Haberler

C40 Kentleri İklim Değişikliğini Ciddiye Alıyor

Tarih: 10 Nisan 2009 Kaynak: Wikipedia, Cities Climate Leadership Group, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Derleyen: Burcu Öztaşkın


İstanbul''un da aralarında bulunduğu, C40 Kentleri olarak da bilinen "Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu", kentsel karbon salımını azaltmak için çalışıyor ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı hedefliyor. Dünya nüfusunun %50''sine sahip büyük kentler, dünya genelinde üretilen enerjinin %75''ini tüketiyor ve üretilen sera gazlarının %80''inden sorumlu bulunuyor.

Grup, Ekim 2005''te Londra Belediye Başkanı''nın organize ettiği ve 20 kentin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Dünya Kentler İklim Değişikliği Liderlik Zirvesi''nin ardından kuruldu. Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, 1 Ağustos 2006''da William J. Clinton Vakfı İklim İnisiyatifi ile bir mutabakat bildirisi imzaladı. Bu bildiri, Clinton Vakfı''nın teknik ve iletişim sponsorluğu altında gerçekleşti.

Grup ilk olarak Ekim 2005''te Londra''da ve 13 kentin temsilcilerinin katılımı ile 2007''de New York''ta birer zirve düzenledi. 18-21 Mayıs 2009 tarihinde ise Seul''de üçüncü bir zirve düzenleyerek iklim değişikliğine dikkati çekecek.

İklim Değişikliği Eylem Planı Olan Kentler
*
Şikago, ABD (Nüfus: 2.833.000)
Rapora göre, küresel iklim değişikliği nedeniyle Şikago''da ısı artışı, fırtınalar ve kuraklık meydana gelecek ve 2095 yılında kent, Teksas ile aynı iklim koşullarına sahip olacak. Sivil toplum örgütleri, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler ve dernekler ile ortak çalışmalar yaparak bu durumun önüne geçmeyi planlayan kentin 4 ana çalışma konusu var.
- İklim değişikliğinin Şikago''ya kesin etkileri neler olacak?
- Kentin şu anki salım grafiği nasıl ve bunu azaltmak için hangi fırsatlar değerlendirilmeli?
- Harekete geçmenin ve geçmemenin ekonomik getirisi ne olacak?
- Yeni düzenlemelerin yapılması, bölgesel eğitim ve iletişimin sağlanması.

Houston, ABD (Nüfus: 2.200.000)
Salımı Azaltma Planı çalışmasında kentte gaz salımına yol açan nedenler 3 ana başlık altında toplanıyor:
- Binalar ve Yapılar,
- Hareketli Faktörler,
- Atıklar.
Nüfus artışına bağlı olarak bu faktörlerin de artış göstereceği saptamasında bulunan plan, hizmetlerde artış yaşanırken iklim değişikliğine neden olan faktörlerin azaltılmasını hedefliyor.

Hong Kong, Çin (Nüfus: 6.985.000)
İklim değişikliğinin insan ırkını ciddi anlamda tehdit ettiğine dikkati çeken Hong Kong yönetiminin Çevre Koruma Departmanı, sera gazı ölçümleri yapıyor ve kentin sera gazı salımını 2030 yılına kadar %25 oranında azaltmayı hedefliyor.

Londra, İngiltere (Nüfus: 7.500.000)
Belediye''nin yürttüğü plan "Yarını Kurtarmak için Bugünden Hareket" sloganını taşıyor. Kentte yaşayanların hayat standartlarını düşürmeden, yaşam şekillerinde yapacakları küçük değişiklikler ile karbon salımının azaltılması hedefleniyor. Özellikle enerji kullanımı ve atık üretimi konularında verimli olmanın gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Los Angeles, ABD (Nüfus: 3.800.000)
Dünya çapında bir ticaret ve eğlence merkezi olan Los Angeles için küresel ısınma ile mücadele etmeye yönelik olarak hazırlanan raporda, sera gazı salımın azaltılmasına amacıyla yenilikçi yöntemler öneriliyor.

Melbourne, Avustralya (Nüfus: 3.800.000)
1990''lı yılların ortasından beri sera gazı etkisini azalmaya yönelik planlar geliştiren Melbourne Çevre Konseyi''nin hazırladığı plan, 2020 yılında gaz salımının minimuma indirilmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, geliştirilmiş yapı tasarımı, yenilenebilir enerji kullanımı ve ağaç dikimini arttırmak ana başlıkları altında yöntemler öneriliyor.

