Haberler

Serbest bölgelere teşvik geliyor

Tarih: 10 Haziran 2008 Kaynak: Milliyet
Serbest bölgelerde teşviklerin sağlanmasını öngören yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Tasarıya göre, Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Serbest Bölgeler ile ilgili olarak yatırımcıya kimi teşviklerin sağlanmasını öngören yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak üzere Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Serbest bölgeleri yeniden tanımlayan tasarıyla getirilmek istenen düzenlemeler şöyle:

Serbest bölgelerde yapılacak faaliyetler, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu yerine, Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenecek.

Gerçek veya tüzel kişiler, DPT Müsteşarlığı yerine, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) ruhsat alarak bu bölgelerde faaliyette bulunabilecek.

49 yıllık faaliyet ruhsatı
Serbest bölgelerde arazi kiralayarak bina ve tesislerini inşa eden üretici kullanıcılara 30 yıl, üretim dışında faaliyet gösteren diğer kullanıcılara ise 20 yıl süreli verilen faaliyet ruhsatı süreleri 49 yıla çıkartılacak.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara, Hazine’nin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar, 49 yıla kadar kiralanabilecek veya bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Özellikle tersaneler gibi büyük yatırımcı üretici firmaların yer aldığı serbest bölgelerde, günlük ihtiyaçların sorunsuz karşılanabilmesi amacıyla, bedeli 500 dolara kadar olan malların ihracat işlemine tabi tutulmasında esas alınan meblağ, 5 bin dolara yükseltilecek.

Serbest bölgelerde, arazilerin ve Hazine’ye intikal eden binaların kiraya verilmesi, ayrıca binaların diğer kullanıcılara kullanım hakkının devredilmesine ilişkin işlemler, Devlet İhale Kanunu tabi olmayacak.

Serbest bölgelerde istihdam edilen personel için 2008 yılı sonuna kadar sağlanan gelir vergisi muafiyeti, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar uzatılacak.

Üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin, serbest bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Gümrük Bölgesi
Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesna olacak. Yıllık satış tutarı, bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.

Daha önce serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı almış olan kullanıcılara kiralanan arazi, arsa ve binalardan Hazine’nin mülkiyetinde bulunanların kira süresi, DTM tarafından ruhsat süresine bağlı olarak 49 yıla kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgeler, AB’ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılacak.

Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu arasındaki farklı hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların aşılması amacıyla, AB’ye tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, Gümrük Kanunu’nun bazı maddeleri serbest bölgelerde uygulanmayacak.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.