Haberler

Entelektüeller kent yönetimine katılmalı

Tarih: 28 Mayıs 2008 Kaynak: Referans Yazan: Akif Çarkçı
Kent yönetimi, yoğun kentleşme süreci ile birlikte çağdaş kamu yönetimi literatürüne giren yeni kavram ve yöntemlerle tanışmıştır. Bu kavram ve yaklaşımların önde gelenleri, katılımcılık, yerel kalkınma, yönetişim, etkin yönetim, yerindenlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, kalite ve demokratikleşmedir. Mezkur kavramlar artık kentsel hizmetlerin sunulması aşamasında, karar alıcılar tarafından daha fazla dikkate alınmak, uygulanan yerel politikalara destekleyici teorik zemin üretmek durumundadır.

Diğer taraftan bütün bu kavram ve yaklaşımların yanında, yönetilen kentlerin sosyolojisine hakim olmak ve kenti oluşturan sosyal dokunun detaylarına vakıf olmak, bu detaylar ve veriler üzerinden yerel politikalar üretmek ve uygulamaya koymak da yeni dönemde temel bir zorunluluk halini almış bulunmaktadır. Kentin beşeri unsurlarına, sosyal grupların ve sosyal tabakaların genel durumuna dair verilerin bir araya getirilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, kentsel refahı sağlayacak projelerin üretilmesi açısından da son derece önem kazanmıştır.

Yeni kamu yönetimi düşüncesi ekseninde, insanı merkeze alan bir yönetim yaklaşımının öncelenmesi ile birlikte, kentlerde yaşayan insanların sağlıklı, mamur, iktisaden güçlü bir kentte yaşama arzusu daha da yükselmiştir. Kentlerde yaşayan insanların kent yönetiminden memnun kalmalarının temel koşulu bir kentte insanın mutluluğunu, refahını ve huzurunu temin edecek yönetim yaklaşımlarının sergilenmesidir. Kentli memnuniyetinin ne düzeyde olduğunu sürekli ölçmek, bu ölçümlere göre yeni yerel politikalar üretmek ve uygulamaya koymak da kent yöneticileri için bir başka temel zorunluluktur.

Demokratikleşme ve katılım
Kent yöneticilerinin yeni dönemde üzerinde hassasiyetle durması beklenen demokratikleşme, katılım, şeffaflık, yönetimde ve kentsel hizmetlerin sunumunda kalite, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, etkin yönetime odaklanma, sosyal dokuyu dikkate alarak kentsel refahı artırma gibi yeni yaklaşımların uygulanması için kent yönetimi alanına entelektüel bir boyut kazandırmak gerekmektedir.

Entelektüel sermayesi güçlü yerel yöneticilerin belediyelerde ve diğer yerel yönetim birimlerinde iş başı yapması kentsel yönetimde kalitenin artırılması için iyi bir çıkış yolu, iyi bir çözüm, iyi bir teklif olabilir.

Bu durumda İnşaat Mühendisi, müteahhit, doktor, diş hekimi, mimar, öğretmen, işadamı, esnaf, öğretim üyesi gibi farklı meslek kollarından siyasete atılarak seçilen yerel politikacılara bir yeni meslek grubunu daha eklemek gerekecektir: Entelektüeller. Kent yönetimi, kentleşme, yerel yönetimler gibi alanlarda entelektüel derinliği olan kimseler de yerel seçimlerde, özellikle belediye başkanlığına aday olmalıdırlar.

Geniş perspektif
Entelektüellerin kent yönetimi alanında pratik görev almaları ne işe yarayacaktır? Bir defa diğer disiplinlerden ve meslek gruplarından gelen belediye başkanlarına göre entelektüeller bilgi tabanlı sermayelerinin genişliğinden ötürü kent bütününe ve kentsel yönetime daha geniş pencereden bakabileceklerdir.

Örneğin bir mimar belediye başkanı salt mimari kaygılarla kente yaklaşırken, bir mühendis kent yönetimine ve kente salt altyapı yatırımları açısından bakabilirken bir entelektüel derinlikli belediye başkanı bütünün tamamına eşit bakabilecek, mesleğinde uzman kimseleri, kentlerin toplam refahını yükseltecek projeler için seferber edebilecektir. Bütünün tamamını görmeye çalışmak ve iyi liderlik teknik bilgi sahibi olmama eksikliğini pekala giderebilir.

