Haberler

Belediyeler izinsiz arazi satamayacak

Tarih: 29 Mayıs 2006 Kaynak: NTVMSNBC

Yatırımcıların plan geçirterek büyük rantlar elde ettiği imarsız Hazine arazilerinin satışı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından ikinci bir emre kadar durduruldu.

Hazine arazilerinin satışında “Yetki Devri İptali” konusunda, Maliye Bakanı Unakıtan imzasıyla Valiliklere bir yazı gönderildi. Yazıda, Hazineye ait taşınmazlardan, her yıl Genel Bütçe Kanunu’nda belirtilen parasal sınırların 4 katına kadar olanları satışa çıkarmaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri parasal sınırların 4 katına kadar onaylamaya defterdar ve milli emlak dairesi başkanlarının, ilçelerde ise kaymakamların yetkili kılındığı hatırlatıldı.


Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından, Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması hususunda Valiliklere (Defterdarlıklar) devredilen yetkinin bundan sonra Bakanlıkça kullanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bakanlıkça satışa çıkarılması uygun görülen taşınmazların satış ihalelerinin onaylanması işlemlerinin ise önceki yetkiler çerçevesindedevam edeceği ifade edildi.

Büyükşehirler dahil, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindebulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalanHazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin de ikinci bir emre kadardurdurulduğu belirtildi.

Yazıda, “Bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların satış taleplerinin ise Valilik (Defterdarlık) tarafından incelenerek, satışları değerlendirilmek üzere bilgi ve belgeleriyle Bakanlığa gönderilmesi” talimatı verildi.

Mayıs ayı öncesinde ihale ilanları yapılanlar ile Bakanlıkça satıştalimatı verilen Hazine taşınmazlarının ise satış işlemlerine devam edileceği, ihale onaylarının da devredilen yetki kapsamında sonuçlandırılacağı kaydedildi.

Özel Kanunlara Göre Satış Sürecek
Maliye Bakanı Unakıtan imzalı yazıda, Hazineye ait taşınmazların özel kanunlara göre hak sahiplerine satış işleminin ise devam edeceği vurgulandı.

Bu kapsamdaki özel kanunlar da, 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı, 4071 Sayılı Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri, 4072 Sayılı Hazine Adına Tescil EdilenMiktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunlar olarak sıralandı.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.