims to bring different experts and community representatives together who will give an overview or share their experiences on community participation in Dutch and Turkish contexts.
Participants: It is an open meeting, participation is free of charge.

Program
09:00 - 09:30 Reception

09:30 - 10:00 Opening and welcome speech, and introduction to the sessions

10:00 - 10:30 Ayse Gokbayrak (TBC)
Deputy Director, Istanbul Metropolitan Municipality, Urban Transformation Directorate
10:30 - 11:00 Tayfun Kahraman
Director of Chamber of City Planners'' Istanbul
11:00 - 11:30 Murat Cemal Yalcintan (confirmed)
Academician, Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul), neighborhood activist
11:30 - 12:00 Erdogan Yildiz
Community representative - Istanbul Maltepe, Gulsuyu ve Gulensu neighborhoods

12:00 - 13:00 Lunch break

13:00 - 13:30 Paul Stouten
Assistant professor in TU Delft, Department of Urbanism, Chair of Spatial Planning and Strategy
13:30 - 14:00 Rein Sohilait
NGO FORUM, Program Manager - Liveability
14:30 - 15:00 Husnu Yegenoglu (TBC)
Architect, design docent at Technical University of Eindhoven, Faculty of Architecture
15:00 - 15:30 Hein de Haan
Architect, urban planner

15: 30 - 16:00 Closing session

8 DEC 2010, Wednesday: WORKSHOPS
Time: 09:30 - 17:00, Location: Istanbul Technical University, Faculty of Architecture
(the workshop room will be announced in the main entrance)

Objective: Workshop aims to bring together student and key parties, who have a role in urban regeneration process to discuss / explore options for a productive and the most suitable public participation processes for the particular cases visited in the field trip. Workshops will be in an informal manner and are designed to encourage the development of creative ideas.

Participation: If you would like to join to the workshop, please e-mail to [email protected] until 26th of November.

Program
09:30 Arrivals and Coffee
10:00 Participants introduce themselves, aims and process explained
10:30 - 11:00 Division into groups, introducing group members to each other
11:00 - 12:00 Identifying the outline of the discussion

What are the potentials of the area?
What are the problems of the area?
What might the solutions to overcome these problems?

12:00 - 13:00 Lunch break
13:00 - 14:00 Identifying the Processes

What methods do you favor to achieve the solutions addressed above?
Who are the key people to involve?
What expertise do you need?
What might be the ways to strengthen resident participation in these processes?

14:00 - 15:00 Organization

Which organizations / stakeholders should lead the process - or organizations co-operate?
Who else should help?
What might be the possible sources to cover the cost of the processes ?
How can you raise a funding to cover the costs?

15:00 - 15:30 Preparing a presentation - sketching the ideas
15:30 - 16:30 Presentations of each group
16:30 - 17:00 Evaluation

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.