Haberler

Dünya Metropolleri Urban Age Konferansları''nda Ele Alınıyor

Tarih: 5 Eylül 2008 Kaynak: Urban Age Resmi Web Sitesi Çeviren: Gökçe Aras


15 – 17 Ekim 2008 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenecek olan ArkiPARC 2008’in konuşmacılarından Richard Burdett’ın yürütücüsü olduğu Urban Age projesi, disiplinlerarası incelemelerini geliştirmeye devam ediyor. Urban Age’ın son ayağı olan İstanbul’dan önce bir yıllık araştırmalar ve analizler sonucunda gerçekleşecek olan Güney Amerika’nın kentleşme sürecinin anlatacağı konferans Aralık 2008’de São Paulo’da düzenlenecek. Bir taraftan önemli strüktürel değişimlerin Brezilya’nın en büyük kenti, ana ekonomik lokomotifi ve 19 milyonluk nüfüsuyla bugün dünyanın 5. büyük kenti olan São Paulo’ya etkisini araştıran Urban Age, Güney Amerika’nın diğer önemli kentleri olan Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá ve Lima’daki kentsel yenilikleri de araştırıyor. Urban Age bu konferansla Güney Amerika’daki kentsel büyümenin tabanındaki sosyal, mekansal ve ekonomik konulara bölgesel bir perspektifle bakmayı amaçlıyor.

Benzeri görülmemiş seviyelerdeki kentleşmenin yanında 10 yıldan fazla bir zamandır büyümeyi ve yerleşme modellerini birleştirme uygulaması Asya, Afrika ve Güney Amerika kentlerinde hala deneyimleniyor. Bogota’dan Curitiba’ya kadar Güney Amerika’daki bütün gelişen kentler, gelişen dünyadaki çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin de mutlak lideri. São Paulo, Rio ve Buenos Aires gibi diğer kentler ise sosyal göçle zapt edilmiş ve problemler gelir boşluğunun artmasından kaynaklanıyor. Yeni politikalar ve idari yapılar ise sürdürülebilir bir kentsel çevre sağlamayı amaçlıyorlar. Varoşlar ve favelalar (brezilya’daki gecekondu mahalleleri) büyümeye devam ederken, bu resmi olmayan yerleşmelere oldukça kapsamlı ve sabit mekanlarla donatıların iyileştirilmesini başlatmayı amaçlıyorlar.

Urban Age bu konuları araştırmanın yanında Güney Amerika’da değişen fiziksel ve mekansal bakış açısıyla ilgili de sıkı analizler yapacak. Giderek artan büyümenin enerji tüketimi ve çevre kirliliği üzerindeki etkisi, hızla artan araç sayısı ve basit altyapının kontrolsüz büyümesinin zayıflatan etkisi - tıpkı toplu taşıma, su ve kanalizasyon sistemleri gibi – bütün bunlar gelişen idari yapı ve yeniden formülize edilmiş politik sözleşmeler bağlamında analiz edilecek.
Urban Age bu konferansı ve paralelindeki etkinlikleri Güney Amerika São Paulo Eyaleti, São Paulo Belediyesi, São Paulo Üniversitesi ve Getulio Vargas Derneği Centro de Estudo de Politica e Economia do Setor Publico işbirliği ile organize ediyor. Uluslararası, bölgesel ve yerel kent uzmanlarından oluşan bir grup, 2008 yılı boyunca São Paulo ve Londra’da gerçekleştirdikleri workshop serileriyle sosyal göç, şehir zorbalığını ile toplu taşıma, kent büyümesi ve altyapı hazırlıkları arasındaki ilişkiyi de ele alıyorlar.

Bu etkinliklere paralel olarak, İkinci Deutsche Bankası Urban Age Ödülü’nün duyurusu da 2008 Nisan ayında duyurusu yapıldı. İnsanları kendi yaşadıkları kente karşı duyarlı olmaya özendiren ve kentlilerin yaşam kalitesini artıracak yeni yöntemler bulma amacıyla verilen, 100.000 Dolar’lık ödül São Paulo metropolitan alanı için yeni bir başlangıca aktarılacak. Bağımsız bir jüri değerlendirmesinin ardından Deutsche Bankası Urban Age Ödülü’nün sahibi Aralık 2008’de konferans kapsamında ilan edilecek.

Urban Age Konferansları Hakkında

New York, Şangay, Londra, Meksika, Johannesburg, Berlin, Bombay, São Paulo ve İstanbul. Bu şehirler bizim kentsel geleceğimizi deneyimlememizi sağlayacaklar.

20. yy sonları ekonomik küreselleşme çağı. 21. yy’ın ilk bölümü ise kentlerin çağı olacak, yani “Urban Age”. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Çin, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika’da kent nüfusları incelendiğinde kentlerin katlanarak büyüdüğü görülüyor. Aynı zamanda, değişen ekonomik dayanakların ve yeni göç modellerinin sonucunda büyüyen birçok kent küçülme ve kökten yeniden inşa edilme yoluna gidiyor. Kentsel gayrimenkul yatırımlarıyla birlikte altyapı ve yenileme, ekonomik büyüme ve kentin fiziksel ve sosyal alanlarındaki bozulmanın arkasında güç kazanmaya başlıyor.

Kent politikacıları, kamu ve özel yatırımlardaki büyümeyi kent gelişiminin sürdürülebilir formlarıyla dengelemeye çalışıyorlar. Kentin şekli, büyüklüğü, yoğunluğu ve düzeniyle ilişkili sorular gitgide karışık ve politik bir hal almaya başladı. Kentin konsepti, yerel yöneticiler ve kent politikacılarının düşüncesinde başrolü oynamaya başladı. Dünya çapındaki kentlerdeki politik müzakerelerin öncelikli konuları ise, yapılı çevrenin tasarımı, kent yoğunluğunun dağılımı, bunların sosyal denge ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi.

Politikacılar, yatırımcılar, kent plancıları ve mimarlar kentle sarhoş olmuş durumdalar. Bu hızlı değişim bağlamında, eşi görülmemiş kent değişiminden sonraki etkileri anlamaya ihtiyacımız var. Sosyal dengeyle beraber kentlerin son 50 yıldır yıkıcı sonuçlardan sakınmak için yaptığı kentin fiziksel olarak yeniden inşa edilmesi için devam eden yatırımları da ciddi olarak ele almamız lazım.

Bütün bu sorular ve konular Urban Age’in de çerçevesini oluşturuyor. Altı yıllık bir seri olan bu uluslararası konferanslar Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kenterinde 2005 ve 2010 yılları arasında düzenlendi ve düzenlenecek. Urban Age iletişimi tek tek güçlendirmek için bir çatı inşa ediyor. Böylece bilgi alışverişi, deneyimler ve bilgi birikimleri, beton yatırımı, tasarım ve inşa etme arasındaki ilişkinin önemi, ekonomik, çevresel, sosyal, kenti şekillendiren politik ve kültürel işlemlerle kent şekillenecek.
Konuyla İlgili Linkler
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.