Haberler

İktidar depremi umursamadı

Tarih: 17 Ağustos 2007 Kaynak: Cumhuriyet Yazan: Oktay Ekinci
Türkiye''yi sarsan 17 Ağustos 1999 depreminin 8. yılında, "depremi felakete dönüştüren" nedenler için hâlâ yasal önlem alınmadı. Yaklaşık 5 yılda "yasama rekoru" nu kıran AKP hükümeti, "güvenlikli yapılaşmayı" yı sağlayacak tasarıları sonuçlandırmadı. Dahası, başta TOKİ''yi ve diğer kurumları "denetimsiz imar yetkileri" yle donatan yeni yasalarda bile sadece "arsa rantını yükseltmek" ve "kamu arazilerini yoğun inşaat haklarıyla pazarlamak" hedeflenirken, "depremi gözeten kentleşme" Meclis gündemine bile gelmedi.

Aynı süreçte, özellikle "AB''ye uyum" için gerçekleştirilen yeni hukuksal düzenlemeler arasında da Avrupa kentlerinde önemsenen "imar disiplini" ve "planlı yapılaşma" kuralları bulunmuyor...

Yaşamın her alanının AB normlarına uyarlanması için başlatılan müzakerelerde "depreme dayanıksız bilim dışı kentleşme" tartışılmazken, aynı konudaki kimi ulusal hazırlıklar ise durduruldu...

Şehircilik yasası iptal
Örneğin, deprem felaketlerinin temel nedenleri arasındaki planlama ilkelerine aykırı kentleşmeye karşı hazırlanan "İmar ve Şehircilik Yasa Tasarısı" , 2006 yılı ortalarında geri çekildi. Tasarının Bayındırlık Bakanlığı web sitesinden aniden neden "kaldırıldığı" bugüne dek açıklanmadı.

Tasarı yasalaşsaydı, kentlerde planlama disipliniyle hem depremi gözeten yapılaşma sağlanacak, hem de "siyasi kayırma" larla gerçekleşen "ayrıcalıklı imar izinleri" engellenecekti.

Ne var ki AKP''nin imar politikası, her koşulda inşaat rantlarını yükseltmek olduğundan, bu gibi kayırmaları baştan engelleyebilecek imar ve şehircilik tasarısı da yok edildi...

Depremi felakete dönüştüren yasal boşlukların AKP döneminde de sürdürülmesinin çarpıcı bir örneğini de "Yapı Denetim Yasası" oluşturuyor. 57. hükümetin MHP''li Bayındırlık Bakanı Koray Aydın dönemine ait yasa, inşaat denetimini "şirket" lere devrediyor. Bu kural sadece "özel inşaat" lar için geçerliyken, TOKİ''yle birlikte devlete ait tüm binalar yasanın kapsamı dışında tutuluyor. Daha ilk uygulamalarında bile "işvereni kollayan" bir "paralı denetim" anlayışını körükleyen yasanın "yeniden düzenlenmesi" beklenirken, AKP iktidarı döneminde aynen yürürlükte tutuldu. Başlangıçta çoğunlukla MHP''lilerin son yıllarda da AKP''lilerin kurduğu yapı denetim şirketlerinin çoğunun haksız kazanç elde etmesi sağlandı.

O kadar ki bugün de çoğu denetim şirketinin sahibi, aynı zamanda "iş yaptıkları" kentin belediye meclislerinde üyeler. Böylece vatandaşa "ruhsat güvencesi" sözüyle inşaat piyasasında egemenlik kuruyorlar...

AKP iktidarının deprem umarsızlığındaki bir başka örnek de "Ulusal Deprem Konseyi" nin lağvedilmesi...

Oysa konseyin özellikle imar ve yapı mevzuatı üzerinde yaptığı çalışmaların rehber alınması; yasaların bu çalışmalar ışığında yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. AKP iktidarı, Ulusal Deprem Konseyi''nin önerilerini de içeren raporlarını uzun süre dikkate almayınca, konseyin bu "ihmali" eleştirmesi, Başbakan tarafından "hükümete muhalefet" sayılarak çalışmalarına son verildi...

Kaçak yapılaşmaya destek
Son 5 yılın "kaçak yapılaşmayı özendiren" politikaları da depremlerdeki en temel sorunun adeta "himaye" edildiğini gösteriyor...

Yasadışı kentleşmeyi önlemek yerine "ödüllendirme" nin ilk ünlü girişimi, "yağmalanan ormanlık arazilerin işgalcilere tapu karşılığında pazarlanması" nı hedefleyen anayasa değişliğiydi. Değişiklik, neyse ki Cumhurbaşkanı Sezer ''i aşamadı.

"İmar suçlarından gelir elde etmeyi" hedefleyen bir başka girişim ise kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanan yasadışı yapı sahiplerine bu hizmetlerin parayla satılmasını öngören yasa oldu. 2006 yılı Bütçe Kanunu''na eklenen maddeyle yasadışı kentleşmeye altyapı pazarlaması sağlanarak, yeni Türk Ceza Yasası''ndaki imar kirliliği suçları da adeta affediliyordu....

İşte böylesi bir 5 yılın ardından umutlar da yine yeni bir AKP iktidarında. Ne var ki yüzde 46.6 oy oranı "geçen 5 yılın milletçe onaylanması" şeklinde anlaşıldığından, depremin 13. yıldönümünü de bugünkü açmazlarla birlikte anma olasılığı yüksek görünüyor...
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.