Haberler

Zorlu Center Proje Edinme Süreci

Tarih: 3 Temmuz 2007


Zorlu Center proje edinme süreci içinde Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ile İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İSMD)’nin yarışma süreci ve yarışma alanı ile ilgili yaptıkları eleştirilerini yarışmanın düzenleyicisine ilettiklerini belirtmişlerdi.

Zorlu Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması’nın yöneticisi Dr. Suha Özkan, açıklama yapan kuruluşların amaçlarının meslek değerlerini korumak ve mimarlık mesleğini ve pratiğini daha ileri götürmek olduğunun bilincinde olarak, bu kuruluşların eleştirilerini de dikkatle inceledikten sonra aşağıdaki konularda görüşlerini paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Yarışma mı? Teklif almak mı?
Şu anda yürürlükte olan izlencenin, açık ya da sınırlı katılımlı yarışma kapsamında olmadığı doğrudur. Yarışmalara bürolar kendi olanakları çerçevesinde ve herhangi bir karşılık beklemeden katılırlar. Uyguladığımız süreç ise gerçekte, bir teklif alma süreci olup davetli büroların kabul edecekleri ücretle kendilerine proje yaptırılacaktır. Ancak doğası gereği “yarışma” olarak ilan edilmiştir. İzlediğimiz yöntem gereğince, ücreti karşılığı proje yaptırılacaktır.

Yasal Süreç
Zorlu Gayrimenkul proje konusu olan arsayı Devlet’ten üzerinde yine kamu kuruluşları tarafından ayrıntılı olarak belirtilmiş “İmar Hakları” ile birlikte satın almıştır. Adaletin “teyit” yada “tadil” yönünde vereceği kararların uygulanmaması söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Adaletine olan saygı kamuoyuna en yetkili kişi tarafından birçok kez duyurulmuştur. Ama, böylesine değerli bir kentsel ortamın, özellikle “Dünya Başkenti İstanbul 2010” yılında kullanıma açılması dileği, zamana karşı, yoğun ve kesintisiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Arsayı satan Devlet’e güven ve olabilecek gelişmelerde Adalet’e olan saygı bu projenin yürütülmesi sürecinin en büyük güvencesidir.

İmar Durumu
Bu alan için verilen İmar Haklarını ya da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun öngördüğü yapılanma ilkelerini sorgulamak proje edinme organizasyonunu aşan bir konu olup; proje edinme sürecinde bu ilkeleri ancak teklif verecek bürolara iletmek konumundayız. En son aşamada seçilecek olan dört proje için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan görüşünün alınması zorunluluğu bu ilkelerin sonuna değin izleneceğini teyit etmektedir.

Uluslararası Ortam
Projelerin Dünya Mimarlık ve Kentsel Tasarım ortamına yetkin bir katkı sağlaması işverenin “Dünya çapında bir eser verme” dileği ve özlemidir. Dolayısı ile aranılan referansların Dünya ortamında kazanılmış olmasından daha doğal bir tutum olabilir mi? Ayrıca yayın, ödül, jüri üyeliği gibi ölçütler uluslararası düzeyde aranırken “Ulusal” ödüllerimiz kollanmış ve bu ödüllerin Türkiye’deki mimarlığın “en üst düzeydeki” erişimi olduğu kabul edilmiştir. Yayınların ise bir yapıtın değerinin meslek kamuoyu ile paylaşılması anlamına geldiği doğaldır. Dolayısıyla, uluslararası ortamda yetenek ararken aynı düzeyde yayın ya da ilginin istenmesi olağan bir tutumdur.

