Haberler

“Corner Otel yeni bir Gökkafes olmasın”

Tarih: 21 Ekim 2008 Kaynak: NTVMSNBC Yazan: Göksel Durutuna


Kadıköy Moda sahilinde yapılan Corner Otel inşaatı, Mimarlar Odası ve çevrecilerin tepkilerine ve hukuki mücadelesine rağmen hızla yükseliyor.

Moda sahilinde yükselen Corner Otel’in inşaatı Kadıköy’ün silüetini değiştiriyor. Yüksekliği 50 metreyi bulacağı belirtilen otel gece de devam eden çalışmalarla hızla sürüyor. İnşaatın bu duruma geleceğinden habersiz Modalılar ise Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) bünyesinde kurulan “Moda Sahili’ne Hançer, İmar Yağması Dev Corner Otel’e Hayır Platformu” ile hukuki mücadele başlatıyorlar. İstedikleri ise Corner Otel’in de Park Otel ve Gökkafes gibi bir kent suçu olarak kalmaması.

NTVMSNBC, Mimarlar Odası Kadıköy Şubesi Başkanı Arif Atılgan ve Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) bünyesinde kurulan platformun sözcüsü Kerem Ateş ile konuştu.

Arif Atılgan (Mimarlar Odası Kadıköy Şubesi Başkanı)
Konut Alanı Ticaret Alanı Olacak
2005 yılının Şubat ayında 1/5000 ölçekli Kadıköy nazım imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca onaylandı ve askıya çıkarıldı. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne dördüncü ayda plan tadilatına itiraz ettik. Ama itirazımız 30 günlük askı süresi geçtiği için reddedildi. Daha sonra Kadıköy Belediyesi tarafından yeni bir plan çıkarıldı. Planı, Ekim 2006’da askıya çıkardılar ve bir aylık askı süresi içerisinde itiraz ettik. Bize onbirinci aya kadar Kadıköy Belediyesi hiçbir cevap vermeyince bu hukuk dilinde zımnen reddedilmiş oldu. İtirazımız reddedildiği için Kadıköy Belediyesi’ne 10 Ocak 2007’de dava açtık. Bu davamız devam ediyor. Yürütmeyi durdurmayla ilgili talebimizi mahkeme reddetti. Temyize gittik. Davayla ilgili en son resmi kayıtlarda ki gelişimi 19 Haziran 2008’de mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdi. Şimdi incelemeyi bekliyoruz. Maalesef mahkemeden yürütmeyi durdurmayla ilgili karar çıkmadığı için inşaat devam ediyor. Hukuka yapacak bir şeyimiz yok.

Burada yapılan otelin çevresi 6 kat imarlı yani normal plana göre burası 18 metre yüksekliğinde konut alanıdır. Burada sadece bu parsele özel bir plan tadilatı yapıldı. Burası 12 kata çıkarıldı. Konut alanı da turizm ve ticaret alanına tadil edildi. Yoksa konut alanında otel yapamazsınız. Dolayısıyla fonksiyonunu da değiştirdiler. Bu arsa 2632 metrekare bir arsa, buraya yapılan inşaatın toplam alanı 20 bin metrekarenin üzerinde. Yani şöyle böldüğünüz zaman 8 emsal gibi bir şey çıkar. Burada yapılan inşaat, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin maksimum emsal sınırını aşıyor. Normal şartlarda burada inşaat yapılsa demek ki toplam inşaat alanı 4000-5000 metrekare olan bir inşaat yapılabilir. Ama buraya 20 bin metrekareyi aşan bir bina yapılıyor.

