Haberler

Roland Rainer Ödülü Sahiplerini Buldu

Tarih: 5 Haziran 2007

Viyana Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın Roland Rainer Yarışması 2007 başlığı altında düzenledikleri yarışmanın konusu, Yoğunlukların Ölçekleri / Özel Hayatın Formları / Geleceğe Uygun Bahçeşehir tasarımlarıydı. 2001 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın bu sene üçüncüsü düzenlendi.

Roland Rainer Yarışması 2007, mimarlık ve şehir planlama mezunları arasında uluslararası, açık, tek aşamalı, anonim fikir yarışması olarak düzenlendi. Yarışma kapsamında Avrupa’da bir kentte bahçeli şehir şeklinde yaşam alanlarını kapsayan ideal tasarımlar aranmıştı.

Yarışmaya 26 proje katıldı bunlardan 14’ü Avusturya’da kendilerinin seçtiği mekanları değerlendirmiş, geri kalanlar isr bahçeli şehri Almanya, İspanya, Hırvatistan, Danimarka, Ukrayna, Letonya ve hayali mekanlarda tematize etmişlerdir.

Roland Rainer’in analitik düşüncesine ve şehrin bütün ölçeklerinde yapılandırma yelpazesine yaklaşmayı başarmış en iyi 3 projeyi eşit şekilde Roland Rainer 2007 ödülüne layık görmüştür.

Ödüle layık görülen proje ve müellifler şunlardır :
Türkiye’den Mimar Ömer Selçuk Baz ve yardımcı Yoldaş Yarar’ın Viyana Favoriten’de Viktor Adler Platz üzerinde çok katmanlı konut alanları projesiyle, Avusturya’dan Mimar Theresa Häfele ve Julia Nuber’in “Living In Patchwork”, Viyana’da kente eklemlenebilir konut strüktürleri projesiyle, Avusturya’dan Yük.Müh. Gerhard Feldbacher Kiev’de kente adapte edilebilir konut yerleşkeleri projesiyle ödüle layık görüldüler.

Viyana Belediyesi’nin ve Viyana Mimarlar Odası’nın Roland Rainer anısına hazırladığı yarışmanın ödülleri 23 Mayısta Viyana’da MAK Sanat Galerisinde sahiplerini buldu.

Ömer Selcuk Baz Viyana’nın 10. bölgesinde geliştirdiği projesinde genel kurgu ve düşüncelerini 4 ana başlıkta anlatıyor

Kentle İlişki

Blok rant yapılaşması kendi içine dönük avlulu kurgusuyla kentin sokaklarına içerdeki hayatı aksettirmekte zorlanır. Bu avlulu kurgu şehir boyunca gridal yapılaşmada düz sokak silüetlerini ön görür. İç hayatın dışa yansıması nadiren gözlenebilir. Bu kısmen içe dönük yaşamın kentlilerle bütünleşemeyen rijit bir düzen oluşturduğunu söylemek mümkündür.
Öte yandan klasik şehir neredeyse tek zeminden oluşur.Kent yüzeyi tek bir katmandır. Oysa yaşam alanlarımızı, çalışma alanlarımızı oluşturmak için kent zeminini çoğaltma yoluna gideriz.

Bu çalışmanın amaçlarından biri,kent zemininin çoğaltılabilmesi ve konut alanlarıyla ilişkilerini kurabilme potansiyellerini araştırmaktır.

Blok Yapılaşmanın Seyreltilmesi
Proje, blok rant yapılaşmanın alternatif olabilecek çok katmanlı yaşayan bir konut yerleşimini oluşturmayı hedefler. Bu bahsedilen çok katmanlılık, kent zemininin çoğaltılmasına ilişkin olduğu gibi, farklı tipolojilerde ve boyutlarda konut alanlarının bir sistem içerisinde hibritleştirilmesini
sağlayabilecek bir düzenektir.

