Haberler

Gül''den Yap-İşlet-Devret Kanunu''na ''onay''

Tarih: 23 Mayıs 2008 Kaynak: Dünya
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Konu ile ilgili değişiklik kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması sağlanacak.

Kanun kapsamına, otoyolun ardından gelmek üzere ''''trafiği yoğun karayolu'''', demiryolunun ardından gelmek üzere de ''''gar kompleksi ve lojistik merkezi'''' eklendi. Hava limanları ibaresi, ''''havaalanları ve limanları'''' şeklinde genişletildi.

Yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisler ile toptancı halleri de yasa kapsamına alındı.

''''Projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdü''''
Yasada belirlenen yatırım ve hizmetleri, yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen İdare, ''''projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdü'''' ile Yüksek Planlama Kuruluna başvuracak. Kurul izninden sonra sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalanabilecek.

Sözleşmelerde, şirketlerin öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümlerin yanı sıra ''''idare tarafından yapılacak ödemelerin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizine yönelik hükümlere'''' de yer verilebilecek.

''''Katkı payı''''
Yasada, şirketin ürettiği mal veya hizmetin bedeli, mal veya hizmetten yararlananlar tarafından tamamen veya kısmen ödenmesi mümkün olmayan yatırımlarla ilgili görevlendirmelerde, idare tarafından görevli şirkete tamamen veya kısmen yapılan ödeme, ''''katkı payı'''' olarak tanımlandı.

Yasaya göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin yılı bütçelerine ödenek olarak konulacak. Bu kapsamda bir yılda sözleşmeye bağlanacak katkı payı ödemeli yatırımların toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 50''sini geçemeyecek. İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının toplamı ise yılı merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 20''sini aşamayacak. Bakanlar Kurulu, söz konusu oranları 2 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Oranlar ile uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda belirlenecek.

Yatırım bedelinin idare veya hizmetten yararlananlarca ödenmesinin mümkün olduğu Yap-İşlet-Devret projelerinde, genel bütçeli idarelerin, işletme süresi içinde taahhüt ettikleri garanti kapsamında doğabilecek ödeme yükümlülükleri, belirtilen bu sınırlamalara tabi olmadan idare bütçelerinden ödenecek.

Ücretle ilgili düzenlemeler, katkı payı hakkında da uygulanacak. Mal veya hizmet türleri veya bunların tüketim veya kullanım miktarları ya da kalite, güvenlik ve diğer değerlendirme kriterleri itibarıyla farklı ücretler uygulanabilecek. Ücretler, tüketim veya kullanım miktarlarının alt ve üst sınırlarına göre aralıklar itibarıyla topluca belirlenebilecek.

DSİ projelerinde katkı ödemeleri
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeye göre, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan tesislerden katkı payı ödemesi yapılmış olanların, katkı payı ve ortak tesis yatırım harcamalarına tekabül eden kısmı, şirketin işletme süresi sona erdikten sonra yasada yer alan esaslar çerçevesinde tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenecek.

Tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenecek yatırım harcamalarının tespitinde, idarece yapılan kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmet giderleri dikkate alınmayacak.

Sulamadan faydalanacakların arazi toplulaştırma bedelini ödemeyi kabul etmeleri halinde görevli şirketin yapacağı toplulaştırma bedeli, yatırım harcamalarının tespitinde dikkate alınacak.

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre meydana getirilen tesislerde görevli şirket ile sulamadan istifade edenler arasında sözleşme imzalanmaması halinde, idare ile görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan istifade edenler tarafından ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı, sulama birliğinin bulunmadığı yerlerde muhtarlıklarda ilan edilecek. İlan edilen ücretin ödenmemesi halinde başka bir ihtara lüzum olmaksızın görevli şirket tarafından sulamadan istifade edenlerden genel hükümlere göre tahsil edilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek sulama projelerinde, sulama kanallarının geçeceği alanlara isabet eden Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, Genel Müdürlüğe tahsisli veya bu amaçla tahsis edilecek taşınmazlar, sözleşme süresi boyunca bedelsiz olarak şirketin kullanımına bırakılacak.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.