Haberler

İzmir Çıtayı Yükseltiyor

Tarih: 23 Ekim 2009 Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Kültür Çalıştayı, alanlarında uzman kültür-sanat ve tasarım aktörleri ile kanaat önderlerini buluşturarak "Türkiye''ye örnek" olacak bir kültürel seferberlik projesinin ilk adımını atacak. "Kapalı devre" gerçekleştirilecek Çalıştay''da atölye çalışmaları da yapılacak.

Son yıllarda kültür -sanat alanında önemli yatırımlara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Kültür Çalıştayı, tarihi boyunca Ege, Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarının kültürel başkentlerinden biri olan İzmir''i; "Dünya Kenti Olmak" kavramı çerçevesinde ve Akdenizlilik kimliği içinde, yeniden uluslararası bir "Kültür, Sanat ve Tasarım Metropolü" haline getirmeyi amaçlayan, katılımcı bir kültürel seferberlik projesinin ilk adımı olacak. 24 Ekim 2009 Cumartesi günü (yarın) Tarihi Havagazı Fabrikası''nda "kapalı devre" gerçekleştirilecek İzmir Kültür Çalıştayı''na, İzmirli ve İzmir dışından, alanlarında uzman kültür-sanat ve tasarım aktörleri ile kanaat önderleri katılacak.

Başkan Kocaoğlu: Bu ilk adım
İzmir Kültür Çalıştayı''nın, bu hedefler doğrultusunda İzmir''de katılımcı bir kültürel planlama modelini hayata geçirmek amacıyla yola çıktığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu doğrultuda bir ilk adım olarak değerlendirilmesini dilediğimiz bu çalıştayın devamını getirerek, uzun vadeli çalışmalar ve katılımcı bir yöntemle İzmir''in kültürel kalkınmasının temellerinin atılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştay''da ele alınacak ana başlıklar şöyle özetlendi:
- İzmir''in Türkiye''de, Ege''de ve Akdeniz coğrafyasında kültür ve sanat alanındaki mevcut durum ve konumunun tespit edilmesi,

- İzmirliler''in kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesi,

- İzmir''in Akdeniz''in diğer kültür merkezleri olan Barselona, Marsilya, Venedik, Roma, Atina, İskenderiye, Beyrut gibi kentlerle işbirliği kurması ve ortak kültür ve sanat projeleri oluşturulması yolunda uluslararası adımların atılması, 

- İzmir''in kültür ve sanat altyapısı ve etkinlikleri bakımından zenginleştirilmesi ve İzmir kültürel yaşamına planlı bir canlılık getirmenin yanında, kentte yaratıcı/kültürel endüstrilerin ve bilimsel/kültürel üretimin gelişiminin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli adımların atılması, 

- İzmir''in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkılması ve kent merkezinin kültür turizmine uygun olarak yeniden işlev kazandırılarak İzmir''in Türkiye''de ve Akdeniz''de yeni bir kültür-sanat destinasyonu olarak imaj ve konumunun güçlendirilmesi,

- Kentlileri de tüm bu süreçlere dahil edecek katılımcı bir yaklaşımla, yerel kültür politikaları alanında yapılacak çalışmalara zemin oluşturulması.

Atölye çalışmaları da olacak
Çalıştay programının ilk bölümünde, Prof.Dr. İlhan Tekeli ve Yrd.Doç.Dr. Serhan Ada moderatörlüğünde tüm katılımcılarla yapılacak genel görüşmede, İzmir''de kültür ve sanat ortamının dinamikleri, çeşitliliği, sorunları, ihtiyaçları ve yapılması gerekenler gelecek perspektifinden tartışılacak. Bir giriş niteliğindeki bu konuşmaların ardından katılımcılar, atölye çalışmalarında daha detaylı olarak İzmir''i tartışma olanağı bulacak.

Kültür Endüstrileri, Kentsel Tasarım, Güzel Sanatlar, Kültürel Miras ve Kültür Politikaları başlıkları altında toplanan atölye çalışmalarının başlıca amacı ise "İzmir''in ulusal ve uluslararası kültürel vizyonu ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirilebilmesi için, kentin kültür ve sanat alanındaki mevcut durumunun dikkate alınarak, kültürel stratejik planlama için gerekli önceliklerin ortaya konulması" olarak belirlendi.

