Haberler

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası: Bu Ülkenin Peyzaj Mimarlarına İhtiyacı Var!

Tarih: 13 Mayıs 2009
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu, 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı. Bildiri şu şekilde:

"Çok çeşitli yönleriyle insan yaşayışı genellikle peyzaj içinden geçmektedir. Bu yurt düzeyindeki kırsal kentsel tarımsal, endüstriyel tüm fiziki yerleşmeler, peyzaj içinde gelişmektedir. Bu itibarla, fiziki planlama çalışmaları ve projeleri, içinde uygulanacakları peyzajla sıkı ilişki halindedirler...

Bu sebepledir ki uygar memleketler, son 25 yıldan bu yana fiziki planlama çalışmalarını, planlama ile ilgili disiplinlerin ve bilim dallarının ortaklaşa paylaştıkları bir tim topluluğu halinde yürütmektedirler. Bu kadronun başta gelen elemanlarından biri de peyzaj mimarlarıdır..."

Prof.Dr. Sadri Aran, 1973

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 7. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihi "Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü" olarak ilan edilmiştir. Mesleğimizin gelişimi, meslek alanımızın içinde bulunduğu sorunlar, ülkemizde son on yıllardır içinden geçtiği ağır ve hızla tahribat, toplumsal ve kamusal sorumluluklarımız...

13 Mayıs 1994 tarihi peyzaj mimarlarının bir meslek disiplini olarak TMMOB çatısı altında kuruluşunu ilan ettiği bir gündür.

Bu ilan, bir meslek disiplinin " yaşanılır bir ülke" için "Biz olmazsak olmaz" iradesini beyan ettiği bir gündür.

Yaşanılır bir ülke için,

- Peyzaj mimarlığının bilim dalı olarak ülkenin fiziki planlamasında yer alması,

- Peyzaj mimarlığının tüm doğal - kültürel kaynaklarımızın korunarak kullanılmasında ki en önemli bir planlama/tasarım disiplini olmasından hareketle, ulusal plan kademelerinde mutlak yer alması,

- Merkezi ve yerel otoritenin kamusal görev ve sorumlulukları gereği peyzaj mimarlığını görmezden gelmemesi,

Olmazsa olmazdır!

Hepimizin çok yakından takip ettiği gibi; yeni dünya düzeni politikalarının, planlamadan, hukuk kurallarından, felsefeden ve etikten aykırı düşünceleri önce peyzaj alanlarında sorunlar yarattı. Doğal döngünün tahrip edilmesi; iklim değişiklikleri, çölleşme, su rejimlerinin değişikliği, orman alanlarının yerleşimlere açılması, kıyılarımızın metalaştırılması ile yok oluşa doğru hızlı adımlarla yaklaşıldı.

Kentleri ve kırları biçimlendiren yeni dünya düzeni politikaları, doğal ve kültürel varlık ve birikimlerin kullanım değerini tamamen unutturarak, sadece ekonomik değeri üzerinden algılatmaya çalışıp, bu varlıkları satıp- pazarlayarak ülke ekonomisine "kaynak" olarak göstermek ve yeni planları da bu "kirli" eylemlerine alet etmeye çalıştılar.

Ülkemiz de, yeni dünya düzeninin gereklerini yerine getirebilmek için, siyasal, ekonomik ve sosyal değişimlerden geçmiş ve en önemli değişim ise merkezi otoritenin yetkilerini yerel yönetimlere devretmesiyle yaşanmıştır.

Bu geçiş sürecinden en çok etkilenen alanlar da peyzaj alanları olmuştur.

Peyzaj mimarlarının tek çalışma alanları olan kamu alanlarında; kıyılarda, orman arazilerinde, milli parklarda, kentsel açık alanlarda, doğal koruma alanları, tarihi ve arkeolojik alanlarda büyük tahribat ve talanlar olmuştur.

Doğal, kültürel ve toplumsal değerlerimiz üzerinde oluşturulan basınç ve bu baskı altında sessiz kalmayı tercih edenler, yenilenmesi mümkün olmayacak bir yokoluşun temel aktörleri olacaktır.

Peyzaj Mimarları bu basınca sessiz kalmadı bundan böyle de kalmayacaktır;

Tüm bu olumsuzluklara karşı durabilmek ve insanlarımızı bilinçlendirmek amacı ile,

- Ülkemizin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkmak üzere ulusal peyzaj politikasını belirlemek,

- Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, Peyzaj planlaması ve peyzaj yönetimi kavramlarını, ülkemizin fiziksel planlama sürecine ve yasal mevzuatlara yerleştirmek,

- Ülke planlamasında peyzaj mimarlarının yeri görmezden gelinmesi gerçeğini her geçen gün yükselen sesimizle duyurmak istiyoruz.

