Haberler

Cephe Rehabilitasyon Çalışmaları Uygulama İlkeleri

Tarih: 20 Mayıs 2008 Derleyen: Zeynep Güney

Şehirlerin ana caddelerini, çarşılarını ve meydanlarını çevreleyen binalarda gördüğümüz rastgele yerleştirilmiş, renk renk, boy boy reklam ve ilan panoları, aradığınızı bulmak bir yana, göz yorucu bir hal alıyor. İlçe belediyeleri bu düzensizliğin önüne geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği''yle birlikte belediye kurulu tarafından alınan ilke kararlarını uyguluyor. Reklam tabelası ve tanıtım panolarının kullanımı konusunda Kadıköy Belediyesi resmi web sitesinde ayrıntılı açıklamalar bulunuyor:

Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği

Bina Dış Cepheleri (Madde 8)
Cam Giydirme:
Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; ana arter ve meydanlarda İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, bunun dışındaki yerlerde ise Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden uygun görüş alınarak,cephe yüzeyleri reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir. Ürün mesajı cam giydirmeli cephe yüzeyinin %50’sini aşamaz.

 


Bina Sağır Duvarı (Madde 9-A)
Binaların kapı, pencere gibi boşluğu olmayan duvarlarına ilgili belediye tarafından uygunluk görüşü verilmesinden sonra reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.

 

 


Bina Sağır Yüzeyleri (Madde 9-B)
Bina cephesinde pencere ve boşlukların dışında kalan yüzeylerdir. Bina cephe alanının %70’den fazla sağır yüzey alanı varsa ilgili belediyenin onay vermesi halinde reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Ürün mesajı cephe yüzeyinin %50’sini aşamaz.

 

Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapıların sağır duvar ve yüzeyleri reklam alanı olarak kullanılamaz.

 

 
Çıkıntılı Konstrüksiyon Elemanları: Duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan konstrüksiyon elemanları yüzeyi reklam uygulaması olarak kullanılamaz.

 

 
Bina Son Kat Alın Yüzeyi ve Çatıları (Madde 10)
Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Sadece sanayi ve ticaret alanlarında bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine kutu harf şeklinde, ışıklı azami 1m yüksekliğinde, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez. İlgili belediyeden izin alınması zorunlu.Konut Alanları (Madde 11-1)
Konut olarak kullanılan binalarda, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. Ancak ticaret fonksiyonu kazanmış zemin katlarda cephe boyunca derinliği 30 cm ve yüksekliği 70 cm olacak şekilde tanıtıcı levha kullanılabilir.Konut ve Ticaret Alanları (Madde 11-2)
Binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına reklam ve tanıtım uygulamaları konulamaz. Zemin katlardaki ticaret birimleri cephe boyunca, derinliği 30 cm ve yüksekliği 70 cm olacak şekilde tanıtıcı levha kullanabilirler.Sadece köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar en fazla 70 cm yükseklikte ve cephe boyu uzunluğunda her iki cephede yer alabilir. Ara parsellerde yer alan ticaret birimleri tek cephede tanıtıcı levha kullanabilirler.

Zemin katta faaliyet gösteren işyerleri uygun yer olmadığı taktirde, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün onayını alarak, 1. kat pencere altı parapet yüzeyine tanıtıcı levha uygulayabilir.

 

 
Asma Kat Uygulaması: Asma kat alın yüzeyleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde tanıtım amaçlı kullanılabilir.

 Ticaret Alanları (Madde 11-3)
İmar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazana binalarda üst katlarına tanıtım ya da reklam tabelesı uygulaması yapılamaz.

Pasaj Girişi Toplu Ticari Tanıtım Panosu: Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu konulabilir. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinen isim, logo ve numaralarının yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası girişe uygun bir duvara ilgili belediyenin onayı ile yerleştirilebilir.


Zeminde Bulunan İşyerine Ait Tanıtım Panosu: (Azami yükseklik: 3m En: 2m Kalınlık: 40 cm) Ön bahçe nizamlı yapılarda zemin katta bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, İBB’nin uygun gördüğü şekliyle tanıtım panosu koyabilirler, reklam tabelası koyamazlar.

