Haberler

Karayolları Arazisinin Yağmaya Açılması Yarışma Yoluyla Meşrulaştırılamaz!

Tarih: 25 Haziran 2007
Zorlu Yapı Yatırım AŞ’nin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan satın aldığı Karayolları Arazisi üzerinde yapacağı binanın Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projesi’ni elde etmek için yarışma açıldığını ve bu yarışmada AG Danışmanlık AŞ’nin görevlendirildiğini basın yoluyla ve ilgili danışmanlık şirketi yönetim kurulu başkanı Suha Özkan’ın Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne gönderdiği talep yazısı ile öğrendiğini söyleyen Oda yetkilileri, danışmanlık şirketinin Oda Merkezi’ne gönderdiği yazıda yarışma sürecinin iki aşamalı olacağı, ilk aşamada ilgili bürolara yeterlik için çağrıda bulunulacağı, ikinci aşamada ise uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceğinin belirtildiğini ve her iki aşamada da Mimarlar Odası’nın temsil edilmesinin talep edildiğini belirtiyorlar. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri İstanbul Şubesi ile birlikte, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine, ilgili Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali için dava açmış bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi sözkonusu yerde ayrıcalıklı imar haklarını içeren bir yapılaşma belirleyen değişikliğin, imar mevzuatına aykırılıklarının yanı sıra planlama ilke ve esaslarına aykırılıkları içermesi ve giderilmesi olanaklı olmayan sonuçlar yaratması nedeniyle açıldığını da belirterek aşağıda yer alan basın açıklamasını yayınladı.

"Gelişmeler nedeniyle Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, kendi görüşlerini özetleyen aşağıdaki açıklamayı yapmayı kararlaştırdı:

• Odamız, meşru bir zeminde üretilen yarışmalar yoluyla ülkemizin çağdaş tasarımlara kavuşmasını içtenlikle dilemekte, bunu ülke mimarlığının gelişimi için önemli bir girdi olduğunu kabul ediyor.

• Ancak, bu konudaki girişimlerin, planlama ve koruma ilke ve esaslarını gözeten; tasarlandığı çevre ve kentle uyumlu ve kamu yararını ön plana tutan bir anlayışla ele alınmasını ve sürdürülmesini benimsiyor ve savunuyor.

• Buna karşın, söz konusu alana ilişkin imar hakları; bilimsel planlama anlayışına uygun olmaması nedeniyle Odamızın reddettiği ve engellemeye çalıştığı “parsel ölçeğinde nazım plan” uygulaması yoluyla gerçekleştirilmek isteniyor.

• Ayrıca, belirlenen “yarışma” yönteminin, bir “benimsediğimiz yarışma mantığına ve kurallarına uygun olmadığını” da belirtmek isteriz.

• Odamızın mesleki ve bilimsel gerekçelerinden vazgeçerek, anılan parselde, mevcut plan değişikliğinin öngördüğü koşullarda bir yapılaşma eylemini onaylayacağı anlamına gelen bir davranışı göstermesi hiç bir şekilde beklenmemeli.

• Mimarlar Odası’nın, yeni yapılanma koşulları konusunda kaygı duyduğu; bu koşulların “mevzuata, planlama ilkelerine, koruma esaslarına ve kentin morfolojisine” aykırı olduğunu öne sürdüğü bir dava devam ederken, bu koşulların esas alınacağı bir tasarım sürecinde temsil edilmesi de beklenmemeli.

• Mimarlar Odası, birçok benzer olayda da tavrını gösterdiği gibi, “ayrıcalıklı imar haklarının oluşturulmasına yönelik hukuk dışı uygulamaların yarışmalar yoluyla meşrulaştırılmasına” açıkça karşı çıkıyor.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız görüşümüzü Sayın Suha Özkan’a ve konuyla ilgisi nedeniyle Uluslararası Mimarlar Birliği Genel Merkezi''ne bir yazıyla iletmiş bulunuyoruz.

Kamuoyunun da tepkisini çeken bu süreç ayrıca Odamız tarafından meslek etiği ve kamusal sorumluluklar açısından da izleniyor.

İstanbul kentinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek, kimlik değerlerini ezecek, mevcut ulaşım ve altyapı sıkıntılarını artıracak bu sakıncalı girişime yönelik gösterdiğimiz bu çabanın; tüm meslektaşlarımızca benimsenmesini diliyoruz."
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.