Haberler

Hazine arazisine ''imar'' olmadan sanayi sitesi kurulamayacak

Tarih: 27 Ağustos 2007 Kaynak: Zaman
Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerinin, imar planı yapılmadan küçük sanayi siteleri ile ticaret borsalarına satışına yasak getiriyor.

Maliye Bakanlığı''nca hazırlanarak Başbakanlık''a gönderilen Milli Emlak Genel Tebliğ Taslağı ile Hazine''nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Taslağa göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra küçük sanayi sitelerine ve borsa binası inşa edecek ticaret borsalarına imar planı yapılmamış Hazine taşınmazı satılamayacak.

Hazine arazilerinin özellikle küçük sanayi sitelerine devri sırasında rant kapısı haline getirildiğine dikkat çeken yetkililer, "7 kişi bir araya gelip kooperatif kuruyor. Sonra da küçük sanayi sitesi kurulacağı gerekçesiyle aldığı Hazine taşınmazını 100 kişiye satarak, buradan kazanç elde ediyor. Biz artık bunun önüne geçmek istiyoruz. Eğer bir taşınmaz, küçük sanayi sitelerine satılacaksa bu bölge imar planında küçük sanayi sitesi alanı olarak yer almak zorunda." dedi.

Tebliğ taslağı ile SİT sertifikası kullanımına da sınırlama getiriliyor. Buna göre, tapuda SİT alanı şerhi bulunan bir taşınmazı satın alan kişiler, sertifika uygulamasından yararlanamayacak. Bu şekilde bile bile SİT alanı ediniliyorsa, bu taşınmazlar için düzenlenen SİT sertifikaları ile girilecek. Hazine ihalelerinde söz konusu sertifikalar ödeme aracı olarak da kullanılamayacak.

Hazine taşınmazlarının satış bedellerinin tahsil koşullarını da düzenleyen taslak uyarınca, satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5 bin YTL, bu sınırlar dışında da 1.000 YTL''yi aşan satışlar için taksitlendirme yapılabilecek. Üst üste 2 taksidin vadesinde ödenmemesi halinde, idare, alıcıdan borcunu 15 gün içinde ödemesini isteyecek. Ödeme yapılmadığı takdirde sözleşme feshine kadar giden süreç işletilecek. Hazine arazilerinin satışına ilişkin taslakta yer alan bazı düzenlemeler ise şöyle:

Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazine''ye ait taşınmazlar (Orman vasıflı olup orman, turizmi teşvik ve Milli Parklar Kanunu uyarınca kesin izin verilmiş, kesin tahsis yapılmış ya da sınırlı ayni hak tesis edilmiş yerler hariç) ile üzerlerindeki bina ve tesislerin Hazine''ye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde doğrudan satılabilecek.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü 5 bin metreye kadar olan Hazine taşınmazlarının kullanıcıları ile bunların kanunu veya akdi haleflerine doğrudan satışı yapılabilecek.

Hazine taşınmazları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereği kurulan vakıflara da doğrudan satılabilecek. Söz konusu taşınmazın, vakfın amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulacak.

Hazine''ye ait taşınmazlar, kuruluş amaçlarında kullanılmak, ticari faaliyete konu edilmemek ve imar planında talep edilen amaca ayrılmış olmak kaydıyla kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek. Bu satış talepleri, Maliye Bakanlığı''nca değerlendirilerek sonuçlandırılacak.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.