Etkinlikler

Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 16 Aralık 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 09:00 - 18:00
Yer: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü
İletişim
Telefon: 0216 325 48 18
Faks: 0216 340 26 68
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.okan.edu.tr


Dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ve mekânsal değişiklikler, yönetimi, dolayısıyla yerel yönetim yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir. Bu sempozyumun amacı, yerel yönetim anlayışındaki yeni yaklaşımları, farklı dinamikleri ile ele alarak, yenilikçi yerel yönetim modelini tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede, günümüzde en çok tartışılan olgu, "Yerinden Yönetim" kavramıdır. Sempozyumda, yerinden yönetimin, nasıl ele alınması gerektiği ve sınırları farklı açılardan ele alınacak ve değerlendirilecektir. Yerel yönetimlerin sosyal boyutu olarak düşünülebilecek, "Sosyal Belediyecilik" kavramının uygulamada neleri kapsaması gerektiği, uygulama örnekleri irdelenerek tartışmaya açılacaktır. Ayrıca, günümüzde yerel yönetimleri, özellikle İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirleri yakından ilgilendiren, mekânsal olmanın yanında ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları da bulunan deprem tehdidi ve onun bir bakıma sonuç ürünü gibi gözüken "Kentsel Dönüşüm" konusu da politikaları ile ele alınacaktır.

Ulaşım: Sempozyum Günü Saat: 7.30 ve 8.00''da Taksim AKM Önü ve Kadıköy Rıhtım''dan Servisler kalkacaktır. (LCV)

ONUR KURULU
Bekir OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Mehmet OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

Prof.Dr. Şule KUT
Okan Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME VE BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ali KAHRİMAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, MYO Müdürü

Prof.Dr. Mustafa KOÇAK Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. N. Enver ÜLGER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Özer ERTUNA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Nevin ÇEKİRGE Güzel Sanatlar Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KABASAKAL Rektör Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Zeynep ALEMDAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Ayça TÜKEL M.Y.O. Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Hüsnü TOLU M.Y.O. Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÖNEN M.Y.O. İkinci Öğretim Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin MERT M.Y.O. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Yaşar ÖZAY Gazeteci Yazar, M.Y.O. Danışma Kurulu Üyesi
Öğr.Gör.Dr. Birol ALAS M.Y.O. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Seda H. BOSTANCI M.Y.O. Yerel Yönetimler Program Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Hakkı SAĞLAM M.Y.O. İşletme Yönetimi İ.Ö. Program Başkanı
Öğr.Gör. Abidin TEKCAN MYO İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Mine ARTU M.Y.O. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Program Başkanı
Öğr.Gör. Veli BOZTEPE M.Y.O. Radyo ve Televizyon Program Başkanı

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Öğr.Gör.Dr.Seda H. BOSTANCI M.Y.O. Yerel Yönetimler Program Başkanı
Öğr.Gör. Teoman Duman M.Y.O. Kariyer Merkezi Birim Yetkilisi
Öğr. Gör. Yeşim KARAKUŞ M.Y.O. İnsan Kaynakları İ.Ö. Program Başkanı
Öğr.Gör. Çiğdem SARI M.Y.O. Dış Ticaret Program Başkanı
Öğr. Gör. Burcu İNCİ M.Y.O. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı

E-mail: [email protected]

Tel: 0216 325 48 18 - (182) - (177) - (159) - (202) - (157)

Fax: 0216 340 26 68 - 0216 339 61 36

SEMPOZYUM PROGRAMI
9.00 - 9.30    TOPLANTI KAYIT

9.30- 10.30   AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr. Ali Kahriman
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Şule KUT
Okan Üniversitesi Rektörü

Bekir OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Zengin
Maltepe Belediye Başkanı

Av. Selami Öztürk
Kadıköy Belediye Başkanı

Dr. Asım Güzelbey
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

İbrahim Karaosmanoğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Teşrifleri Halinde)

Mustafa Demir
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanı (Teşrifleri Halinde)

1. OTURUM
SOSYAL BELEDİYECİLİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadık Kırbaş

10.30-10.45 1.1. Afet Sosyolojisi Konsepti ve Kriz Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Çağlar Akgüngör
Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

10.45-11.00 1.2. Sosyal Belediyecilik ve Katılım
Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi


11.00-11.15 1.3. Sosyal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü : Samsun Örneği
Yusuf Ziya Yılmaz
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

11.00-11.15 1.4. Sosyal Belediyecilikte Kadıköy Uygulamaları
Av. Selami Öztürk
Kadıköy Belediye Başkanı

11.45-12.00 1.5. Hizmet ve Sosyal Belediyecilik Örneği: Beypazarı
Mansur Yavaş
Beypazarı Eski Belediye Başkanı

12.00-12.30 TARTIŞMA

12.30 - 13.30   ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM
DEPREM TEHDİDİ ALTINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Enver Ülger

13.30-13.45 2.1. Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutları
Dr. Hasan Hami Yıldırım
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

13.45-14.00 2.2. Kentsel Dönüşümde İstanbul Uygulamaları
Semih Turhan
İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

14.00-14.15 2.3. Deprem Tehdidi ve Kentsel Dönüşümde Kocaeli Uygulamaları
İbrahim Karaosmanoğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İlyas Şeker
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

14.15-14.30 2.4. Kentsel Dönüşümde Kartal Örneği
Dr. Altınok Öz
Kartal Belediye Başkanı

14.30-14.45 2.5. Başka Bir Kentsel Dönüşüm Mümkün: Kentsel Dönüşüm Politikalarının Değerlendirilmesi
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Birleşmiş Milletler Habitat AGFE Yerel Danışmanı

14.45-15.30 TARTIŞMA

15.30-15.45   ARA

3. OTURUM
YERİNDEN YÖNETİM

Oturum Başkanı: Yrd. Doç Dr. Mehmet Kabasakal

15.45-16.00 3.1.Yeni Yerel Yönetim Anlayışı
Dr. Hasan Hüseyin Can
T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

16.00-16.15 3.2.Yerinden Yönetimin İlke ve Boyutları
Tarhan Erdem
KONDA Yönetim Kurulu Başkanı ve Radikal Gazetesi Köşe Yazarı

16.15-16.30 3.3. Avrupa Birliğinde Yerel Yönetim Uygulamaları
Fikret Toksöz
TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü

16.30-16.45 3.4. Yerel Yönetimlerde Katılım ve Meclislerin Rolü
Yrd. Doç. Dr. Erbay Arıkboğa
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı

16.45-17.15 TARTIŞMA

17.15 - 18.00   SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.