Etkinlikler

Eko-Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 14 - 15 Kasım 2005
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Beşiktaş - İstanbul
Düzenleyen Kurum: Goethe-Institut İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi
14 Kasım 2005, Pazartesi

10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Semra Atabay, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Rüdiger Bolz, İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Emre Aysu, YTÜ Mim. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Durul Ören, YTÜ Rektörü

1. Oturum Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Kazanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh Ertürk, YTÜ Müh Fak. Çevre Bölümü Başkanı

10:30 – 11:00 Yrd. Doç. Dr. Zehra Yumurtacı, YTÜ Makine Fakültesi
“Yenilenebilir Enerji Kazanımı ve Teknolojiler”

11:00 – 11:30 Prof. Dipl.İng.Andreas Wagner Karlrsruhe , Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Yapı Tekniği Bölümü Almanya
“Yapılar İçin Güneş Enerjisi”

11:30 – 12:00 Dipl. Geol. Verena Herrman, Karlsruhe Üniversitesi, Jeoloji Ens.
“Sürdürülebilir Yerısısı Kullanımı”

12:00 – 12:15 Tartışma

12:15 – 14:00 Öğle Arası

2. Oturum Sürdürülebilir Yerleşmelerin Planlaması – Ekolojik Paradigmalar
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Betül Şengezer, YTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bl

14:00 – 14:30 Yük. Mim. Oktay Ekinci, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
“Ekolojiyi Gözeten Mimarlık İçin Gelenekler ve Çağdaş Olanaklar”

14:30 – 15:00 Prof. Dr. Semra Atabay, YTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bl.
                          Dr. Mehmet Doruk Özügül, YTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bl.
“Doğayla Uyumlu Yerleşme Kültüründe Yaşanan Erozyon – Gökçeada Örneği”

15:00 – 15:30 Dr. Sevgül Limoncu, YTÜ, Mim. Fak.
“Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunlarına Karşı Ekolojik Sürdürülebilir Barınma Sistemi”

15:30 – 15:45 Tartışma

16:00 Ekoloji + Mimarlık Sergisinin Açılışı Mimarlık Fakültesi

15 Kasım 2005, Salı

3.Oturum Mimaride Ekolojik Tasarım Modelleri
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İclal Dinçer, YTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bl.

10:00 – 10:45 Prof. Dr. Dr. Karl Gertis, Frauenhofer Enstitüsü, Stuttgart Almanya
“Yapılarda Geleneksel ve Yenilenebilir Enerjinin kullanımı – Doğru Uyarlama!”

10:45 – 11:30 Prof. Dr. Horst Höfler, Siegen Üniversitesi, Almanya
“Yapı Tasarımında Enerjiyi Optimize Eden Önlemlerin Morfolojik Olarak
Bir Araya Getirilmesiyle Verimin Sistematik Olarak Arttırılması”

11.30 – 11:45 Tartışma

11:45 – 12:00 Ara

4.Oturum Yapı Fiziği, Biyolojisi Ve Ekolojisi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Zerhan Yüksel, YTÜ Mim. Fak.

12:00 – 12:20 Ar. Gör. Gökçe Tuna Taygun, Doç. Dr. Ayşe Balanlı, YTÜ, Mim. Fak.
“Yapı Ürünleri ve Çevre Etkileşimi – Çevre Etiketi”

12:20 – 12:40 Ar. Gör. Gökçe Tuna Taygun, Dr. S. Müjdem Vural, YTÜ, Mim. Fak.
“Yapıların Çevresel Etkilerini Değerlendiren Modeller”

12:40 – 13:00 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk, Yeditepe Üniversitesi, Mim. Fak.
“Tüketici ve Kirletici Olarak Yapı”

13:00 – 14:00 Öğle Arası

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemil Ata, Yeditepe Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Peyzaj Mimarlığı Bl. Başkanı

14:30 – 15:00 Prof . Dr. Dr. Karl Gertis, Frauenhofer Enstitüsü, Stuttgart, Almanya
“Yapı Fiziği Açısından İklime Uygun Doğru Cephe Tasarımları”

15:00 – 15:20 Doç. Dr. Nurettin Umurkan, YTÜ Elektrik- Elektronik Fak.
“Alçak Frekanslı Elektriğin ve Manyetik Alanların Yer Seçimi Üzerindeki Etkileri”

15:20 – 15:40 Yrd. Doç. Dr. Aktül Kavas, YTÜ Elektrik- Elektronik Fak.
“Yapı Otomasyonunda Kullanılan Frekansların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri”

15:40 – 16:00 Doç. Dr. Ayşe Balanlı, Ar. Gör. Gökçe Tuna Taygun, YTÜ, Mim. Fak.
“Türkiye’ de Çevre Sorunu Olarak Asbest ve Erionit”

16:00 – 16:15 Tartışma

Değerlerndirme: Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, YTÜ Mim. Fak

Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Semra Atabay
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Rüdiger Bolz
İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü

Genel Koordinatör:
Petra Diehl - Somuncu, İstanbul Goethe Ens.

Sempozyum Sekreterliği:
Dr. S. Müjdem Vural, YTÜ, Mim. Fak.
Dr. Sevgül Limoncu, YTÜ, Mim. Fak.
Ar. Gör Erhan Kurtarır,YTÜ Mim. Fak.
Ar. Gör. Töre Seçilmişler,YTÜ Mim. Fak.
Ar. Gör. Gökçe Tuna Taygun, YTÜ, Mim. Fak.
Ar. Gör. Hakan Uzbek,YTÜ Mim. Fak.
Konuyla İlgili Linkler

Takip
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.