Kimler katılacak?
Prof. Dr. A. Emel GÖKSU (DEÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl. Başkanı), Alex Baltazzi (Ege Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı / Karavan Turizm Genel Müdürü), Ayşegül Kurtel (K2 Güncel Sanat Merkezi Yöneticisi), Aytül Büyüksaraç (İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü / Sanat Yön.), Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar (DEÜ Eğt. Fak. Resim - İş Eğt. Anabilim Dalı Bşk.), Borga Kantürk (Güncel Sanat DEÜ GSF Resim Böl. Araş. Gör.), Prof. Dr. Bozkurt Ersoy (Sanat Tarihi Bölüm Başkanı), Dinçer Sezgin (Yazar), Yard. Doç. Dr. Efdal Sevinçli (Tiy.Kuramcısı-Yazar), Prof. Dr. Ersin Doğer (Arkeolog / Akademisyen / E.Ü. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Böl.), Prof. Dr. Fırat Kutluk (Müzik - DEÜ Müzikoloji Böl. Bşk.), Prof. Dr. Gönül Öney (Sanat Tarihçisi), Prof. Dr. Gören Bulut (Grafik Sanatçısı - Yaşar Ü. Rektör Yrd.), Prof. Dr. Gürhan Tümer (DEÜ Mimarlık Fakültesi Ö. Ü.), Prof. Dr. Güven İncirlioğlu (İz. Ekonomi Ü. Güzel San. ve Tas. Fak. Öğ. Ü.. / Güncel Sanatlar), Hasan Topal (Mimarlar Odası İzmir Şb. Bşk.), Hidayet Karakuş (Yazar / Şair), Hüseyin Yurttaş (Edebiyat), Prof. Dr. H. Yakup Öztuna (DEÜ GSF Grafik Böl. Başkanı), İbrahim Yazıcı (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü), İsmail Mert Başat (Edebiyat - Felsefe), Prof. Dr. İsmail Öztürk (DEÜ GSF Geleneksel El Sanatları Böl. Bşk.), Kadri İldiri (Acenta Müdürü), Kenan Gökkaya (İZDSO Müdürü), Mehmet Refik Soyer (Sanat Fabrikası yöneticisi), Mehmet Tuna (Arkeoloji Müze Müdürü / Arkeolog), Prof. Dr. Meral Akurgal (Arkeolog), Merih Dönmez (Mimar / Galeri Şantiye), Muzaffer İzgü (Yazar), Prof. Mümtaz Sağlam (DEÜ GSF Resim Böl. Bşk.), Prof. Nuri Bilgin (E.Ü. Sosyal Psikoloji Böl. Bşk.), Prof. Dr. Oğuz Adanır (Sinema / medya / DEÜ GSF Film Tas. ve Yap. Böl. Bşk.), Oruç Aruoba (Yazar / Felsefeci), Osman Murat Süslü (Yazar / Felsefeci), Ömer Türkeş (Edebiyat eleştirmeni), Prof. Dr. Semih Çelenk (DEÜ GSF Dekanı / Tiyatro), Serhat Akbay (Mimar), Prof. Dr. Sevda Alankuş (İz. Ekonomi Ü. İletişim Fak. Dekan), Prof. Dr. Sevim Çizer (DEÜ GSF Seramik Böl. Bşk.), Suat Çağlayan (Eski Kültür Bakanı), Prof. Dr. Sühendan Özay Demirkan (DEÜ Moda Tasarım Böl. Bşk.), Süher Pekinel (Piyano Sanatçısı), Prof. Dr. Şadan Gökovalı (Şair - Yazar), Tarık Dursun K. (Edebiyat), Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu (İz. Ekonomi Ü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Dekanı), Tevfik Tozkoparan (Mimar), Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu (İzmir Ekonomi Ü. Rektör Yrd.), Turgay Gönenç (Grafik sanatçısı - Yazar), Yaşar Aksoy (Edebiyat), Prof. Dr. Zuhal Okuyan (DEÜ Tıp Fakültesi / Karaburun Bilim Kongresi), Ahmet Çakaloz (Darüşşafaka Cem. Kaynak Geliş. Yön. / Ziraat Ban. eski Gn. Md. Yrd.), Ahmet Sel (Fotoğrafçı / SIPA Press Eski Genel Yay. Yön.), Yard. Doç. Dr. Asu Aksoy (Sahne ve Gösteri Sanatları Yön. Böl.), Ayşe Nilhan Aras (Gastronomi), Beyhan Murphy (İDD Baş Kareografı), Bihrat Mavitan (Heykel Sanatçısı), Cem Erciyes (Yayıncı), Prof. Dr. Cemil Koçak (Sabancı Ü. Sanat ve Sos. Bil. Fak. Ö. Ü. / Tarihçi), Elmas Deniz (Kuratör), Emin Mahir Balcıoğlu (Mimar / Sabancı Müzesi''nin kurucusu), Emre Senan (Grafik sanatçısı / Dikili Yaz Okulu kurucusu), Engin Geçtan (Psikiyatrist / Yazar), Görgün Taner (İKSV Yöneticisi), Günseli Tarhan (Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Başkanı), Gürhan Ertür (İstanbul 2010 eski YK üyesi), Hakan Gencol (Tasarımcı / Bahçeşehir Ü.), Solmaz Ünaydın (Danışman), Mehmet Ural (Danışman), A. Muzaffer Tunçağ (Danışman), Yard. Doç. Dr. Deniz Ünsal (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlar Bölümü), Yard. Doç. Dr. Serhan Ada (Moderatör), Prof. Dr. İlhan Tekeli (Moderatör), Emre Çetinkaya (Edebiyat - Gümüşlük Akademisi), Serdar Ateşer (Müzisyen), Prof. Dr. Zuhal Ulusoy (Kadir Has Üniv. GSF Dekanı), Yüksel Aksu (Sinema/ Yönetmen), Doç. Dr. Yekta Kara (İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisör / Kadir Has Ü. Tiyatro Böl. Ö. G.), Suay Aksoy (İstanbul 2010 Müzeler ve Kültürel Miras Yönetmeni), Serra Ciliv (!f İstanbul), Serhan Bali (Müzik yazarı), Semih Kaplanoğlu (Sinema / Yönetmen), Selim Birsel (Sabancı Ü. Sanat ve Sosyal Bil. Fak. Görsel Sanatlar Öğr. Ü.), Selda Asal (Sanatçı / Apartman Projesi), Raşit Çavaş (YKY Genel Yayın Yönetmeni), Prof. Rahmi Aksungur (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü), Osman Kavala (Anadolu Kültür YK Bşk.), Nuri Çolakoğlu (Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı), Nevzat Sayın (Mimar), Müge Gürsoy Sökmen (Yayımcı), Mustafa Uyal (Pazarlama Yöneticisi), Mustafa Avkıran (Garajistanbul), Mehmet Coral (Yazar), Levent Çalıkoğlu (Küratör), Korhan Gümüş (İstanbul 2010 Kentsel Uygulamalar Direktörü), Tuğrul Eryılmaz (Milliyet Sanat).

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.