Blok yapılaşmanın sert cidarları, önerilen parçalı yapılaşmayla gevşetilir.Bununla birlikte,çok katmanlı olan yaşamın algılanması sağlanır. Bu düzenek,farklı açıklıklarda ve gerilimlerde oluşturulan açık alanlarla birlikte yeni bir kamusal alan tarif etmeyi hedefler. Oluşturulan yeni kamusal alan içerisinde park alanlarını, yeşil öbekleri, spor alanlarını ve çeşitli açık ve yarı açık alan aktivitelerinin gerçekleştirebiceği kent yüzeylerini ortaya çıkarır.

Yeni Komşuluk İlişkileri
Kent zemininin arttırılması ve sistem içine entegre edilmesi sonucunda konut alanları çevresinde, arasında kentsel, yarı kentsel ve özel mekanlar oluşur. Bu durum kentin 3.boyutta farklı kademeleriyle algılanabileceği imkanlar sunar.

Konut alanları bu düzen içerisinde, birbirleriyle alışılmışın dışında komşuluk, birlikte olma durumları geliştirir.

Modüler Sistem

Sistem basitçe, modüler duvar ve döşeme elemanlarından oluşur.13mx20cm aks aralığında oluşturulmuş bir taşıyıcı, çelik, kolon-kiriş sistemi projenin temel sütrüktürüdür. Bu sütrüktüre adapte edilebilen modüler duvar ve döşeme elemanlarıyla yapı kompleksi oluşturulur.Yine modüler alan ıslak hacim hücreleri sistemi adapte edilebilir. Zaman içerisinde yerleri değiştirilebilir.

Böylece yavaş yavaş tarif edilmiş bir plan dahilinde, yarı organik bir kent parçası oluşturmak mümkün olur.

Ömer Selçuk Baz’ın “Viyana Viktor Adler Platz üzerinde çok katmanlı yaşam” konulu projesiyle ilgili jüri görüşü şöyle:
Tasarım radikalliğinde tamamen yeni, “Viyana Bloğu’nu“ çözmeyi amaçlıyor, yahut bir pazar yerinin kuruluş düzeni üzerinde yoğunlaştırılmış kullanımını. Çift avlulu yapılaşma biçimiyle yapı “patlıyor” ve yeniden birleştiriliyor. Şehir gelişimindeki ana fikri ise şehirden eve dönen, yaşam ve iş yerlerini yakında bilmek isteyenlerin, şehir merkezinde mekan ve fiyat açısından çekici konut imkanı sunulmayanların akınını sağlamayı hedefliyor.

Proje, şehir merkezindeki yaşam ile şehirin kenarında yaşamanın ayrıcalıklarının birleştirilmiş halini sunmaya çalışan, enteresan ve deneysel bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Konum avantajı, “yeşil oda”, serbest alan, kullanım imkanların karışımı... Sadece yüksek mekansal değil, büyükşehir karakteristiğine sahip atraktif yaşam imkanları ve karşılanabilir yaşam şartlarını ummayı sağlayan, yüksek sosyal yoğunluk da soruşturulmakta. Ancak projenin yüksek derecede soyut halde ifadesi kullanımların anlaşılmasını zorlaştırmakta olup, gerçekleşebilirliğini açıklığa kavuşturmak için sadece yapı yasaları sorularının değil, her şeyden önce mimari sorularında cevaplandırılmasını şart koşmakta.

Jüri bu yarışma çalışmasını inandırıcı bulmaktadır. Çünkü bu çalışma mekandan bağımsız şehirin yeniden yapılanmasına prototip şeklindeki yaklaşımı, Intro ve Extraversiyonun kısa bağlantısını tanıtmaktadır.

Jüri Yarışma sonunda 2009 yılında yeniden açılacak yarışma için Viyana Belediyesi ile ortak olarak belirli bir yerde açık, uygulamaya yönelik bir yarışma düzenlemeye karar verdi.

Ödül Hakkında
Roland Rainer’in 2000 yılında 90. doğum günü nedeniyle Viyana şehri ve mimarlar ve mühendisler odası, mimar, şehir plancısı ve öğretim görevlisi Dr. Roland Rainer adına bir ödül vakfetti. İki yıl arayla Roland Rainer’in düşüncelerine böylelikle Avrupa’da yaşam ve yerleşim alanlarına, ikna edici katkıda bulunan uluslararası çapta düzenlenen yarışmayı kazanan projeye verilmesi öngörülmüştür.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.