Gündem

LEED

Tarih: Ocak 2009 Kaynak: USGBC, GBCA, Urban Land, LEED Space, Building Green, Green Source, ÇEDBİK Derleyen: Deniz Boran
Ana Sayfa


İlk ortaya çıkışı 1970 Stockholm Konferansı''na dayanan çevreye yönelik endişelerin ardından 1987''de Birleşmiş Milletler çalışma raporunda ortaya çıkan "Sürdürülebilir Kalkınma" söylemi dünya üzerinde birçok ülkede büyük çapta çevresel hareketleri tetikledi. Başta Avrupa ülkeleri daha sonra Amerika, Avustralya ve Kanada, özellikle de İngiltere''de devlet kuruluşları ve çıkarılan kanunlarca sürdürülebilir gelişme politikalarının desteklendiği görüldü. Böylelikle, hemen hemen tüm dünya ülkeleri gelişmişlik yarışı, kalkınma modeli önerileri dışında kendilerini bir de sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan sürdürülebilirlik tartışmaları içinde buldu.

Süregelen sürdürülebilirlik tatışmalarını dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın başı çektiği pek çok ekolojik sorunun takip ettiği günümüzde, bu olumsuzluklarda yapı sektörünün büyük oranda rol oynadığının farkına varılması ekolojik sürdürülebilirlik kavramını, yeşil bina oluşumlarını, değerlendirme kriterleri ile resmi bir prosedür dahilinde çevrenin korunmasını garanti altına alma çabalarını yaygınlaştırdı. Tüm bu yaygınlaşmalar bina bazında yapısal oluşumların dahi yaşam döngüsü çerçevesinde ele alınmasının ve üretim-işletim süreçlerinin bu çerçevede düzenlenmesinin sorunların çözüm sürecine sağlayacağı katkı hakkında bir farkındalık yaratması açısından önem kazandı.

Barınma hakkının mutlak sağlanması gerekliliğinin yanında daha sağlıklı, doğa ile daha uyumlu ve yaşam kalitesinin daha üst düzeylerde olduğu bir yaşam alanı arayışı ve buna paralel doğan talep ve ihtiyacının mümkün en adil ve kaliteli bir yaşam ortamına dönüşmesi, doğayla uyumlu ve dengeli bir yaşam sunması arzusunun, yapı sektörünün doğal çevre üzerindeki etkilerinin bina ölçeğinde değerlendirilmesi ile olabileceği fikrini ve bunu takiben gelen çeşitli sertifikasyon sistemlerinin ortaya çıkışını doğurdu.

Türkiye''de henüz ulusal bir sertifika sistemi olmasa da konu ile yakından ilgilenen deneyim sahibi uzmanların bilgilendirmeleri ışığında vizyon sahibi yatırımcı, mimar ve mühendisler başta LEED olmak üzere geliştirdikleri, yapımını üstlendikleri veya projelendirdikleri binaları çevre dostu oldukları ve enerji tasarrufuna önem verdiklerini belgeleyerek yeşil bina statüsü kazandıracak belirli bir sertifikasyon sürecine dahil etme çabası içine girerek duyarlılıklarını ortaya koydular.


LEED
Takip
LEED
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.