Gündem

Tarih: Derleyen: Zeynep Güney
Parametrik Tasarım Nedir?


Parametrik tasarım bilgi ve değişkenlerden oluşan bir hesap çizelgesini ve şartları, senaryoları, etki ve tepkilerden oluşan eylemleri içeren bir tasarım setinin tümünü oluşturuyor. Bu model potansiyelleri bir araya getiren bir arayüz oluştururken, tasarım da uzlaşan kuralları belirler. Metin ise, üçboyutlu modellemelerden ve maketlerden oluşur ve genelde bilgisayar teknolojileri kullanılır.

Pratik olarak parametrik tasarım, malzemeden kullanıcıya tüm iç ve dış etkenlere cevap veren bir dünyayı içerir. Kullanıcılardan ve çevreden geri beslenerek işler. Bu nedenle, örneğin mimarlıkta yapının tasarımına cevap veren tek bir tip veya program yoktur, süregelen bir değişim vardır.

Parametrik tasarım geçicilik içerir ve mimarlığı zamanla değişen esnek bir organizasyon olarak görür.

Parametrik tasarımda; özellikler, bağımlılıklar, ilişkiler, kontrol noktaları, süreç tasarımın bir parçası olmadan önce sürecin stratejileri, etkileşimin sonucunda ortaya çıkan ilişkili ve beklenmedik sonuçlar bulunur.
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.