Haberler

İzmir''de 30 bin yapıya af geldi

Tarih: 5 Eylül 2008 Kaynak: Yeni Asır Yazan: Nihal Aşkın
Yasanın Resmi Gazete''de yayımlanmasının ardından birçok konuta elektrik ve su bağlanmaya başlandığı belirtildi. İmar Kanunu''nda yapılan değişiklikle İzmir''de 30 bin yapıya elektrik ve su bağlanmaya başlandı. Gediz A.Ş, Ağustos ayından bu yana 1522 kaçak konut ve işyerine elektrik bağlarken, İZSU pazartesi gününden itibaren başvuruları kabul edecek. Ege''nin diğer illerinde ise Muğla''da kaçak yapı bulunmadığı, Balıkesir''de 4 bin 350, Aydın''da 140, Denizli''de 40, Manisa''da da 140 konut ve işyerinin af beklediği belirlendi.

İki Grup Var 
26 Temmuz 2008 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde kabul edilip Resmi Gazete''de yayımlanan ve Türkiye genelini kapsayan elektrik ve su affı için düğmeye basıldı. Elektrik affı konusundaki müracaatlar yasanın çıktığı tarihten itibaren kabul edilmeye başlanırken, su ile ilgili başvurular da hafta başından itibaren alınacak. 3194 sayılı İmar Kanunu''na eklenen geçici maddeyle aftan yararlanabilecek olan yapılar, yasada iki gruba ayrıldı.

Yarı Ruhsatlı

Birinci grupta 12 Ekim 2004 yılından önce yapılmış kaçak yapılar yer alıyor. Türk Ceza Kanunu''nun 12 Ekim 2004 tarihinden sonra kaçak yapı yapanlara hapis cezası getirmesi nedeniyle, aftan ancak 12 Ekim 2004 tarihinden önce kaçak yapı yapanlar faydalanabilecek. İkinci grupta ise, yarı ruhsatlı binalar bulunuyor. Yasanın yürürlüğe girdiği 26 Temmuz 2008 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış, ancak yapı kullanma ruhsatı olmayan binalar da elektrik ve su affından faydalanabilecek.

Belgeleme Şartı
Aftan yararlanacak olan konut ve işyerlerinin yol, elektrik, telefon, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinden veya birkaçından yararlandığını belgelemesi de gerekiyor. Bu yapı sahiplerine elektrik veya su, gerekli şartlar getirilinceye kadar geçici olarak bağlanacak. İlgili belediyeden, elektrik ve suyun kesilmesi kararı çıkması halinde ise, abonelikler iptal edilecek. Elektrik ve su bağlanması kazanılmış bir hak olmayacak.

Çifte Tarife
Yasa kapsamında aftan faydalanacak olan konut ve işyerleri, su aboneleğinde 2 ayrı ücretlendirmeye tabi tutulacak. Su abonesi olmak isteyen kaçak yapı sahibi bağımsız her yapı için İZSU''ya 500 YTL ücret ödeyecek. Ancak, inşaat ruhsatı olup da yapı kullanma izin belgesi olmayan konutlardan, inşaat ruhsatı aşamasında iken kanal bedeli alındığı için ayrıca bir ücret talep edilmeyecek.

Sabit Aboneler
Çıkarılan kanunda öngörülen hakları taşıyan vatandaşlar önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren İZSU Genel Müdürlüğü''ne su bağlatmak için başvuruda bulunabilecek. Geçici abone olan vatandaşlar ise, sabit abonelerle aynı haklardan faydalanacak.

Elektrik abonesi olmak isteyenler de, aynen ruhsatlı konut ve işyeri ücretlendirmesine tabi tutulacak. Bu tür yapıların sahipleri abone olabilmek için ruhsatlı bina sahipleriyle aynı bedelleri ödeyerek abone olabilecek.

Yasa, Ne Diyor?
26 Temmuz 2008''de kabul edilerek yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu''na eklenen geçici 11. madde şöyle:
GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde, aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.

Gediz Elektrik İl Müdürü Mehmet Buharalıoğlu: Yığılma görülmüyor
"Kanundaki metin zaten açıkça ortada. Biz de bu yasadan yararlanmak isteyenlere gerekli belgeleri sunmaları halinde aboneliklerini veriyoruz. Türkiye çapında 81 ilde geçerli olan bu yasanın uygulanması, İmar Kanunu''na Temmuz ayında eklenen geçici madde ile başladı. Bu konutların abonelikleri de geçici olarak yapılıyor. Yani, konutlar yapı ruhsatlarını alıncaya kadar daimi abone olmuyor. Bu yasayla ilgili başvurularda ise, büyük bir yığılma yaşamıyoruz. Ancak, hemen her gün belli aralıklarla başvuruları alıyoruz."

İZSU Genel Müdürü Ahmet Alpaslan: Başvuru gerekiyor
"Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa kapsamında, ruhsatsız bazı yapılar su abonesi olmaya hak kazanmıştır. Bu konudaki uygulama iki şekildedir. Birinci olarak 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalara, ikinci olarak da bu tarihten sonra inşaat ruhsatı alınmış binalara, yasanın verdiği hak çerçevesinde su bağlanmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapıların su abonelik müracaatları 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olup, ilgililerin İZSU şubesine müracaat etmesi gerekmektedir."

Muğla''da hiç yok
Ege Bölgesi''nde aftan yararlanacak kaçak binalarla ilgili rakamlar dikkat çekti. Tarihi kent dokusuyla ön planda bulunan, gecekondulaşmanın olmadığı ender şehirlerden Muğla''da, af bekleyen tek kaçak yapı dahi olmadığı görüldü. Ege Bölgesi''nin diğer illerinde ise, Balıkesir, kaçak yapıların en fazla olduğu il. Balıkesir''de 4 bin 350, Aydın''da 140, Denizli''de 40, Manisa''da ise 140 konut ve işyerinin af beklediği belirlendi.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.