Haberler

Karpaz ve Girne Workshop

Tarih: 22 Haziran 2010


7-15 Haziran 2010 tarihleri arasında, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bir workshop''a ev sahipliği yaptı. Bu workshop çerçevesinde Ziya Tanalı, Zeynep Onur, Hassina Nafa''nın yürüttükleri Girne Amerikan Üniversitesi''nin çeşitli birimlerinin tasarımını konu alan "Karpaz Doğal Sit Alanında Tasarım Atölyesi", Kaya Arıkoğlu''nun yürüttüğü "Girne Kentinde Tasarımın Temel İlkeleri Atölyesi" ve Senem Zeybekoğlu Sadri ve Hossein Sadri''nin yürüttükleri kent tasarımına insan hakları odaklı bir yaklaşımı içeren "Kent ve İnsan Hakları Atölyesi" gerçekleşti.

Mimarlığın doğaya zara vermeden, doğayla iç içe gelişimi, kent ölçeğinde boşluklara ve kentin bütünlüğüne saygılı olması ve insanları dışlamadan onların çeşitli barınma ve hayat pratiklerini yerine getirmesi konularının ele alındığı bu workshop''a Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden toplam 66 öğrenci katıldı.

Bu düşünceler çerçevesinde, "Karpaz Doğal Sit Alanında Tasarım Atölyesi" kapsamında, Dip Karpaz''da Girne Amerikan Üniversitesi''ne tahsis edilen alanda, bölgenin fauna, flora ve deniz altı yaşamının araştırılması için bir araştırma enstitüsü, bölgenin tarım olanaklarını araştırmayı hedefleyen bir ekolojik köy ve üniversitenin hazırlık okulu için tasarım önerileri geliştirildi. Yaklaşık 500 öğrenciyi barındıracak bu yerleşke için geliştirilen önerilerde temel ilkeler, doğal hayata en az müdahale, seyrek yapılaşma ve kendi enerjisini kendisi üretebilen çevre dostu tasarımların gerçekleştirilmesi idi. Bu hedefler doğrultusunda, çeşitli teorik tartışmalar, eskiz ve maket çalışmaları ve öğrenci sunumları sonucunda farklı alternatifler üretildi.

"Girne Kentinde Tasarımın Temel İlkeleri Atölyesi" çerçevesinde, öğrenciler, oran-ölçek, nesne-zemin, tekrar-ritim, zıtlık-uyum, bütün-parça, doğa-yapı, gerçek-sanal, organik-geometrik ve kamusal-özel kavramları temelinde gruplara bölündüler. Öğrenci grupları alan gezileri, fotoğraflama ve belgeleme, araştırma ve sunum yaparak, Girne kentini ve mimarisini bu kavramlar bağlamında incelediler.

Kent ve İnsan Hakları Atölyesi''nde, insan hakları kavramlarıyla tanışan öğrenciler, bu kavramların mekan oluşumu ve kullanımıyla ilişkilerini çeşitli atölye çalışmalarıyla keşfetmeye çalıştılar. Daha sonra kent mekanında gerçekleşen politik, sosyo-ekonomik ve kültürel etkileşimlerin simülasyonlarını deneyleyerek, kentteki dışlanmaları tespit ettiler. Bu tespitler bağlamında ve kent ile ilgili olan çeşitli insan hakları normlarını konu alarak, gruplara bölünen öğrenciler, Girne kentini bu insan hakları normları açısından incelediler.

Bu bağlamda, eşitlik ve ayrımcılılığa uğramama ilkesi çerçevesinde barınma, sağlık, çalışma, eğitim, güvenlik, katılım ve demokratik temsil, uyumlu gelişme, sağlıklı çevre, kamusal hizmetlere erişim, ulaşım, kültürel aktivitelere katılım, dinlence ve spor ve bilgilendirme hakları perspektifinden Girne kentinin sorunları değerlendirildi ve özellikle dışlanan grupların kent hayatına dahil edilmelerinin yollarını arayarak bazı öneriler geliştirildi.

Workshop temelinde mimarlık, kent ve tasarım alanlarında öğrencilerin duyarlılıklarının artması, bu duyarlılıkların meslek pratiği ve mimari uygulamalardaki bilgi birikimi ile desteklenmesi ve öğrencilerin mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında son zamanlarda tartışılan yeni yaklaşımlarla tanışmaları hedeflendi. Bu çerçevede öğrencilere formel mimarlık eğitimine paralel olarak, mimarlığın diğer disiplinlerle olan bağlantılarını keşfetmeleri, meslek pratiğindeki deneyimlere erişmeleri ve mimarlığın insanlığa katkıları hakkında fikir sahip olmalarına çalışıldı.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.