(13 Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Deklarasyonu, 2006)

Peyzaj Mimarlarının aldıkları eğitimin özünde insanın insanca yaşayabileceği bir yaşam formunun yaratılması vardır. Bu formun yaratılmasının ön koşulu ise "mutlak koruma", "ülke değerlerine sahip çıkma"dır. Mesleğimizin bizlere kazandırdığı erdem budur.

Allainoi, Hasankeyf gibi insanlık mirasını yok etmek isteyenler, Bergama, Kaz Dağları, Çaldağı''nda maden arama adı altında toprağımızı, suyumuzu, havamızı yok edip ülke insanımızın sağlığı ile oynayanlara,

2/B- 2/A yalanları ile Anayasal koruma altında ormanlarımızı "kaynak" olarak görüp yabancı sermayeye altın tepsi ile sunanlara,

"Daha etkin ve daha verimli kullanmak üzere akarsularımız özelleştireceğiz" diyerek suyumuzu ticarileştirenlerle, kentlerimizin kimliklerinin yok edenlere, cumhuriyetin kazanımlarını emperyalist dönüşümlere, BOP''a, ılımlı İslamcılık''a, cemaatçiliğe feda edenlere karşı söyleyecek sözümüz bulunmaktadır.

Allainoi, Hasankeyf, Kaz Dağları, Çaldağı, Amasra, Uşak Eşme ve sırada Yıldız Dağları...

Trakya Yıldız Dağları''nda (Istranca) Neler Oluyor?
Projenin Adı: "Yıldız Dağları''ndaki Doğal Kaynakların Korunması Ve Sürdürülebilir Kalkınması Sınır-Ötesi İş Birliği"

Projenin AB uzantılı (.eu) resmi internet sitesinde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliği protokolü tam metin olarak veriliyor. Protokolün amaç ve görevler başlıklı bölümü "sınır-ötesi yönetim mekanizmalarının mükemmelleştirilmesi" hedefini koyarken, proje merkezinin ve asıl yürütücünün Bulgaristan''daki Stranca Doğal Park Müdürlüğü olduğunu ortaya koyuyor.

Proje maliyeti: 500 Bin Euro''su AKP hükümetinin verdiği, toplam bedel 2 milyon Euro...

Projenin amacı, doğayı korumak ve orman köylüsünü kalkındırmak. Biyosfer projesi olarak da adlandırılan bu alanda Bulgaristan''daki Stranca Doğal Parkı''nın Türkiye topraklarına doğru genişletilmesi...

Peyzaj Mimarları için Bu Proje Ne Demektir?
"Bulgaristan''daki Istranca Doğal Parkı''nın Türkiye topraklarına doğru genişletilmesi" amacı güdüldüğü ifade edilen projede sözde "sivil ağ" olan Yeşil Şebeke ile Yıldız Dağları''nın AB yönetimine bırakmak demek.

Yıldız Dağları''nın (Istranca) Bulgaristan topraklarında kalan bölümü ile Kırklareli kısmı birleştirilerek AB ile Türkiye''nin "ortak" yönetimi adı altında sınır ötesi doğal park ilan edilerek "Birleşik Yıldız Dağları" demek, Avrupa kıtasının en büyük meşe ormanını içermesi bir yana Karadeniz kıyısındaki stratejik önemi ile birlikte emperyalizmim doğrudan denetimine geçmesi demek...

Biyosfer projesi adı altında, memleketin toprağını, ormanını, doğal varlıklarını emperyalizme teslim etme, ormancılıkla kıt kanaat geçinmeye uğraşan yurttaşı memleketinden kovmak demek...

Doğayı korumak ve orman köylüsünü kalkındırmak, orman köylüsüne alternatif geçim kaynakları yaratılarak ormandan koparılmak, yurttaşımızın "uluslararası koruma altına girmiş, memleketin varlığı olmaktan çıkarılmış ormanına"  dokunamayacağız demek...

Trakya Balkanların bir eyaleti haline mi getirilecek!

Peyzaj Mimarları ve bölge halkı buna izin vermeyecektir!

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, ülkemizin kendi kaynakları ve iç dinamikleri ile yönetildiği, bilim ve tekniğin emekçi halkın yararları için kullanıldığı, bilimsel aklın, hukukun, aydınlanmacılığın egemen olduğu bağımsız bir ülkede "13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü"nü, çoşkuyla kutlayacağımız günlerin çok uzak olmadığına inancımız tamdır.

Bu gün, Trakya''da Yıldız Dağları''nda yaşananlara dikkat çekmek, tüm halkımızı aydınlatmak ve mücadeleye çağrı yaparak ve gaflet ve delalet içinde olan iktidarları uyarmak üzere basın ve kamuoyu çağrısı yapıyoruz.

Ve biliyoruz ki biz kazanacağız, ülkemiz kazanacak!

Bu gün burada yaptığımız ulusal çağrımızı, TMMOB''nin aydınlanmacı, ilerici, bağımsızlıkçı simgelerinden birisi olan Sn. Teoman Öztürk''ün tarihe not düşülmüş sözleri ile bitiriyoruz!

"Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..."

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.