New York, ABD (Nüfus: 8.200.000)
Küresel ısınmaya neden olan gaz salımının 2030 yılına kadar %30 azaltılmasını hedefleyen New York Belediyesi, toprak, su, ulaşım, enerji, hava ve iklim değişimi başlıkları altında, halkın da katılımıyla çözüme yönelik yöntemler geliştiriyor.

Philadelphia, ABD (Nüfus: 5.800.000)
Sürdürülebilir Çalışma Grubu tarafında hazırlanan raporda, ilk hedef 2010 yılına kadar karbon salımının %10 oranında azaltılması. Raporda karbon salımının azaltılmasının maliyeti, öncelikli eylemler, yapılar, ulaşım, sanayi ve atıklar, ağaçlandırma ve açık alanlar, politikalar ve eğitim başlıkları yer alıyor.

Roma, İtalya (Nüfus: 4.000.000)
2008 - 2012 yılları arasında sera gazı salımını %8 oranında azaltmayı hedefleyen Kyoto Protokolü çerçevesinde geliştirilen "Kyoto için Roma Projesi"nin amacı, karbon salımının 2012 yılına kadar %6,5 oranında azaltılması.

Sydney, Avustralya (Nüfus: 4.280.000)
"Sürdürülebilir Sydney" sloganı ile küresel iklim değişikliğine dikkati çeken Sydney Belediyesi, kenti dönüştürmek için 5 temel eylem belirlemiş: Dönüşmüş kent merkezi, güçlü bağlantıları olan ulaşım sistemi, yaşanabilir yeşil ağ, kırsal yerleşmeler için aktivite alanları ve ulaşım, dönüşebilir gelişmeler ve sürdürülebilir dönüşüm.

Tokyo, Japonya (Nüfus: 12.800.000)
2007 yılında hazırlanan eylem planı, 10 yıllık süreçte kentin karbon salımını olabilecek en alt seviyeye çekmeyi hedefliyor. salımın azaltılması için belirlenen 5 temel inisiyatif ve eylem alanı var: Özel girişimcilerin karbon salımını düşürmeye yönelik çabalarını desteklemek, konutlarda karbon salımının düşürülmesi, kentsel gelişme konusunda yasalar düzenlemek, araç trafiğinden kaynaklanan salımın azaltılması, ilgili sektörlerin kendi eylemlerini gerçekleştirilebilmesi için desteklenmesi.

Toronto, Kanada (Nüfus: 5.500.000)
"Değişim Havada" sloganı ile hazırlanan İklim Değişikliği, Temiz Hava ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı''nın ilk aşamasında, gezegeni tehdit eden en büyük tehlikenin iklim değişimi olduğu belirtiliyor. Sera gazı salımının azaltılmasına yönelik hedefler, 2020 yılında %30, 2050''de %80 ve Kyoto Protokolü çerçevesinde 2012 yılında %6 azalma. Planda bireysel olarak yapılabilecek 10 eylem ise şu şekilde sıralanıyor:
- Kompakt florasan lambası kullanın,
- Termostatınızın enerji tüketimini azaltın,
- Suyu muhafaza edin,
- Enerji tasarruflu ev aletleri kullanın,
- Işıkları, bilgisayarı ve televizyonu kullanmadığınız zamanlarda kapatın,
- Araba kullanımını azaltın, toplu taşıma ya da bisiklet kullanın, yürüyün,
- Ağaç dikin,
- Evinizdeki yalıtımı güncelleyin,
- Eviniz için enerji denetimcisi alın,
- Azaltın, yeniden kullanın, geri kazanın.

İklim Değişikliği Eylem Planı Olmayan Kentler

İstanbul, Türkiye (Nüfus: 11.373.000)
Türkiye''nin, Kyoto Protokolü''ne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 5 Şubat 2009''da, TBMM Genel Kurulu''nda kabul edilerek yasalaştı.