Kötü Emsal
Bu otel inşaatı hukuken yanlış, imar hukuku açısından yanlış, diğer taraftan vatandaşlara karşı bir haksızlık ve bu örnek kötü emsal teşkil ediyor. Burası, başka yerlere de bu anlamda parsel bazında tadilat yapma hakkı verecek. Bu anlamda şimdi sahil boyunda böyle başka yerler var. Suadiye Oteli, Kalamış Oteli gibi sahil boyunca yapılan bu tür tadilatlar var. Onlarda önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Başka açıdan da bakarsak bu otel Kadıköy’e yapıldığı zaman, zaten çok büyük olan trafik yükü daha da artacaktır. O zaman onu çözmek için de 2005 yılında gündeme gelen “Moda Sahili Oto Yolu Projesi” vardı. Biz onun için dava açmıştık ve oto yolu projesini iptal ettirmiştik. Eminim ki bu proje tekrar gündeme gelecektir. Ulaşımla ilgili uzmanların söyledikleri bu tür çözümler çok başka çözümsüzlük getirir. Yani hem bu otel, hem de burada trafiğe çözüm olarak yapılacak oto yolu Kadıköy’e çok daha büyük yoğunlukta trafik yükü getirecektir.

Tarihi Silüet Bozulacak
Haydarpaşa Garı 1908 yılında yapılmış tam 100 yıllık, Kadıköy’ün tarihi bir silüeti var. Kadıköy’e baktığınız zaman Haydarpaşa Garı o kendine özgü neoklasik üslubuyla gözünüzü alır. Kadıköy’ün o garı bastırmayan, kendini aşmayan bir silüeti vardır. Haydarpaşa Garı’nın etrafına da bir takım inşaatlar yapmak istiyorlar. O belirgin silüeti yok etme çalışması varken bir yandan Kadıköy’ün belirgin silüeti olarak bu otel çıkarılıyor ortaya ki bu otelin görüntüsü de Kadıköy’e yakışmayacak bir görüntü.

Otel Bir Kent Suçudur
Cumartesi günü orayı Kadıköy kent suçu ilan edeceğiz ve bunun arkası da gelecek. Meteoroloji alanı bir kent suçudur. Ayrılık Çeşmesi Sokağı kent suçudur, sokağın yarısı yıkıldı şimdi Koruma Kurulu sokağın geriye kalan kısmını korumaya almaya karar verdi. Büyük Kulubün önünde yapılan ada -ben ada diyorum oraya- o kent suçudur. Moda Deniz Kulübü’nün önündeki kaçak yüzme havuzu kent suçudur. Biz topla tüfekle mücadele etmiyoruz. Biz yasal yollardan mücadele ediyoruz. Hukuk ne karar verir bilmiyorum ama biz mesleğimizin gözüyle baktığımız zaman, bu tür yapılaşmaları kent suçu ilan edeceğiz.

Dava Bitecek, Otel de Bitecek!
Dava sonuçlanana kadar belki otel inşaatı bitecek. Otel belki Gökkafes gibi çalışmaya da başlayacaktır. Yine kanunlar çerçevesinde burayı yıktırmak için mücadele etmeye başlayacağız. Kadıköy’de Piramit adında bir alışveriş merkezi yapmışlardı. Mimarlar Odası olarak 1992 yılıydı zannediyorum “Burası kaçaktır” dedik. Davayı açtık, kazandık ve kazandıktan sonra yıkılması için uğraştık. 12 sene sonra orayı yıktırdık. Gökkafesi de yıktırmaya çalışıyoruz. Burayı da yıktırma mücadelesine devam edeceğiz. Burada bir soru soruluyor “Burada milli servet yatmıyor mu?” diye... Cevabım, “Türkiye’nin hukuk devleti olarak ilanı orada israf olacak meblağdan çok daha değerlidir.”

Kerem Ateş (Corner Otel’e Hayır Platformu Sözcüsü)
İmar değişikliği 2005 yılında yapıldı fakat yaklaşık üç sene burada inşaat yapılmadı. Burası açık otopark olarak işletildi. Kadıköy belediyesinden 1/1000 ölçekli imar planı geçti. İşin komiği Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen üyelerin tamamının oyuyla, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçilen üyelerin itirazlarıyla geçti plan ve inşaat başladı. Otel inşaatıyla birlikte bir de konut inşaatı yürüyordu. Konut inşaatı buraya izin verilen 6 katlı inşaat olarak devam etti. Otel’in inşaatı da kule olarak gözüken yerde 6 kat çıktı bunun etrafı tuğla ile örüldü. Sanki diğer binalarla aynı yükseklikte olacakmış gibi bir hava verildi. Daha öncesinde de binanın etrafında herhangi bir tabela yoktu. Otel inşaatı tabelası yoktu. Sonra çok hızlı bir şekilde inşaat başladı.

