Haberler

Sulukule Mahallesini Geliştirme Projesi

Tarih: 26 Haziran 2007
İstanbul’daki çok kültürlülüğü desteklemek, insanları yaşam çevrelerinden uzaklaştırmadan mahallelerini geliştirmek, katılımcı yöntemlerle kendi yaşam çevreleri üzerinde söz sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla Sulukule’de bir Avrupa Birliği destekli bir proje başlıyor. Önümüzdeki Temmuz ayında “Sulukule Mahallesini Geliştirme Projesi” için Ulaşılabilir Yaşam Derneği, İnsan Yerleşimleri Derneği ve Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği bir araya geldiler ve çok aktörlü, ortaklaşa yürütülecek bu mahalle gelişim projesi için hazırlıklarını tamamladılar.

Ayrıca bu proje ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin yapılan çalışmalara katkıda bulunması, İstanbul 2010 çerçevesinde başlatılan kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlar kurulu tarafından 2005 yılında uygulamaya konulan 5366 sayılı yasaya dayanarak mahallelerde yerel yönetimler, yıkımı ve yeniden yapılaştırmayı vurgulama eğiliminde olan “tepeden aşağı” bir yaklaşım kullanıyorlar. Bu yaklaşım çoğunlukla, yoksul bölge sakinlerinin (özellikle kiracıların) yerlerinden edilmesini ve yerlerine daha yüksek gelir gruplarının gelmesini öngörüyor. Bu süreç “planlı seçkinleştirme” olarak adlandırılıyor. Bu sürece karşı çıkan bölge sakinlerinin olduğu mahallelerde, zorunlu yer değiştirmeden, konut alanlarını, çevresel koşulları ve sosyal donatıları iyileştiren ve bölge sakinlerinin iş olanaklarını arttıran, Alternatif Toplum Planı''nın geliştirilmesine ihtiyaç var. Ancak bu plan, yöre sakinlerinin böylesi bir katılımcı planlama sürecinde eşit ortak olması için gerekli bilgi, beceri ve güveni kazanabilmesini sağlayabilir.

Sulukule’de uygulanacak Avrupa Birliği Projesi Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri’nin kentsel koruma yasasındaki tanım kapsamında “yenileme alanı” olarak belirlenmesinden sonra ortaya çıktı. Yenileme kararı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı, 2006 yılı Haziran ayında Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ile yeni evlerin inşaatı için bir protokol imzalandı.

Sulukule Alternatif Toplum Planı Ortaya Çıkacak
Sulukule Mahallesini Geliştirme Projesi’nin amacı; bölge sakinlerinin istekleri göz önüne alınarak yıkım ve yeniden inşa kararının yürürlükten kaldırılması ve yerine ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, Fatih Belediyesi ile birlikte Alternatif Toplum Planı''nın ortaya çıkartılmasını sağlamak. Böyle bir plan, evlerin rehabilitasyonu ve geleneksel müzik ve dansın kültürel mirasına dayanarak Sulukule topluluğunun geliştirilmesi yoluyla bölgenin yeniden canlandırılmasını sağlayabilir.

Bu nedenle, projenin birinci hedefi, Sulukule’deki topluluğun insan haklarının korunması, kültürel çeşitliliğin ve Tarihi Yarımada’daki kültürel mirasın muhafaza edilmesine katkıda bulunacak. Yine aynı kapsamda kentsel yenileme ve dönüşüm projelerinden olumsuz olarak etkilenen diğer topluluklarla da bu plan paylaşılarak, demokratik, yerel halk tarafından yönlendirilen bir iyileştirme ve geliştirme sürecinin başlatılmasını sağlayacak.

Benzer problemler, İstanbul’da Kağıthane, Üsküdar - Selamsızlar, Hacıhüsrev, Ankara’da Çinçin, Bursa’da Kamberler, İzmir ve Yalova’da bulunan Roman toplulukları tarafından yaşanıyor. Bütün bu gruplar, söz konusu bölgeleri ziyaret ederek bir İzleme Ağı’nı kuracak ve söz konusu bölgeler Sulukule projesinin deneyimlerinin düzenli olarak paylaşılmasından faydalanacaklar.

Sulukule Teknik Destek Ekibi Kurulacak
Proje kapsamında Ulaşılabilir Yaşam Derneği, İnsan Yerleşimleri Derneği ve Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği ortaklığında Sulukule Teknik Destek Ekibi oluşturulacak ve bu ekip kapasite arttırma çalışmaları için gerekli olacak, bağımsız planlama, yasal haklar konusunda tavsiye / bilgi verecek ve toplum geliştirme desteği sağlayacak. Söz konusu kapasite geliştirme, bölge sakinleri için yasal bilgilerin sağlanması, toplum - tabanlı mahalle yenileştirmesi / yeniden canlandırılması ve kültürel mirasın korunması üzerine yöntem ve teknikler üzerine interaktif eğitim seminerleri ile birlikte, sorunları ve çözümleri bölge sakinlerinin bakış açısından teşhis eden toplum planlaması çalıştayları gibi bir dizi aktiviteyi içerecek.

