Gündem

LEED

Tarih: Ocak 2009 Kaynak: USGBC, GBCA, Urban Land, LEED Space, Building Green, Green Source, ÇEDBİK Derleyen: Deniz Boran
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM Sertfikalı Queen''s University, Kingston - Ontario
Fotoğraf: BuildingGreen

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Çevresel Değerlendirme Metodu, Avrupa''da yaygın olarak kullanılır ve belirli kriterler ışığında bir binanın çevresel performansına değer biçme yoludur. Metodun amacı ise binaların çevresel performansları için doğru kriterleri belirlemek.

BREEAM Kriterlerindeki Ana Hedefler
- Tasarımcıları çevresel konulara karşı daha duyarlı hale getirmek,

- Ürün geliştiricilerin, tasarımcıların ve kullanıcıların çevreyle dost binaları tercih ve talep etmelerini ve bu yönde bir piyasa oluşmasını sağlamak,

- Toplum genelinde, binaların, küresel ısınma, asit yağmurları ve ozon tabakasındaki incelme üzerindeki büyük etkisi konusunda farkındalığı yükseltmek,

- Bağımsız olarak değerlendirilen hedefler ve standartlar belirlemek bu sayede yanlış talep ve uygulamaları en aza indirmek,

- Binaların çevreye olan uzun vadeli etkilerini azaltmak,

- Gün geçtikçe azalan su ve fosil yakıtlar gibi kaynakların kullanımını azaltmak,

- Bina içi ortam kalitesini ve bu sayede kullanıcıların esenliğini ve konforunu artırmak

BREEAM Tarafından Dikkate Alınan Sorunlar
1. Küresel Atmosfer ve Kaynakların Kullanımı
2. Yerel sorunlar
3. İç Ortam ve Sağlık
4. Çevrenin Binalara Etkisi

BREEAM Çeşitleri
1. BREEAM / Ofisler
2. EcoHomes
3. BREEAM / Perakende Hizmet Sağlayıcılar
4. BREEAM / Endüstriyel İşletmeler
5. BREEAM / Okullar


Ofis kategorisinde BREEAM sertifikalı Merthyr Building
Fotoğraf: Building Design

BREEAM Değerlendirme Alanları
BREEAM Çevresel Değerlendirme sisteminde, Küresel Sorunlar ve Kaynak Kullanımına yönelik olarak yapılan incelemelerin yanında, yerel sorunlara ve yapı içi sorunlara yönelik değerlendirmeler yapılmakta. Bu değerlendirme alanlarının kriterlerini ise şöyle sıralamak mümkün.

1.Küresel Sorunlar ve Kaynak Kullanımı:
Çoğunlukla küresel ekolojik sorunların tetikleyicisi molan gaz salınımları ve doğal kaynakların korunumu, geri dönüşüm aşamalarını dikkate alır.

- Enerji Tüketimine Bağlı CO2 üretimi
- Asit Yağmurları
- CFC, HCFC ve Halonlara Bağlı Ozon Tabakası İncelmesi
- Doğal Kaynaklar ve Geri Kazanılmış Malzemeler
- Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Depolanması

2. Yerel Sorunlar :
Binanın konumlanışına göre farklılık gösteren kendine ve yerleştirildiği araziye yönelik değerlendirilmelerin yapılmasına ilişkin esas kriterleri ortaya koyar.

- Soğutma Kuleleri Kaynaklı Lejyoner Hastalığı Vakaları
- Yerel Rüzgar Etkileri
- Gürültü
- Diğer Binaların ve Arazinin Gölgelenmesi
- Su Tasarrufu
- Arazinin Ekolojik Değeri
- Bisiklet Kullanımı

3. Yapı İçi Sorunlar :
Binanın yapı özelinde tesisat, havalandırma, ısı yalıtımı vb. durumunu ortaya koymaya yönelik değerlendirme aşamalarını kapsar.

- Bina Su Tesisatından Kaynaklı Lejyoner Hastalığı Vakaları
- Havalandırma, Pasif Sigara İçiciliği ve Nem
- Zararlı Maddeler
- Aydınlatma
- Isıl Konfor ve Aşırı Isınma
- Yapı İçi Gürültü


LEED
Takip
LEED
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.