Haberler

Kentsel çarpıklığa karşı yeni harita

Tarih: 13 Eylül 2010 Kaynak: Radikal Yazan: Songül Selvi
Bayındırlık Bakanlığı''nın planına göre ''Kentli Sendikacılığı'' oluşturulacak, mahalle muhtarları, apartman yöneticilerinin etkinliği artarken gelir düzeyi düşük olan bölgelerde adaletsizliği ortadan kaldırmak için özel programlar geliştirilecek.

Sekiz yıldır işbaşında olan iktidar, Türkiye''nin liste başı sorunları arasında yer alan kentsel çarpıklığın ve yapılaşmanın önüne geçmek için yeni bir yol haritası oluşturdu.

Buna göre, az gelişmiş bölgelerde insan ve sosyal sermaye güçlendirilecek. Bölgelere bütçeleme sistemi getirilecek. Göç veren kesimlerin desteklenmesi sağlanacak ve tarihi konut dokuları da dahil olmak üzere mevcut konut dokusunun risklerden arındırılmasına ve sosyal ve ekonomik boyutlarıyla bütünleşmiş iyileştirme ve sağlıklılaştırma uygulamalarına yönelik teknik, finansman, örgütlenme, işletme ve yönetim modelleri geliştirilecek.

Seçim yatırımı mı?
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı hazırladı. Söz konusu harita ile Türkiye''nin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, ulaşılması gereken hedefleri, izlenecek stratejileri ve bu stratejilere ilişkin eylemleri belirlenirken, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görevleri belirlendi. Söz konusu strateji ile kentlilerin haklarını geliştirmek için ‘Kentli Sendikacılığı'' oluşturulması, apartman yöneticilerinin etkinliğinin artırılmasının yanı sıra gelir düzeyi düşük olan bölgelerde adaletsizliği ortadan kaldırmak için özel programlar geliştirilmesi hedefleniyor. Senelerdir işbaşında olan iktidarın 2011 yılında yapılacak olan yerel seçimlere 1 yıl kala hazırlamış olduğu yol haritasının uygulamaya geçmesi durumunda şunlar olacak:

Kentli sendikası oluşturulacak: Kentlerin sosyal sorunlarını ilgili ve yetkili kurumlara aktarmak için oluşturulacak bir sendika ile sorunların aşılması planlanıyor. Bunun için bir mevzuat düzenlemesine gidilmesi hedeflenirken, söz konusu düzenlemeye yönelik, "Kentlilerin haklarını genişletecek, tanıtacak ve bu hakları örgütlü bir biçimde savunacak oluşumların varlığı, bu hakları güvenceye alacak" diye belirtildi.

Katılım müfredatı getirilecek: Ayrıca kentlerin gelişimini sağlama yönünde MEB müfredatına, katılım kültürüne ilişkin derslerin alınması yönünde düzenleme yapılacağı belirtildi.

Söz konusu stratejide "Eğitimin her kademesinde, bizzat eğitim ve öğretimin de katılımcı bir süreçle gerçekleştirilmesini sağlayacak ve katılım kültürünün ilköğretimden başlayarak öğrencilere aktarılması, gelecekte bu öğrencilerin aktif birer yurttaş olmasını sağlayacak" denildi.

Muhtarların etkinliği artacak: Mahalle muhtarlarının, apartman ve site yönetimlerinin, yerel yönetimlerde etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği stratejide, "Günümüzde mahalle muhtarları, apartman ve site yönetimi yalnızca o birimle sınırlıdır, bu yönetim birimlerinin birbirleriyle ve kent yönetimiyle ilişkilendirilmesi, katılım süreçlerinin de etkinliğini arttıracaktır" diye kaydedildi.

Bölgesel eşitsizlik azaltılacak: Bölgesel eşitsizlikleri azaltabilmek amacıyla,şu adımların atılacağı belirtildi: "Az gelişmiş bölgelerde insan ve sosyal sermaye güçlendirilecek. Sosyal güvenlik ve çalışma alanlarındaki eşitsizlikler giderilecek.


Yoksullukla mücadelede eğitim ve istihdam programları geliştirilecek. Eğitim alanında bölgelerarası farklılıklar giderilecek. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikler de giderilecek."

Bölge öncelikli bütçe hazırlanacak: Bölgesel düzeyde yeniden dağıtım mekânizmaları geliştirilmesi amacıyla yatırımcı kurum ve kuruluşların belirlenen bölgesel öncelikler doğrultusunda bütçelerini hazırlamalarını sağlamak amacıyla yatırım programlarının düzenlenmesine yönelik idari ve finansal düzenlemeler yapılacak. Bölge ölçeğinde potansiyel kaynakların tespiti ve istihdam alanları yaratılmasında bölgedeki işgücü potansiyeli ve öncelikli sektörlere uygun olarak eğitim programları yeniden yapılandırılacak.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.