Modalılarla Birlikte Dava Açıyoruz
2 Ağustos’ta otel inşaatının önünde bir basın açıklaması yaptık. “Oteli istemiyoruz ve otele karşı bir hayır platformu oluşturacağız” dedik. Ağustos’tan bugüne kadar da basın açıklamasından sonra da inşaat çok hızlandı. Şu anda gece bile inşaat faaliyetleri devam ediyor. İlgili birimlere şikayetlerimizi de yaptık. Valiliğe, Kadıköy Belediyesi’ne “Konut alanlarının etrafında bu tür faaliyetler mesai saatleri dışında yapılamaz” dedik. Ama burada çok ilginç bir süreç var. Biz hukuki süreci başlattık ve inşaat devam ediyor. İdare mahkemesinde hukuki süreç başlatıyoruz. Moda sakinlerinden de vekaletname topladık. Hem Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu hem de Moda sakinleri ortak bir dava açıyoruz. Bu davanın da üç ayağı var. Hem yürütmenin durdurulması, acilen inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve imar değişiklikleri ve ruhsatın iptaline yönelik taleplerimiz...

Beklentimiz Yürütmenin Durdurulması
Eğer imar planları iptal edilirse, inşaat kaçak hale dönüşmüş olacak. Dolayısıyla konut alanına çevrildiği zaman altı katın üzerinde olduğu için bu ruhsatsız, imar planına aykırı bir yapılaşma olacak. Bu da otelin yıkılmasına kadar götürür. Tabii süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Daha önce Mimarlar Odasının açmış olduğu imar plan değişikliğiyle ilgili dava var. Ama askı süresini geçirdikleri için o dava reddedilmiş. Biz bunun hukuki boyutunu şöyle aştık. Kadıköy Belediyesi’ne bilgi edinme kanunu kapsamında dilekçe yazdık. “Burayı kim yapıyor, ruhsatı kim almıştır, imar planları ne zaman değişmiştir?” sorularına cevap bulabilmek için. Bilgiyi aldıktan sonra bizim yeni bilgimiz oldu diyerek şimdi dava açıyoruz. Bu bilgiyi aldıktan sonra 60 günlük süremiz vardı. Biz de bundan faydalanarak davayı açıyoruz. İlk beklentimiz hukuki süreçte yürütmenin acilen durdurulması çünkü bina inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sonraki süreçte bu imar planlarıyla ilgili bilirkişi süreçleri olacaktır. Yani temennimiz yıkıma kadar götürebilmek ama nereye kadar gider hukuki süreç bilemiyoruz açıkçası.

Mikro İklimi de Etkileyecek
Otel, Kadıköy’de Rıhtım bölgesinde çok ciddi bir trafik baskısı yaratacaktır. Otel inşaatının önü iki şeritli bir yol. İki şerit yukarı çıkar ve bir şerit tersten aşağı iner. Orada bir yokuş var. Orada nasıl bir yol düzeni sağlanacak onunla ilgili bir bilgi de yok. Otelin kapısının arka taraftan verileceğine dair bir bilgi var. Trafik orada çok sıkışık nasıl bir trafik düzenlemesi yapılacak onu da bilmiyoruz. Böyle büyük bir binanın mikro iklime de çok ciddi etkisi var. Boğazdan gelen rüzgarın iç kesimlere gelmesiyle ilgili de bir problem yaratacak. Kurumumuzun başkanı iklim bilimci özellikle bu tür yapılaşmaların şehirlerdeki mikro iklimlere çok baskısı olduğunu söylüyor. En önemlisi de İstanbul Boğazı’nın girişinde, 2010 yılı Kültür Başkenti ilan edilmiş bir İstanbul’da böyle çirkin bir kütle yükselmeye başladı. Herkesin vapurla gidip gelirken gördüğü devasa bir görüntü kirliliği.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.