Haberler

Çeşme’de Danıştay rüzgarı

Tarih: 30 Mayıs 2008 Kaynak: Cumhuriyet Yazan: Ozan Yayman
İzmirli meslek odalarının açtığı ve Güney Dinç’in avukatlığını yaptığı davada Danıştay, çok büyük arazilerin özel girişimcilere tahsis edilerek ‘kapalı toplumlar’ yaratılabileceği endişesini dile getirdi.

Çeşme Yarımadası''ndaki yapılaşma girişimlerine Danıştay geçit vermiyor. Bölge üzerine yapılan çevre düzeni planının uygulanması halinde “telafisi imkansız” zararlara yol açacağını savunan yüksek mahkeme, söz konusu planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki yıl önce onaylanan İzmir Çeşme Alaçatı Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi üzerine hazırlanan Çevre Düzeni Planı''nın, yasalara uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gündemde. Planın mevcut haliyle uygulanmasının doğayı tahrip edeceğini savunan Mimarlar Odası Genel Başkanlığı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarlar Odası İzmir Şubesi''nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı''nın çevre düzeni planına onay veren işlemi hakkında Danıştay''da açtıkları davadan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İzmir Barosu''na kayıtlı avukat Güney Dinç''in, savunmanlığını yaptığı dava dosyası, Danıştay 6. Dairesi''nde görüşüldü. Mahkeme heyeti oy birliğiyle, dava konusu çevre düzeni planının uygulamasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Kararda, “Uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğuracağından, yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Davacılar, Danıştay 6. Dairesi''ne sundukları dilekçelerinde söz konusu, 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı''nda, nokta ölçeğinde planlama yapılmasının, planlama amaç ve ilkeleriyle çelişeceğini vurgulayarak şu görüşlere yer verdiler:

“Planlama alanı sınırının hangi kriterlere göre belirlendiğinin anlaşılamadığı, Port-Alaçatı Özel Proje Alanı dışında kazanılmış hakların korunmadığı, planlama amacı yönünden, kaynakların koruma-kullanma dengesini gözeten bir yönü bulunmadığı gözükmektedir. Plan mevcut haliyle tarım alanlarını, doğal SİT alanlarını ve el değmemiş kıyıları imara açacaktır. Plan, yarımadada mülk edinen girişimcilerin rant beklentisini karşılamaya yönelik yapılmıştır.”

Danıştay 6. Dairesi üyeleri, İzmir Çeşme Alaçatı Paşalimanı Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni Planı''nın, savunulan gerekçelerle iptal edilmesini isteyen Mimarlar Odası Genel Başkanlığı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi''nin istemini yerinde bularak, öncelikle yürütmenin durdurulması yönünde görüş belirtti.

Danıştay üyeleri, İzmir Çeşme Alaçatı Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi''nin, Bakanlar Kurulu''nun 20 Eylül 2005 tarihli kararıyla belirlenmesinin ayrı bir dava konusu olduğu ve bu davada Bakanlar Kurulu işlemi hakkında da yürütmenin durdurulduğunu vurgulayarak, “Söz konusu plan hukuki dayanağını yitirmiştir” görüşüne hükmettiler.

Adı geçen alandaki planlamanın hiçbir şehircilik ilkesiyle uyuşmadığı kaydedilen Danıştay kararında şu görüşlere yer verildi:

“Ne Çeşme, ne Alaçatı, ne de diğer kırsal yerleşmelerde neler olacağının düşünülmediği, kapsamlı planlamanın temel yaklaşımının dikkate alınmadığı, bir merkezi olmayan, aralarındaki ilişki kurulmayan çok büyük alanların kültür ve turizm koruma ve gelişme alt bölgesi olarak tanımlandığı, bu alanların tek yatırımcıya ayrılacağının anlaşıldığı, bu durumda yörede kamusal yaşam yaratılmadığı görülmüştür. Dava konusu plan, konuya salt sektörel temelde yaklaşmaktadır. Planda turizm ve gelişim, kültür ve korumanın önüne geçmiş durumdadır. Bu bağlamda 1. derece doğal SİT alanlarının dahi kullanıma açılabileceği, çok büyük arazilerin özel girişimcilere tahsis edilerek kapalı toplumlar yaratılmasının kamu yararıyla çelişeceği yönünde görüş bildiren bilirkişi raporu yerindedir.”

Kararın sonunda, “Koruma ve kullanma açısından denge sağlayamayan, bölgelendirme oluşturmayan, yapılaşması mümkün olmayan alanları yapılaşmaya açması, hukuki dayanaktan yoksun şekilde büyük alanların tek yatırımcıya tahsisine olanak sağlaması şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygunluk taşımamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu çevre düzeni planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.