Kent yönetimi ve kentler hakkında entelektüel birikimi yüksek adayların yerel seçimlerde öncelenmesi ve değerlendirmeye alınarak belediye başkan adayı yapılması ve bunun neticesinde kent yönetiminin başına geçmeleri önemli bir katkı daha sağlayabilir. Bu da kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap verebilecek kaliteli hizmet sunmaktır.

Özellikle fiziki yatırımlarını tamamlamış kentlerin önemli beşeri ihtiyaçları arasında artık kültürel ve sosyal belediyeciliğin devreye sokulması bulunmaktadır. Kültürel açıdan gelişmiş kentlerde kentlileşme ve kente adaptasyon süreci daha kolay gerçekleşmektedir. Resmi eğitim kurumlarının verdiği statik eğitimin yanında yerel yönetimlerin kültürel ve sosyal, sanatsal alanlarda özellikle çocuklar ve gençler için öğretici-eğitici faaliyetlerde bulunmaları "kültürlü, kentleşmiş kuşakların" yetişmesi için ayrı bir önem arz eder. Bu yüzden kent yöneticilerinin mezkur konuda entelektüel derinliğe sahip olması beklenir.

Teori ve pratiği birleştirmek
Yerel siyaset alanı kent yönetimi alanı ile iç içedir. Yerel siyaset kentin yönetimine talip olacak kadroların seçilmesi ve iş başı yapması sürecinde önemli bir etkendir. Siyasi ve toplumsal lider konumuna gelen, toplumla barışık belediye başkanı uygulayacağı yerel projelere daha fazla toplumsal destek ve katılım devşirebilir. Bu kazanım da belediye başkanının işini kolaylaştırabilir. Siyasal iletişim ve iyi yönetişim bu anlamda önem kazanmaktadır.

Toplumsal kesimlerle kent yönetimi sürecine dahil edebilmek bakımından toplumsal sosyolojiyi iyi okuyan bir belediye başkanı yönetimde demokratikleşmeyi ve katılımcılığı da daha kolay hale getirebilecektir. Ne vereceğini bilmeyen istemeyi, ne isteyeceğini bilmeyen de vermeyi bilemez. Katılımcılık kentlinin nasıl bir kent arzuladığını ölçmek gibi pratik bir fayda sağlamasının yanında alınan siyasal kararların riskine toplumu da ortak etmek bakımından gerekli bir yöntemdir. Seçildikten sonra yükü bütünüyle sırtlanmak belediye başkanlarının kamburunu büyütmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Bütün bunlara ek olarak kent yönetimi sürecinde kent yönetimi literatürüne, kent yönetimi pratiğine entelektüel derinlikli belediye başkanları model oluşturma, konsept belirleme, yeni yaklaşım ve kavramlar üretme, proje ve fikir üretme noktalarında da kaliteli gayretler ortaya koyabileceklerdir. Yerel kalkınma, katılımcılık gibi alanlarda hala iyi projelere ve iyi modellemelere ihtiyaç vardır. Slogan ve teori düzeyinden somuta dönüştürülemeyen ve nihai anlamda topluma katkısı olmayan fikirler yerel yönetim alanında salt fikir jimnastiğine araç olmaktan başka bir işe yaramazlar. Bu anlamda teori ve pratiği birleştirerek kentlinin faydasına ve hayrına olacak kaliteli projeler ve hizmetler üretmek gerekmektedir.

Bütün bunlar neticesinde şunlar söylenebilir. Yaklaşan yerel seçimlerde pratik tecrübesi olan ve olmayan ama kent yönetimi konusunda entelektüel derinliği olan adaylar da diğer adaylarla birlikte muhakkak değerlendirilmelidir. Özellikle belediye tecrübeli, kente entelektüel perspektifle bakabilen kimseler bütünün tamamını görme ayrıcalığına ve fikir üretme bu fikirleri uygulamaya koyma, projelendirme vasfına sahip oldukları için kent yönetimi alanına önemli katkılar sağlayabilirler. Siyasi partiler aday arayışına girerken bu noktaları dikkate almak durumundadırlar. Zira bilgi çağımızda en büyük rekabet unsurudur. Bilgi önemli bir güç ve silahtır. Stratejik bir değerdir. Kamu yönetiminde de bilgili ve entelektüel insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.