Gündem

The Snow Show 2006

Tarih: Şubat 2006 Kaynak: The Snow Show Resmi Web Sitesi Derleyen: Şebnem Şoher, Lory Zakar
The Snow Show''un Kuratörü Lance Fung
Her kıtada, sanat ve mimarlığın nasıl aynı tarihsel köklerden geliştiğine hatta her ikisinin ortak çıkış noktasının insanlık kültürünün en eski örnekleri olan tarih öncesi duvar resimleri ve duvar oymaları olduğuna tanık oluyoruz. Bu ortaklığa karşın, her nasılsa, yüzyıllar süren bölücülüğün neden olduğu sanat ve mimarlık pratiklerinin birbirinden ayrı oluşu, günümüzde yeniden birbirine bağlanıyor.

2003 ve 2004’te yapılan Snow Show sergileri, her biri mimarlık ve sanat dünyalarının benzerlik ve farklılıklarının zorlayıcı tasvirlerini meydana getirdi. Bugüne kadar yapılmışsa bile az sayıda olan mimar ve sanatçıların ortaklaşa çalışmaları, bu denli büyük ölçekli olmamıştı. Her iki sergide de, geçici kar ve buz malzemelerden toplam 90 adet strüktür tasarlandı ve inşa edildi. Snow Show, bireyler arasında disiplimnlerarası bir işbirliği yarattı: bir sanatçı ve bir mimar, kar ve buzu yeni tasarım ve yapım araçları olarak kullanarak bir ekip olarak çalıştılar.

Snow Show 2006 için ortak dayanak noktaları, ulaşılabilirliğe daha yüksek bir dikkat oluştuğu için, öncekilere dayanan bir takım konularda genişledi. 20. Kış Olimpiyatları’yla bağlantılı olarak gerçekleşmek, Show’un güncel sanat ve mimarlığın en son örneklerini uluslararası, milyonlardan oluşan bir izleyici kitlesine ulaştırmasını sağlayacak. Düz, sınırlı ve bir nehirle bölünmüş olan önceki alanın tersine yeni konumun ayırt edici fiziksel özellikleri, izleyicilerin duygusal deneyimlerini büyük ölçüde arttıracak. İtalyan Alpleri’ndeki Siestre’deki bu yeni alanın 7 yeni projenin çeşitli düzenlemelerden yararlanmalarına olanak sağlayan ve her projede farklı gözlem ve giriş noktaları için değişik düzlemler oluşturan eşsiz bir topografyaya sahip.

Bunların yanısıra, bu yeni mahalin daha sıcak olan iklimi, sergide öne çıkanı, anıtsal pavyonlardan, peyzajla uyumlu olan projelere doğru kaydırıyor. İklimin sonucu olarak, öncül yapı elemanı kar ya da buz değil, su olacak ve her tasarımda erime süreci de gözönünde bulundurulacak. Bu bağlamsal değişim küçük görünmekle birlikte can alıcı. Bu sergi mutlaka yaşlanma, erime ve dağılma süreçlerine yeni bir önem ve katılımcılar tarafından da benimsenecek ve vurgulanacak bakış açıları kazandıracak. Tasarımlar, kar ve buz hızla eriyeceği için, malzemenin geçicilik niteliğini ve peyzaj ve çevreyle beklenmedik entegrasyonunu dikkate almak durumunda olacaklar.

Genişletilmiş yatay bir düzlem için düşey mekandan vazgeçilmesiyle birlikte, işler daha parçalı ancak eski sergilere göre daha geniş olabilirler. Ölçeğin bu şekilde genişlemesi, tecrit edilmiş, daha özel düzenlemelerin yapılarak, daha büyük bir gizem ve keşif hissini ve ruhani ve mahrem deneyimler elde etmeyi teşvik edebilir.

Son olarak, Kış Olimpiyatları’yla ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirmenin sonucu olarak, katılımcılar sporu da tasarımlarına katmayı düşünecekler. Seyirci artık yalnızca izleyici rolüne yerleştirilmeyecek, onun yerine her proje seyirciyle etkileşim ve katılım üzerine kurulu birer deneyim oluşturabilecek.
Snow Show 2006’yla birlikte, yalnızca inanılmaz bir sergi yaratmayı değil, öncellerinden ve işaret ettikleri konudan farklı ve daha geniş, yeni bir sergi oluşturmayı umuyorum.
The Snow Show 2006
The Snow Show 2006
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.