Gündem

Meclis Binaları

Tarih: Nisan 2009 Kaynak: Wikipedia, Guardian, E-architect.co.uk, Patara Kazıları Resmi Web Sitesi, TBMM Resmi Web Sitesi, Topkapı Sarayı Resmi Web Sitesi, Arcspace Çeviren: Selcen Karatay Editör: Gökçe Aras
Ana Sayfa

Kaynak: Wikipedia

İlk çağlardan itibaren toplumlar kişi, kişiler ya da bir topluluk tarafından yönetildiler. Yönetim kimi zaman bir aile ya da zümre tarafından, kimi zaman din ya da töreye dayanarak, kimi zaman da halkı temsil eden bir toplulukla ya da doğrudan halkın iradesiyle gerçekleşti. Günümüzde halkın iradesini temsil eden milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulaması olan "temsili demokrasi" en çok benimsen yönetim biçimi. Halk tarafından seçilen temsilcilerin bir araya geldiği toplulukları meclis ya da parlamento olarak adlandırıyoruz.

"Konuşmak" anlamına gelen Fransızca "parler" sözcüğünden gelen "parlamento"nun sözlük anlamı, müzakere eden, yani bir karara varmak üzere, belli mevzular üzerinde konuşan heyet demek. Hemen hemen bütün dünya devletlerinde üye sayıları ve yetkileri ülke şartlarına göre değişen parlamentolar mevcut. Her ülkede kanun yapmak, yeni kurallar tespit etmek yetkisi parlamentolara verilmekte. Parlamento tek meclisli veya birden fazla meclisli olabiliyor.

Parlamento veya meclisler ülkenin en önemli yapısı olarak nitelenebilir. Dolayısıyla meclisin toplandığı mekanlar da eski çağlardan günümüze hep görkemli ve prestijli yapılar olmuşlar.

Bu dosyada antik çağlardan Osmanlı Devleti''ne, TBMM''den mimarlık tarihinde önemli yere sahip parlamento binalarına kadar birçok devlet yönetim binasını ele alıyoruz.


Meclis Binaları
Meclis Binaları
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.