Haberler

Hazine Arazilerini Satmayın Rantı Kimseye Yedirmeyin

Tarih: 29 Mayıs 2006 Kaynak: Hürriyet
İmarsız Hazine arazilerinin satışı, ikinci bir emre kadar durduruldu. Bu amaçla, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla Valiliklere yazı gönderildi. Bir Maliye yetkilisi bu kararın alınma gerekçesini "Belediyeler ile diğer kişi ya da kuruluşların henüz planı yapılmamış Hazine taşınmazlarını, imar sorunu nedeniyle düşük bedelle satın alabilmesi" şeklinde açıkladı.

Yatırımcıların plan geçirterek büyük rant elde ettiği imarsız Hazine arazilerinin satışı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından ikinci bir emre kadar durduruldu. Hazine arazilerinin satışında "Yetki Devri İptali" konusunda, Maliye Bakanı Unakıtan imzasıyla Valiliklere bir yazı gönderildi. Yazıda, Hazineye ait taşınmazlardan her yıl Genel Bütçe Kanunu’nda belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olanlarını satışa çıkarmaya izin verilmesine ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri parasal sınırların dört katına kadar onaylanmasına defterdar ve milli emlak dairesi başkanlarının, ilçelerde ise kaymakamların yetkili kılındığı hatırlatıldı.

İhaleler Durduruldu: Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından, Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması konusunda Valiliklere (Defterdarlıklar) devredilen yetkinin bundan sonra Bakanlıkça kullanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bakanlıkça satışa çıkarılması uygun görülen taşınmazların satış ihalelerinin onaylanması işlemlerinin ise, önceki yetkiler çerçevesinde devam edeceği ifade edildi. Büyükşehirler dahil, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin de ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Yapılanlar Sonuçlanacak: Yazıda, "Bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların satış taleplerinin ise Valilik (Defterdarlık) tarafından incelenerek, satışları değerlendirilmek üzere bilgi ve belgeleriyle Bakanlığa gönderilmesi" talimatı verildi. Mayıs ayı öncesinde ihale ilanları yapılanlar ile Bakanlıkça satış talimatı verilen Hazine taşınmazlarının ise satış işlemlerine devam edileceği, ihale onaylarının da devredilen yetki kapsamında sonuçlandırılacağı kaydedildi.

Kanuna Göre Satış: Maliye Bakanı Unakıtan imzalı yazıda, Hazineye ait taşınmazların özel kanunlara göre hak sahiplerine satış işleminin devam edeceği belirtildi. Bu kapsamdaki özel kanunlar da, 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı, 4071 Sayılı Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri, 4072 Sayılı Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunlar olarak sıralandı.

İmarsız Hazine Arazileri Nasıl Rant Kapısı Oluyor
İmarsız olan hazine arazileri, kaymakamlık ve valiliklerce düşük değerle satılıyor. Bu arazileri alanlar, arazinin bulunduğu belediyeden bu araziler için imar çıkartıyorlar.Devletten imarsız olduğu için ucuza alınan bu araziler, belediyelerden alınan imar izni ile birlikte 4-5 kat değerleniyor.

Arsa Mağdurları 20 yıldır Bekliyor
Sayıları 7 bin 800’ü aşan binlerce vatandaş, belediyeler arsalarını okul alanı olarak ayırdığı için 20 yıla yakın süredir mağdur durumda. Son çare olarak TBMM’ye dilekçe yazan vatandaşların sorununu çözemeyen dilekçe komisyonu, rapor yazıp durumu Genel kurula bildirdi. Ancak rapor yaklaşık 5 aydır gündemdeki görüşülme sırasının gelmesini bekliyor. Arsaların bir kısmının hisseli olduğu gözönüne alındığında mağdur vatandaş sayısı onbinlerle ifade ediliyor. Belediyelerin, imar planında kendilerine ait arsaları okul alanı olarak ayırması ve yıllarca kamulaştırmanın yapılmaması üzerine çok sayıda vatandaş geçen yıl TBMM’ye başvurdu.

Sadece İmarlı Hazine Arazileri Satılacak
Maliye Bakanlığı’ndan bir üst düzey yetkili, gayrimenkul piyasasında yaşanan talep patlamasına paralel olarak son dönemde Hazineye ait taşınmazlara büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Özellikle belediye sınırları içinde kalan imarsız Hazine arazilerine yöneliş olduğunu kaydeden Maliye yetkilisi, şunları söyledi: "Belediyeler ile diğer kişi ya da kuruluşlar, henüz planı yapılmamış Hazine taşınmazlarını, imar sorunu nedeniyle düşük bedelle satın alabiliyordu. Buralar rayiç bedel de olsa, imar planı bulunmadığı için ucuza kapatılıp, daha sonra da imar planları yapılıyordu. İmar planının ardından da, devletten 100’e alınan yerin değeri 400-500’e çıkıyordu. Böylece imarsız olduğu için buraları ucuza kapatanlar, plan geçirterek, büyük rantlar elde edebiliyordu. Bu nedenle, tüm Türkiye’de belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde imar planı olmayan Hazine taşınmazlarının satışını ikinci bir emre kadar durdurduk. Yeni bir karar çıkana kadar, sadece imar geçen yerlerdeki Hazine taşınmazlarının satışı mümkün olacak. Plansız yerlerin öncelikle imar planları hazırlansın ve buralar gerçek değerini bulsun. Böylece buralardan başkaları rant elde etmesin, devlet kazansın. Bütün amacımız bu."
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.