Haberler

Kamuoyu yanıltılıyor!..

Tarih: 13 Mayıs 2009 Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi''nden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun metrobüs konusunda yanıltıldığına dikkat çekilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım yatırımlarında kamu yararına olmayan hiçbir çalışma yapmamıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yatırım Bütçesi''nin %55''ini trafik sorununu çözmek için kullanıyor. Ulaşıma 5 yılda 14.3 Milyar TL yatırım yapıldı.

Yeni yolların yapılması alt-üst geçit ve katlı kavşak imalatları, Metro-hafif metro yatırımlar, Tünel yollar ve Metrobüs hatları hayata geçiriliyor.

İstanbul ve İstanbul halkına yapılan bu yatırımlardan biri de Metrobüs hatları. Metrobüs çalışmaları gerek eksik bilgiler ve gerekse siyasi rant elde etmek için kamuoyu önünde "Kötü, ölü, işlevsiz, pahalı ve gereksiz yatırım" olarak gösterilme çabalarıyla KAMUOYU YANILTILIYOR.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım yatırımlarında kamu yararına olmayan hiçbir çalışma yapmamıştır. Hala kilometrelerce metro ve yol çalışmaları devam etmektedir. Sık sık gündeme getirilen ve siyasi gösteriye dönüştürülen Metrobüs sistemi ile iki yaka birbirine bağlanmış, günde ortalama 750 bin yolcu kapasitesine ulaşmıştır.

Birçok özel araç sürücüsü araçlarını park ederek Metrobüs hatlarından faydalanmaya başlamıştır. Metrobüs hattı İstanbullulara Eylül 2007 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Bu süre zarfında Metrobüs yolunda 4 tane sivil araçların neden olduğu, bir tanede Metrobüs hattındaki otobüsün neden olduğu trafik kazası yaşanmıştır. İstanbul''da günde ortalama 400-450 trafik kazası olduğu göz önünde bulundurulursa, hattın ne kadar güvenli olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Metrobüs işletmeciliğiyle ilgili olarak bazı siyasiler, gazeteler ve TV kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialara gelince;

CHP Grup Başkan Vekili Sayın Gürsel Tekin tarafından cevaplandırmak ve gereği yapılmak üzere Meclise verilen önergede sorulan sorular hakkındaki cevaplarımız aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır;

- Hollanda menşeili söz konusu araçların alımına karar vermeden önce inşası düşünülen hatların nereler olduğu hakkında çok uzun ve yorucu güzergah çalışması yapılmış, potansiyel yolculuk etütleri çıkarıldı. Avcılar-Cevizlibağ güzergahında 479 bin yolcu/gün var olduğu saptanmıştır. İdeal hattın bu şekilde tespiti yapıldıktan sonra hatta kullanılacak araçlarla ilgili teknik, ekonomik ve mali açıdan projenin fizibil olup olmadığı konusunda çok ciddi bir fizibilite etüt çalışması yapıldı. DPT onayı istihsal edildi.

Araçların seçiminde yalnızca satın alma bedeli dikkate alınmamış, onun yanında ve daha önemli olan işletme maliyetinin minimize edilebilecek ve maksimum faydayı sağlayacak araçların özellikleri saptanmıştır. Aynı faydayı sağlayacak araçların araştırması yapılmış ve sonucunda yolcu yoğunluğu hattın fiziki nedenlerle tek şerit olması gibi zorunluluklarla uzun araçların alınması yoluna gidilmiştir.

Uluslararası piyasalarda ve yurt içinde yapılan araştırmalarda hatta en uygun aracın Phileaslar olacağı konusu tespit edilmiştir.

- İhale teknik şartnamesinde hiçbir şekilde araç tarifi, ismi, modeli veya herhangi bir markayı çağrıştıracak ifadelere yer verilmemiştir. Şartnamede tamamen teknik spesifikasyonları belirtilmiştir.


- Teknik Şartname ortaya konulduktan sonra seçilen aracın bu şartları tamamen eksiksiz olarak karşılaması hususlarına titizlikle uyulmuştur. 140 yıla dayanan uzun bir geçmişi olan ve bu konuda her yönüyle otorite olan İETT''nin teknolojik birikim ve donanımlı teknik ve idari kadrosu böyle bir seçimi çok rahatlıkla yapabilecek kudrete ve bilgi birikimine sahiptir.

- Kamu İhale Kanunu''nun 22/a maddesine göre alım işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu
madde tek üreticiliği tarif etmektedir. Bu araçların benzeri şu anda dahi dünyada başka bir firma tarafından üretilmemektedir. Firma tek üreticidir. Tek üretici olduğu için 22/a kullanılmıştır. Bu konuda İdare yetkilileri ve kurumları hukuki sorumluluklarının bilincindedirler.

- Araçların teslim alınması teknik ve idari şartnamede çok detaylı olarak belirtildiği biçimde ve peşin akreditif metoduyla alınmıştır.

- 2 yıl ödemesiz 7 yıl ödemeli olmak üzere uzun vadeli % 2.65 senelik faizle temin edilen dış kredi ile finanse edilmiştir. Kredi mevzuatına göre Hazine Müsteşarlığı izni ve DPT onayı temin edilerek araçların finansmanı realize edilmiştir.

