Haberler

10 kişilik istihdam yaratana OSB'de arsa bedava

Tarih: 22 Eylül 2010 Kaynak: Radikal
Sanayi Bakanlığı en az 10 kişilik istihdam sağlayan sanayiciye organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsis edecek. Bu arsaların bedeli ise OSB'lere bakanlık tarafından verilen krediden alınacak.

Organize sanayi bölgelerine (OSB) istihdam şartlı teşvik geliyor. Sanayi Bakanlığı en az 10 kişilik istihdam sağlayan gerçek ve tüzelkişilere organize sanayi bölgesi içinde bedelsiz arsa tahsis edecek. Teşvikin hangi illerde uygulanacağını ise bakanlar kurulu kararı belirleyecek. Tahsis edilen arazilerin parası ise Sanayi Bakanlığı'nın OSB'lere verdiği krediden mahsup edilecek. Bu teşvik iki yıl geçerli olacak ancak bakanlar kurulu süreyi dört yıl uzatabilecek.

Teşvik iki yolla uygulanacak

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik yapan yasa taslağına göre, bakanlar kurulunun belirleyeceği illerde yatırımcılara bedelsiz parsel verilecek. Konuya yakın uzmanlar benzer teşvikin bir süre önce sona eren 49 ilde uygulanan 5084 sayılı teşvik yasasına benzediğini belirterek, yeni teşvikin de 49 ilde uygulanabileceğini söyledi. Yeni teşvik sisteminin de yürürlükte olduğunu hatırlatan yetkililer, 49 il içinde de belki I ve II. bölgelerin kapsam dışında bırakılabileceğini III ve IV. bölgelerin bakanlar kurulu kararıyla kapsam içine alınabileceği görüşünde.

Maddenin gerekçesinde; 5084 sayılı yasa çerçevesinde 54 ilde (49 il ve kalkınmada öncelikli iller) 115 OSB'de 6 bin 325 başvurunun 2 bin 616 adedinin parsel tahsisinin yapıldığı belirtilerek, yasanın sona ermesiyle bedelsiz tahsisinin de sona erdiği belirtildi. Mevcut OSB'lerde tahsisi yapılmamış 16 bin 700 parsel bulunduğu kaydedildi.

Yasa taslağının 7'nci maddesine göre, teşvik iki yolla uygulanacak. İlk yöntemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan kredi kullanan organize sanayi bölgeleri mahsup yöntemiyle teşvikten yararlanabilecek. Organize sanayi bölgelerinde tahsis edilmemiş parseller organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde bölge için verilen krediden mahsup edilerek teşviki kullanabilecek. Konuya yakın uzmanlar, Sanayi Bakanlığı'nın organize sanayi bölgelerine altyapılarını kurmak için kredi verdiğini, sözü edilenin bu kredi olduğunu söyledi.

Teşvikte uygulanacak ikinci yöntemde ise, Sanayi Bakanlığı kredisi kullanmamış organize sanayi bölgelerinin teşviki nasıl kullanacağı belirlendi. Kredi kullanmamış ya da kredi borcunu ödememiş olan organize sanayi bölgeleri yine yetkili organların karar almasıyla en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımcılara bedelsiz parsel tahsis edilecek. Bu durumda tahsis edilen parsel bedeli organize sanayi bölgesi tüzelkişiliğine Hazine tarafından ödenecek.

Şartlara uyulmazsa arsa iptal

Yatırımcıların şartlara uymadığı veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanamadığının tespiti halinde herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilecek.

Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin organize sanayi bölgesi tüzelkişiliğine intikal edecek. Ancak öngörülen sürede yatırımın en az yüzde 50'sinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenecek. Bu ödeme organize sanayi bölgesi tüzelkişiliğince sağlanacak. Yasanın uygulanmasına ilişkin istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi gibi konular için bakanlar kurulu kararı çıkarılacak.

Sanayi alanı olarak planlanan yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar ıslah edildikten sonra organize sanayi bölgesi olabilecek. Bunun için valiliğe başvurulması gerekecek.

19 bin sanayi parseli boş

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, 2009 yılında yatırım teşvikleri açıklandığında, yatırımcıya bedelsiz arsa tahsisine OSB'lerden başlanması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiklerini belirterek, "Getirilecek olan bedelsiz sanayi parseli tahsisinin hangi OSB'leri kapsadığı, arsa bedellerini hangi objektif esaslara göre belirleneceği, arsa tahsis bedellerinin OSB'lere ödeme usul ve esasları konularında ayrıntılı bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Tahsis edilmemiş sanayi parseli bulunan tüm OSB'lerin bedelsiz arsa tahsisi kapsamına alınmasından ve bölgelere göre farklı uygulamaya gidilmesinden yanayız" dedi. Tuncay, Türkiye'de 263 OSB olduğunu, bunların yarısının boş olduğunu, 263 OSB'de 58 bin 708 sanayi parselinin 39 bininde üretime geçildiğini ve yaklaşık 1 milyon kişinin bu bölgelerde istihdam edildiğini belirtti.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.