Etkinlikler

Koruma ve Yaratıcılık: İstanbul''un Kültür Miras Alanlarının Korunması için Karşılaştırmalı Yaratıcılık Deneyimleri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 21 - 22 Aralık 2010
Yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Yıldız Salonu
İletişim
Adres: İstiklal Caddesi No:146, Atlas Pasajı 1. Kat, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 244 45 63
Web Sitesi: www.istanbul2010.org


İstanbul 2010 AKB Ajansı tarafından, 21-22 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan,"Koruma ve Yaratıcılık: İstanbul''un Kültür Mirasının Korunması Nasıl Yaratıcılığa Açılabilir? İstanbul Dünya Miras Alanlarının Korunması İçin Karşılaştırmalı Yaratıcılık Deneyimleri Kamu-STK''lar ve Uzmanlarla Konu Odaklı Yaklaşımlar" başlıklı  bu sempozyumun amacı, İstanbul UNESCO Dünya Miras Alanları ile ilgili olarak, uluslararası normlardan hareketle ve profesyonel bir bakışla bir diagnostik çıkarmak ve koruma uygulamalarını yenilemenin yollarına dair yöntemsel birçerçeveyi tartışmaya açmaktır.

Kavramsal çerçevesi "Koruma veYaratıcılık: İstanbul''da Kültür Mirasının Korunması Nasıl Yaratıcılığa ve Yenilikçiliğe Açılabilir?" olarak özetlenen çalışmanın konusu; kamu, STK''lar ve uzmanlar arasındaki ilişkiler, operasyonel ilişkisellik ve yaratıcılığın rolü olacak.
 
Bu çerçevede, uluslararası örnekleriyle birlikte irdelenmek üzere üç alt bölüm öngörülüyor:
 
- Kentsel Yerleşim Alanlarının İyileştirilmesi
- Anıtların ve arkeolojik Alanların Korunması
- Karasurlarının Onarımı ve Yönetimi

Kültür mirasının bilgi yönelimli bir süreç olarak ele alınabilirliğinin yollarını arayacak olan bu çalışmanın sonucunda, koruma ile yaratıcılık ilişkisinde, yöntemle ilgili bir işplanı çıkarmayı ve bu planı, örnekler eşliğinde yapılacak diagnostik çalışması ile birlikte basılı olarak T.C. Başbakanlık Başdanışmanlığı''na (YerelYönetimler), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı''na, İstanbul Tarihi Yarımada için hazırlanan Yönetim Planı Çalışması''na, UNESCO DKMK''na, ICOMOS''a, ve ilgili STK''lara sunmayı hedefliyorlar.


Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.