Haberler

Yayla rantçıları''na af yolda

Tarih: 27 Ağustos 2007 Kaynak: Birgün
AKP hükümeti, TMMOB''a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası gibi konusunda uzman bir çok meslek örgütünün doğa işgalcilerine af getirerek rant sağladığını belirttiği ve iptali için Cumhurbaşkanı''na kadar gittikleri Mera Kanunu tüm itirazlara rağmen uygulamaya koyuyor. Maliye Bakanlığı, kaçak olarak yapılmış ve hakkında yargı işlemi başlatılmış yayla evlerinin mülkiyet sorunu için af getiren Mera Kanunu''ndaki değişikliklere ilişkin Uygulama Tebliği''ni hazırladı. Maliye Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilen, Milli Emlak Genel Tebliğ Taslağı ile Mera Kanu-nu''nun mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili geçici 3''üncü maddesinin uygulama esasları belirlenirken, bunlarda işgalcilere rant sağlayan maddeler özellikle dikkat çekiyor.

Yarı Bedelini Öde, Davan Düşsün
Taslağa göre, Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazine Bakanlığı tarafından açılan davalardan, taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı tutarındaki bedelin ilgililerce Hazine''ye ödenmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanacak. Ayrıca tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına karar verilen taşınmazların tapuları da, talep edilmesi halinde, aynı esaslara göre önceki kayıt maliklerine ya da mirasçılarına devredilecek.

Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, belediyeler adına tescil edilen ve bu kuruluşlarca konut veya işyeri yapılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsis edilen, ancak daha sonra Hazine tarafından belediye aleyhine açılan davalar sonucunda mera, yaylak ve kışlak vasfı değiştirilerek, Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, kamu hizmeti için gerekli olmayanlar da, tahsis tarihindeki arsa değerine, devir tarihine kadar geçen süre için yasal faiz eklenerek bulunacak bedelin Hazine''ye ödenmesi halinde, adlarına tahsis yapılanlara verilecek.

Gerçek değerinin çok altında bir bedelle işgalcilerine bırakılacak olan arazilerin üzerindeki taşınmazlar için rantçıları peşin ödeme yapacak. Bu nedenle, taşınmazlarla ilgili dava açmama, davadan vazgeçme ve devir işlemleri, bedelin tamamının ödenmesi durumunda geçerli olacak. Bu arada, taşınmaz devri için gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin talep etmesi gerekecek. Maliye Bakanlığı''nm bu düzenlemesi, yayla evlerinin yoğun olduğu Adana, Bolu, Antalya ve Karadeniz''i etkiliyor.

Konunun önemi ve Türkiye''nin küresel ısınma nedeniyle kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde hükümetin aldığı kararın Türkiye''yi çöl yapma yolunda olduğu hakkında birçok açıklama yapan TMMOB''a bağlı meslek odaları, Cumhurbaşkanı Sezer''e bir yazı göndererek, Mera Kanunu''nda değişiklik öngören düzenlemeye onay vermemesini istemişlerdi.

"Otlak ve Çayırlarımızı Bitirecek"
Odalardan yapılan ortak açıklamada özede şu bilgilere yer verilmişti: "Seçimlere kısa süre kala çıkarılan yasaya göre, mera ve yaylalarda inşaat yapanlar, bu yapıların rayiç bedelin yarısını ödeyerek tapularını çıkartabilecek. 2005 ''te çıkarılan ilk mera affından yararlanamayanlar, düşük bedel ödeyerek bu aftan yararlanabilecek. Düzenleme ile kaçak konutlara açılan davaların hepsi düşecek. Bu yasa ile doğal kaynaklarımızı işgal edenlere yönelik bir af ilan edilmektedir. Mera, yaylak ve kışlakların rant kaygısı ile talanına kapı açılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti''nin kuruluşunda, ülke yüzölçümünün yüzde 56''sını (44 milyon hektar) oluşturan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlar, günümüzde 12,3 milyon hektara düşmüş ve ülkemiz yüzölçümünün yüzde 16''sını oluşturacak seviyeye kadar gerilemiştir. Oysa, mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların yalnızca hayvancılık sektörünün gelişmesinde değil, aynı zamanda su ve rüzgar erozyonu nedeniyle kaybettiğimiz toprak kayıplarının önlenmesi ve doğal güzelliklerimizin korunması bakımından da en önemli doğal servederimiz arasında bulunmakta olduğu bilinmektedir."

Kaçak Villalar Yasallaşacak
Bu alanların yapılaşmaya açılması ve özel mülkiyete geçirilmesinin hem çevre değerleri hem de sosyal açıdan olumsuz edd yaratacağının altı çizilen yazıda, "Zaten büyük sıkıntılar yaşayan hayvancılık ve tarımın bu değişikliğin yürürlüğe girmesi ile daha da büyük yaralar alacağı, bu alanda üretim yapan yurttaşlarımızın tüketilen çevre değerlerimiz ile birlikte yerlerinden koparılacağı, kendilerini kucaklamaktan aciz kentlere sürgün edileceği çok açıktır. Yasada yapılan yeni değişiklik ile mera ve yaylalar üzerine yapılan evler, oteller ve villalar yasallık kazanacak. Anayasa''ya aykırı olan bu düzenleme durdurulmalı."
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.