Yapı alanı
Zorlu Center 400 bin metrekareyi geçen bir yapı alanın gerçekleştirilmesini hem de iki yıldan biraz uzun sürede beklemektedir. Böyle bir sorumluluğun verilmesi söz konusu iken proje inşaat alanının dörte birini projelendirmiş bir büronun ya da grubun aranması yadırganmamalıdır. Ayrıca büyük ölçekli yapıları gerçekleştirebilmenin kendine özgü sorunları göz önüne alındığında “projenin kavramdan (ihaleye değil) ihale dosyasına” kadar bitirilmiş olması ölçütü, mimarlığın proje üreten bir meslek olduğunun kabulunden kaynaklanmıştır.

Danışma Kurulu
Bu kurulda görev yapacak saygın mimar ve kent plancılarımızın öncelikle bu sürece proje vermeyecek kişilerden olması gereği, tüm verileri kendileri ile paylaşıp onaylarının alınması zaman almıştır. Kurula katılacak kişilerin tamamının onayı gerçekleşir gerçekleşmez isimleri sitemizde ilan edilmiştir.

Danışma Kurulu’nun görevi yerli - yabancı 12 büroyu seçmek ve değerlendirme kurulunun kimlerden oluşacağını saptamaktır. İşverenin ya doğrudan ya da proje edinme organizasyonunun yönledirmesiyle rahatlıkla yapmakta yetkili ve yeterli olduğu konuları, daha geniş bir bilgilenme ile, ve saygın kişilerle birlikte yapması bu ortama katkı koyacak kişilere ve emeklerine olan saygıdan kaynaklanmaktadır.

Jüri
Değerlendirmeyi yapacak Jüri’nin açıklanması “yarışmalar” için aranan ve doğal bir durumdur. Zorlu Center Proje Edinme Süreci ise doğrudan bir açık yarışma olmadığından seçimi bir “jüri”nin yapması zorunluluğu da yoktur. Buna rağmen girişilen uluslararası arayış içinde, teklif verecek bürolar düzeyinde bir Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması ilke olarak benimsenmiştir. Böylesine ilgi çekici bir proje sunma ortamında, bir çok yetkin mimarın teklif verme süreci içinde olmaları ise proje edinme organizasyonunu zamanlama açısından zorlamıştır.

Şu anda Uluslararası Mimarlar Birliği UIA’nın “Altın Madalyası”nı almış ve onun ötesinde Pritzker, Praemeum Imperiale gibi birçok uluslararası ödülle taçlandırılmış iki yetkin mimarın Ekim ayındaki değerlendirmeye katılabileceği teyidini almış durumdayız.

Bu kurula katmayı düşündüğümüz bir üye ile aynı sorumluluğu yüklenecek Türk meslektaşlarımızın seçimi Danışma Kurulu’nun 4 Temmuz 2007 günkü toplantısında belirlenecektir. Kısacası, böylesine üst düzey bir katılımın amaçlandığı bir proje edinme sürecinin aynı düzeydeki yetkin uzmanlarla değerlendirilmesini güvence altına almış durumdayız.

Türk Mimarlarının Önceliği
Türk mimarlarına öncelik ve olanak vermek hem işverenin hem de proje edinme organizasyonunun başından bu yana gözettikleri bir konudur. Salt bu nedenle proje edinme süreci sadece Türk basınında ilan edilmiştir. Amaçlanan, referansları aranılan ölçütleri karşılamayan meslekdaşlarımızın öncelikli ve ayrıcalıklı olarak edindikleri bu bilgilenmeyle, kendi düşünceleriyle uyumlu yabancı meslektaşları ile bir birlikteliğe gidebilmelerini sağlamaktır. Teklif alınacak 12 büronun seçimi sürecinde, Danışma Kurulu’nun Türk mimarlarının ve mimarlığımızın gözetilerek daha üstün aşamalara gelmesi için her türlü duyarlılığı göstereceğine olan inancımız tamdır.

Mimarlar Odası ile İstanbul ve Ankara Serbest Mimarlar Dernekleri'nin gösterdikleri duyarlılığa yeniden teşekkür ediyor ve bu konuda gelebilecek her soruyu sitemizde yanıtlamak üzere konuyu mimarlık kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.