Üst Katta Yer Alan İşyerleri için Tanıtım Panosu: Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, işyerlerinin kat sırasına göre, tümüne yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım panosu koyabilirler.

Direkli Tabela (Totem): Ticaret alanlarında direkli tabela (totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.

 


Fabrika Tanıtım Panosu:
Zeminde tabelanın konulacağı yer; parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının kendisinden pano yüksekliği kadar uzakta olmalıdır.

Tanıtım Uygulaması: Sanayi yapılarında son kat alın yüzeyi çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, kutu harf şeklinde ışıklı veya ışıksız en fazla 1 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez.Sanayi Alanları (Madde 12)
Sanayi sitelerinde ortak tanıtım panosunun ölçüleri:
Max yükseklik: 5m En: 0,4 m

Sanayi Sitesi Ortak Tanıtım Panosu: Binaların ön bahçelerine tanıtım panosu konulamaz. Sanayi sitesinin parsel sınırları içinde kalmak koşuluyla, tüm iş yerlerinin isim ve/veya logosunun yer aldığı ortak tanıtım panosu İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından uygun görülen yere konulabilir.

İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Arsalar (Madde 13)
İlgili belediyenin uygun görüşüyle, inşaat halindeki ya da boya, badana ve tadilat işleri olan binalarda görüntü kirliliğinin engellenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının saçılmaması için iskele sistemine vinil gerilerek reklam uygulaması yapılabilir. Ürün mesajı tek bir unsuru içerip, birden fazla firma tarafından kullanılamaz.

 


Yön ve Yer Gösterici Tabelalar (Madde 20)
İlgili belediyenin uygun görüşüyle, kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alabilir.

Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde ve sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

 
Toplu yönlendirme tabelası; iş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki dikme arasına 1,5m uzunluğunda, 25 cm eninde levhaların sıralanması ile dizayn edilecektir.

Yer ve yön gösterici tabelalar ile toplu yönlendirme tabelası İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün onayı alınarak kullanılabilir.

 

 

 


Yön ve Yer Gösterici Tabelalar (Madde 22-15)
İBB’den uygun görüş alındığı taktirde yol ve meydanlara cephesi olan binaların, bahçe ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir. Reklam tabelası konulamaz.

Diğer İlke Kararları
Yapıların Estetiğinde Belediyelerin Yetkisi
İstanbul İmar Yönetmeliği Md. 1.19 – 7.02.8, 16 Mayıs 2005 tarih 8/630 ve 27/322 sayılı Kadıköy Belediyesi APK Kurul Kararları Gereği

MD. 1.19
İlçe ve ilk kademe belediyeleri sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler.

Md. 7.02.08
Belediyeler mahallin, çevrenin ve bitişik bina veya binaların özelliklerine göre görüntü kirliliğine meydan vermemek için yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Evvelce yapılmış olan yapılar için de bu yetki kullanılabilir.


27/322 Sayılı Kurul Kararı
Binaların yol cephelerinde, saklansa dahi kesinlikle klima kullanılması yasaktır.

8/630 Sayılı Kurul Kararı
Klimalar sökülerek merkezi ve/veya arka cephede, arka balkon içlerine dışarıdan gözükmeyecek şekilde yapılmalıdır.Tanımlar
Reklam Tabelası:
Işıklı veya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhaları
Tanıtım Panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanı
Direkli Tanıtım Panosu (Totem): Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela
Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız, tanıtım amaçlı konulan uygulamalar
İlgili Belediye: 5216 sayılı Kanun’un yetki verdiği alanlarda İBB, yetki alanı dışında kalan alanlarda ise İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri. Tüm reklam ve tanıtım uygulamaları için başvurulacak ilgili birimler İBB’nin bünyesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğü’dür, ilçe belediyeleri bünyesinde ise Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleridir.

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.