Bütün bu aktivitelerin sonucu, tarafların onayladığı ve bu bağlamda uygulanmasına geçilebilecek tam bir Sulukule Toplum Planı’na dönüştürülmesi için, katılımcı planlama sürecinin şartnamesi ile birlikte, bir Sulukule Toplum Vizyon ve Konsept Planı olacak.

Projenin hedefleri ve aktiviteleri
• Sulukule’de yaşayan sakinlerin, insan haklarını korumak için planlama ve yasal tavsiye / bilgi sağlanması ve toplum geliştirme desteği sağlamak,
• Bölge sakinlerinin ihtiyaç ve özlemlerini karşılayacak ve yerel demokrasiyi iyileştirecek, öncü katılımcı bir mahalle yenileştirme modeli oluşturmak için Avrupa Birliği ülkelerinin deneyimlerinden yararlanmak,
• Yöredeki her bir hane halkına yasal hakları konusunda profesyonel tavsiye / bilgi sağlamak,
• Kültürel miras korumasının sosyal, fiziksel ve çevresel boyutları hakkında anlayışlarını geliştirmek.
• Kentsel dönüşüm ile kentsel koruma yasalarının sonucundan etkilenen mahalleleri izlemek için sürdürülebilir ve ortak bir İzleme Ağı oluşturmak,
• Sulukule Toplumu Vizyon ve Konsept Planı’nı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çok disiplinli Sulukule Teknik Destekleme Ekibi kurmak.
• AB üye ülkelerinde kullanılan denenmiş katılımcı planlama yaklaşım ve yöntemlerine ilişkin iyi uygulama modellerinin belirlemek ve uyarlamak,
• Bölge halkının bakış açısından onların sorun ve fırsatlarını tanımlayacak etkileşimli atölyeler ve seminerler yapmak,
Sulukule Toplumu Vizyon ve Konsept Planı’nı geliştirmek ve ortaya çıkarmak.

AB Sulukule Mahallesini Geliştirme Projesi, Sulukule Mahallesinde 2007 yılı bahar ve erken yaz döneminde iki proje aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmaları devam ettirecek: 40 Gün 40 Gece Sulukule Etkinlikleri ve London College Üniversitesi Öğrenci Projesi

40 Gün 40 Gece Sulukule Etkinlikleri
Pozitif yaklaşımı ile, Sulukule’ye teğet geçen birçok konuyu farklı ortamlarda tartışmaya ve bilgilendirmeye açarak, bölgenin daha katılımcı, sürdürülebilir ve yaratıcı kentsel gelişim olanağını gündeme taşıdı. Etkinlikler, bölgenin ve halkın katılımı ile yerel kültürü canlandırarak, kamuoyunda önemli ve pozitif bir etki yarattı ve destek aldı. “40 Gün 40 Gece Sulukule Etkinlikleri”, Sulukule’de katılımcı bir planlama yaklaşımı için gerekli olan zemini hazırladı; bölge halkının geleceğe daha umutla bakmasına ve geleceğine sahip çıkmasına aracı oldu. Sulukuleliler, İstanbullular, yetkililer, ilgililer ile birlikte dünya ölçeğinde sahiplenilecek ortak bir vizyon oluşturmak, uzlaşma ortamını yaratmak ve uzun vadeli yaklaşımların zeminini oluşturmak üzere önemli adımlar attılar. “40 Gün 40 Gece Sulukule Etkinlikleri” ardından, Sulukule Platformu; AB Projesi’nin desteği ve imkanlarıyla amaçlanan çok-ortaklıklı, katılımcı planlama yaklaşımını, uygulama zeminini bulacak ve bu çalışma, ilerleyen zamanlarda İstanbul için de bir örnek teşkil edecek.

London College Üniversitesi Öğrenci Projesi
Mayıs ayında Londra Koleji Üniversitesi, Kalkınma Planlaması Bölümü’nden bir grup öğrenci ve akademisyen İstanbul Teknik Üniversitesi, Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği, Ulaşılabilir Yaşam Derneği ve İnsan Yerleşimleri Derneği ile birlikte bir proje gerçekleştirdiler. Bu proje, Fatih Belediyesi Yenileme Alanı kapsamında Sulukule sakinlerince karşılaşılan önemli sorunların birçoğunu tanımladı. Ekip buna ilişkin düşüncelerini Avrupa Kültür Başkenti 2010 Platformu’nda sundu ve Londra’ya geri döndüklerinde “Sulukule’nin Geleceği için Planlama İlkeleri” adında bir rapor hazırladı.


Avrupa Kültür Başkenti 2010

AB Sulukule Roman Mahallesini Geliştirme Projesi Avrupa Kültür Başkenti 2010 Komitesinin şemsiyesi altında gerçekleştiriliyor. Bu proje bir vitrin proje olarak İstanbul’da toplum temelli mahalle yenilemesinin gelecekteki gelişimi için dersler ve örnekler çıkaracak. Bu AB projesi bir yıl sürecek. Projenin bir parçası olarak Sulukule’nin toplum temelli yenilemesinin sürekliliği için çeşitli teklifler, öneriler geliştirilecek ve bu öneriler kaynak için Avrupa Kültür başkenti 2010 Komitesine sunulacak. Avrupa Kültür Başkenti 2010 Komitesinden alınacak destek Sulukule’nin toplum temelli yenilemesinin sürdürülebilir bir temelde devamını mümkün kılacak.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.