14-16 Mayıs 2007''de New York''ta düzenlenen İklim Zirvesi''nde İstanbul''u temsil eden Kadir Topbaş, "Yenilenebilir Enerji Sistemlerini Benimsemek" konulu 6. toplantıda bir konuşma yaptı. Son 150 yılda dünyada karbon gazı oranının %40 arttığına dikkat çeken ve Türkiye''nin karbondioksit salımının 1990-2004 yılları arasında %72,6''lık artışla 294 milyon tona ulaştığını kaydeden Topbaş, "Maalesef Türkiye bu yıllar arasında karbondioksit salımında en hızlı artış kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Bu artışa karşın, Türkiye''nin küresel ısınmaya neden olan karbondioksit emisyonu üretmede diğer ülkelere göre çok az sorumluluğu var. Türkiye''nin kişi başı sera gazı emisyon oranları 2003 yılı itibariyle 3,3 ton karbondioksit eşleniktir," dedi.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi''nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaşama geçirdiği projeler hakkında da bilgi veren Topbaş, İstanbul''daki katı atık yönetiminin strateji ve hedeflerini, AB çevre mevzuatıyla uyumlu "Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı" ile belirlediklerini söyledi.

İstanbul''da günlük toplanan çöp miktarının 14.000 ton olduğunu belirten Topbaş, "3 yılda düzenli depolama alanlarında topladığımız çöplerden 55.259 ton kompost ve 15 milyon 369.000 kwh elektrik ürettik. Bu miktar, 30.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak bir miktardır," diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin İstanbul genelinde kullanımı ve yaygınlaştırılması amacıyla başlattıkları projeler hakkında da bilgi veren Kadir Topbaş, bu projeleri "Çatalca-Durusu Bölgesinde 2 Ayrı Rüzgar Enerji Santralinin Kurulması", "Hasdal Çöp Gazından Elektrik Üretim Projesi" (faaliyette), "Odayeri ve Kömürcüoda Çöp Gazından Elektrik Üretimi", Haliç''te 2 yıl içinde faaliyete geçecek ve dünyada ilk kez uygulanacak projelerden biri olan "Hidrojen Yakıtlı Bot" ile "Bio-yakıtların Kentiçi Toplu Ulaşımda Özendirilmesi" olarak sıraladı ve bunlarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi''nin özellikle enerji, ulaşım, atık yönetimi ve çöp gazından elektrik üretimi projeleri sayesinde yıllık 1,8 milyon ton sera gazı emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Topbaş, İstanbul Boğazı''ndaki güçlü akıntıdan enerji üretilmesine yönelik, Enerji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

- Addis Ababa, Etiyopya (Nüfus: 3.146.999)
- Atina, Yunanistan (Nüfus: 3.072.992)
- Bangkok, Tayland (Nüfus: 8.160.552)
- Pekin, Çin (Nüfus: 15.380.000)
- Berlin, Almanya (Nüfus: 3.387.000)
- Bogotá, Colombia (Nüfus: 8.550.000)
- Buenos Aires, Arjantin (Nüfus: 3.034.000)
- Kahire, Mısır (Nüfus: 6.800.000)
- Karakas, Venezuella (Nüfus: 3.140.000)
- Delhi NCT, Hindistan (Nüfus: 17.000.000)
- Dhaka, Bangladeş (Nüfus: 6.700.000)
- Hanoi, Vietnam (Nüfus: 3.399.000)
- Jakarta, Endonezya (Nüfus: 8.389.000)
- Johannesburg, Güney Afrika (Nüfus: 3.888.000)
- Karachi, Pakistan (Nüfus: 16.500.000)
- Lagos, Nijerya (Nüfus: 7.938.000)
- Lima, Peru (Nüfus: 7.800.000)
- Moskova, Rusya (Nüfus: 10.300.000)
- Mumbai, Hindistan (Nüfus: 13.000.000)
- Rio de Janeiro, Brezilya (Nüfus: 6.100.000)
- Sao Paulo, Brezilya (Nüfus: 10.000.000)
- Seoul, Güney Kore (Nüfus: 10.300.000)
- Şangay, Çin (Nüfus: 18.450.000)
- Varşova, Polonya (Nüfus: 3.350.000)

* İspanya''nın 3.200.000 nüfuslu Madrid, Meksika''nın 8.700.000 nüfuslu Mexico City ve Fransa''nın 2.200.000 nüfuslu Paris kentleri de birer İklim Değişikliği Eylem Planı''na sahip ancak bahsi geçen bu planlar uluslararası olarak kabul edilen İngilizce dilinde yazılmamış.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.