- Bu araçların alternatifi otobüs değil, AB ülkelerin normlarına göre Homologation Lastik Tekerlekli Tramvay olarak alındığı hususuna dikkat edilecek olursa tramvay vagonları ile mukayese edilmelidir. Bir tramvay vagonu bedelinin 2.500.000 $ olduğu dikkate alınmalıdır.

- Araçların satın alındığı firmanın tam adı ve açık adresi aşağıdadır:
APTS: Advanced Public Transport Systems bv/ P.O. Box 1015, NL-5700 MC Helmond/Steenovenweg 1, NL-5708 HN Helmond/ Nederland

- Araçlar direk üreticiden alınmıştır. Üretimin her aşamasında 2 makine mühendisi ve 6 adet usta işçi tarafından firma denetlenmiş ve şartnameye aykırı herhangi bir şekilde imalata izin verilmemiştir. Menşe ülkeden gemiye yüklenmeden her türlü testler yapılmış ve öyle gemiye yüklenmiştir. Şartnamemiz gereği İkitelli garajımıza araçlar getirildikten sonra beher araç asgari 15 gün PDİ testine tabi tutulmuş ve görülebilen her türlü noksanlık herhangi bir bedel ödenmeden tamamlatılmıştır.

- Bir defa daha altını çizerek ifade etmeliyiz ki bu teknolojisi çok yüksek olan araçların olağan şartlarda değil ama olağan üstü şartlarda testleri yapılmış ve araçlar bu testleri başarı ile geçmiştir. İşletme maliyeti yönünden emsal araçlarla mukayese dahi edilemeyecek ölçüde ekonomiktir. Bir defada 300-350 kişi taşıyan bu araçlar BRT hattının ideal araçlarıdır.

- İlgili mevzuat tarandığında çok net bir biçimde görülecektir ki Yedi Vahit Belgesi tek satıcılar için söz konusu bir belgedir. Tek üretici için düzenlenen bir belge değildir. Aracın tek üreticiden alınması hususu üretici firmanın taahhüdü, beyanı ve idare elemanlarının bütün piyasaları araştırarak tespit ettikleri bir husustur.

- İhaleye tek firma katılmıştır. İkinci bir firmanın katıldığı bilgisi yanlıştır. Söz konusu dahi değildir. Bu konuda eksik bilgi vardır.

- Üretici firmanın "bu araçlar yokuşta çıkamaz, düz yollar için üretilmiştir" şeklinde herhangi bir raporu yoktur ve olamaz. Teknik şartnamenin bütün maddeleri firma tarafından okunmuş ve kabul edilmiştir. Bütün toplu taşım araçlarında değişmez kural minimum
% 12''lik rampayı asgari 15 km/saatlik bir hızla çıkma kuralı vardır ve bu araçlar da bu kurala uygun üretilmiştir.

- Alım sözleşmesi KİK tarafından düzenlenen tip sözleşmedir. Bu sözleşmede bu konuda ayıplı, kusurlu mal vermenin müeyyideleri belirlenmiştir. Araçlardaki kusurun durumuna, önemine veya düzeltilip düzeltilemeyeceğine göre müeyyideler getirilmiştir.

* Bunların arasında gecikme cezaları, teminatın irad kaydedilmesi sözleşmenin feshi, kamu ihalelerinden men cezası ve araçların yenilenmesi gibi hafiften ağıra doğru giden çok ciddi müeyyideleri bulunmaktadır.

- Özel IT donanımıyla geleceğin toplu taşıma aracı olarak nitelenen Metrobüsler, pahalı alt yapı yatırımına gerek duyulmadığı için, raylı sistemler ve metroya karşı ciddi bir alternatif oluşturmaktadır.

- Uçak gövde teknolojisiyle, kompozit maddeden üretilen karoseri; geniş iç mekân yanında, hafifliğiyle, yakıt tüketimini en aza indirmektedir.

- Metrobüsler yeni kuşak olarak nitelenen, HIBRID teknolojisiyle çalışırken 580 hp gücündeki dizel motoru elektrik enerjisi üreterek, aracın akülerini doldurmaktadır.

- Hareket için gereken gücün, optimum verimliliğe göre tüketilmesini sağlayan hibrid, çevre etki değerlerinin düşüklüğü nedeniyle de geleceğin teknolojisi olarak tanımlanmaktadır.
* Çevre dostu olan Metrobüsler 3 otobüse bedel hizmet verecek, personel, işletme, yakıtta ayda 20 milyar tasarruf sağlayacaktır.

Eski İstanbul Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna''nın iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın Ali Müfit Gürtuna''nın bahsettiği araçlar bu araçlar değildir. Bahsedilen araçlar hakkında İETT Eylül 2002 tarafından inceleme yapılmıştır. Söz konusu araçların Phileaslar ile alakası yoktur. İncelenen araçlar gerek teknolojik bakımdan, fiyat bakımından ve gerekse İstanbul''a uygunluğu bakımından olumlu not almamıştır.

Araçlar elektronik kılavuzlama sistemine sahip 18.50 metre boyunda özel hatta seyreden beyaz şeritleri takip ederek hareket eden araçlardır. Kar, yağmur ve çamur gibi dış etkenler beyaz şeridi kapattığında normal otobüslere dönmektedir. İETT teknik ekibi tarafından İstanbul''a uygun olmadığı belirlenmiştir.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.