Gündem

Kamusal Mimarlıkta Muhafazakarlık

Tarih: Mart 2007 Editör: Ömer Kanıpak, Şebnem Şoher Derleyen: Gül Keskin
Konuyla İlgili Yayınlar

İstanbul 1900-2000, Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Uğur Tanyeli, 2004, Akın Nalça Kitapları

"İstanbul Müze-Kent Projesi Bağlamında Gözlemler", ed. Doğan Kuban, Yapı Dergisi Özel Eki, Sayı 292, 2006/03

Kamusal Alan/Kamusal Mekan, Senem Doyduk, Tayfun Gürkaş, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli, Belkıs Uluoğlu, Arredamento Mimarlık, 2007/02

Kamusal Alan, ed. Meral Özbek, Hil Yayın, Aralık 2004, İstanbul

Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Marshall Berman, İletişim Yayınları, 2006, İstanbul

Modernizm ve Ulusun İnşası, Sibel Bozdoğan, Metis Yayınları, 2002, İstanbul

The Edifice Complex: How the Rich and Powerful Shape the World, Deyan Sudjic, Penguin Press HC, 2005

Türkiye Toplumunun Bunalımı, Ahmet İnsel, Birikim Yayınları, 2005

Türk Sağının Üç Hali, Milliyetçilik, İslamcılık ve Muhafazakarlık,Tanıl Bora, Birikim Yayınları , 1999, İstanbul

Yeni Muhafazakarlık Nedir?, Helmut Dubiel, İletişim Yayınları, 1998


Kamusal Mimarlıkta Muhafazakarlık
Takip
Kamusal Mimarlıkta Muhafazakarlık
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.