Haberler

Hazine’ye ait gayrimenkul kat karşılığı verilebilecek

Tarih: 20 Haziran 2007 Kaynak: Vatan Yazan: Tebernüş Kireçci
Yeni yönetmeliğe göre, bundan böyle Hazine’ye ait gayrimenkuller kat karşılığı verilebilecek.

Maliye Bakanlığı Hazine’ye ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi, satışı ve kiralanmasını öngören mevzuatı tamamen değiştirdi. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Milli Emlak Mevzuatı’nda tam bir devrim yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, bundan böyle Hazine’ye ait gayrimenkuller kat karşılığı müteahhite verilebilecek. Defterdarlık birimleri, tıpkı arsa sahipleri gibi, mütahhitler ile masaya oturup anlaşma yapabilecek. İşte 10 maddede yeni Milli Emlak Tebliğ’i:

1. Kat karşılığı inşaat yaptırılacak: Daha önce Hazine’ye ait taşınmazlar sadece kiralanabiliyor veya satılabiliyordu. Bundan sonra kat karşılığı müteahhit ve girişimcilere de verilebilecek.

2. Parseller birlikte satılabilecek: İmar planı veya fiili durumu nedeniyle, bir bütünlük oluşturulan Hazine taşınmazları satış ve kiralama işleri tek ihalede yapılacak. Daha önce bitişik parseller ayrı ayrı satılıyordu.

3. Ön izin bedelleri düşürüldü: İrtifak hakkı kurulmadan önce ön izin verilmesine ilişkin ihalelerdeki tahmini bedel emlak vergisine esas asgari birim değerinin yüzde 1’i iken bu oran yüzde 0,5’e düşürüldü.

4. Deniz yüzeyine tarife: Daha önce deniz yüzeylerinin, tahmini ön izin ve kullanma izni bedellerinin hesaplanmasına ilişkin bir oran yoktu. Yeni yönetmelik ile proje sahasındaki kara parçası için, tespit edilen ön izin kullanma izni veya irtifak hakkı metrekare bedelinin yüzde 10’u olarak belirlendi.

5. Süre sınırı kaldırıldı: Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı, kullanma izni sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan ÜFE oranında arttırılacak. Daha önce her 3 yılda yeniden belirleniyordu.

6. Noter tasdik kapsamı genişletildi: Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmelerdeki kapsam genişletildi. Her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen parasal sınırın yüzde 10’unu aşmayan sözleşmelerde dahil edildi. 6 bin 700’ün üzerindeki tüm kiralama ihaleleri noter tasdikinden geçecek. Daha önce sadece büfe, kantin ve çay ocakları muaftı.

7. İrtifak hakkı devri kolaylaştı: İrtifak hakkı kurulan Hazine’ye ait taşınmaz mallar üzerine yapılacak tesislerin, tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca 3. kişilere kiraya verilmesi halinde hak lehtarının brüt kiranın yüzde 1 ’i oranında kiracıdan ve kiracılardan ise; tesisin işletmesinde elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına kira bedelinin düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 1 oranında ayrıca pay alınacağı hükmü getirildi. Eski yönetmelikte ise; brüt kiranın yüzde 25 oranında alınmakta idi.

8. Ecrimisil ağırlaştı: Ecrimisil bedelinin takdirinde hazine taşınmazının işgalden önceki haliyle elde edebilecek muhtemel gelir esas alınacağı hükmü getirildi. Daha önce sadece işgal tazminatı alınıyordu.

9. Ecrimisile komisyon kurulacak: Takdir edilen ecrimisillerin tebliğ edilen tarih den itibaren 30 gün içinde ilgili idareye müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunacağı, düzeltme taleplerinin de bu amaçla kurulacak komisyonca karara bağlanacağı hükmü getirildi. Daha önce Milli Emlak Birimleri düzeltilme talebine olumlu ve olumsuz yanıt veriyordu. Komisyon yoktu.

10. Geçiş kolaylaştırıldı: Daha önceki yönetmeliğe göre yapılmış kira, kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmeleri yapan gerçek ve tüzel kişilerin, 19 Haziran 2007 tarihinden itibaren 6 ay içisinde başvuruda bulunulması ve yeni sözleşme düzenlemesini kabul etmesi şartıyla yeniden sözleşme yapılabilecek.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.