Haberler

Selçuk Üniversitesi’nde Mimarlık Kış Okulu

Tarih: 19 Şubat 2007 Yazan: Havva Alkan Bala


Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 29 Ocak - 9 Şubat arasında kurumsal bir deneyim yaşandı. Uygulama Etkinliği (Kış Okulu) adlı etkinlik kapsamında 4 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Mimarlık ve mühendislik konusunda klasik çağdan zamanımıza gelebilen ve mimarlık alanının ana kaynaklarından biri olma özelliği taşıyan Vitrivius’un De Architectura’sında (Mimarlık Üzerine 10 Kitap) bilim olmadan el becerisi kazanmayı amaçlayan veya yalnızca kuram ve bilime güvenen mimarların emeklerinin karşılığını alamayacaklarından ve başarılı işler ortaya koyamayacaklarından söz edilir. M.Ö.25 civarında ortaya konulan bu tespitin hala geçerliliğini koruduğunu söylemek olasıdır. Mimarlık alanında hayal edilenin çizgiye, geometriye, alana ve hacime dönüşmesi, kısaca tasarım aşaması, eğitim sürecinin en önemli parçası iken projenin uygulamaya konulması ile ilgili teorik anlatımlar dışında kalıcı bir deneyim ortamı mimar adaylarına sunulamamaktadır. Formel eğitimin bir parçası olarak yaz stajları mimarlık öğrencisinin teori ile pratik arasındaki köprüyü kurmasını sağlamaya çalışsa da nitelik ve nicelik olarak arzu edilen seviyeye çoğu zaman ulaşamamaktadır. Gönüllülük esasına dayalı, not baskısının olmadığı, teorik bilgilerin uygulama ile birleşebileceği bir ortamda mimari paylaşımların yaşanması düşüncesi ile 29 Ocak - 9 Şubat 2007 tarihleri arasında “Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Uygulama Etkinliği (Kış Okulu)” adında bir çalışma başlatıldı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte ulusal veya uluslararası ölçekte bir başlangıç yapmak yerine kurumsal deneyimi arttıracak bir başlangıç yapma yolu tercih edildi.

“Puzzle & Pattern”, “Arayış”, “Arch + ART” ve “Girişim” isimli 4 farklı atölye açıldı. Sınırlar içerisinde yaratıcılığın ve yaratıcılıkla sınırların belirlenmesi deneyimlendi. Açılan atölyelerde ortak motif mimarlık bölümüne ait mekânların yaratıcılığın gücü ile daha nitelikli hale getirilmesi oldu. Kollektif çalışma, özgür düşünce, katılımcı yapı, atölyeler için temel ölçüt kabul edildi. Selçuk Üniversitesi’nin “Değişen ve Değiştiren Üniversite” vizyonuna paralel olarak kalıplaşmış düşünce ve tasarım yaklaşımlarına karşı sorgulayıcı, farklı düşünce ve deneyimlere karşı açık ve hoşgörülü, tekniği sanatçı bir ruhla irdeleyen teşvik edici bir eğitim ortamı sağlanması da atölyelerin üzerinde durduğu bir başka ölçüt oldu.Puzzle & Pattern Atölyesi
Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Havva Alkan Bala, Yrd.Doç.Dr. Dicle Aydın, Arş.Gör.Y.Mimar Selçuk Sayın, Arş.Gör.Y.Mimar Esra Yaldız’ın gerçekleştirdiği atölyenin sponsorluğunu ise Mimarlar Odası Konya Şubesi, Knauf, Filli Boya, İrem Dizayn üstlendi. Atölyeye Ayşe Tuba Kaplan, Gözde Sucu, Hasan Hüseyin Çifci, Sacit Öğdür, Fulya Sarılı, İdrisYağmahan, Dicle Kaynar, Eda Yaman, Zeliha Ulusoy, Ayşe Betül Sezer, Vedat Arslan, Muhammet Büyükkırcalı, Cüneyt İnan, Süheyla Koç, Sümeyye Özdoğan, Neslihan Temur, Nurcan Güneş, Melek Cacim, Seval Biltekin, Gökçen Kumaş, Hande Sargın, Evren Koşanoğlu katıldı.

Bu atölyede Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne ait dolaşım alanlarında, alçıpan yapı malzemesi ile yüzey, doku ve mekan ilişkisi bağlamında işlevsel bir tasarım yapılması ve yapılan tasarımın uygulanması amaçlandı. Grup, 2005 yılında Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen kış okulunda Prof.Dr. Gülenser Çelebi’nin yürütücülüğünü yaptığı “Designing with White Gypsum Stone” isimli çalışmadan esinlenerek gerçekleştirildi. Uygulama öncesi Prof.Dr. Gülser Çelebi ile bağlantı kurularak geçmiş deneyimlere dayanan değerli görüş ve öneriler alındı.

Öğrencilere yapı malzemesi olarak üretilen alçıpanın malzeme özelliklerini ve uygulamalarını aktaran bir seminer verildi. Öğrenciler, boruların geçtiği, tesisat kapaklarının rastgele yer aldığı, estetikten yoksun koridor yüzeylerine kendi proje ve maketlerini sergileyebilecekleri yüzeyleri tasarladılar. Bu atölye 7 farklı projeyi, 7 farklı duvar yüzeyinde bir bulmacanın birbirini tamamlayan parçaları gibi tasarlayarak dolaşım alanlarında doku etkisini yaratıcı bir şekilde ortaya koydu. Öğrenciler gece gündüz demeden çalışmaları, tasarladıklarını uygulama konusunda gösterdikleri çaba ile yüksek performans sergilediler.

Öğrenciler tasarladıklarını uygulamaya koyarken malzemenin ve detayın çizimden farklı boyutları olduğunu, proje ile uygulama arasındaki farklılıkları ve süreci çarpıcı bir şekilde, yerinde ve duyuları ile deneyimlediler. Kendi mekanlarına bir iz bırakmak genç tasarımcıları oldukça motive etti. Basit bir el aletinin, proje üzerinde geçiştirilen bir detayın uygulamada ne tür problemler yarattığını fark ettiler. Profesyonel yaşama geçtiklerinde çizdiklerinin, tasarladıklarının uygulama sorumluluğunu almanın önemini kavradılar.

Eğitim başlamadan, verilen süre içinde uygulamayı bitirebilmek için gece geç saatlere kadar Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi’nin ıssızlığını matkap sesleri ile canlandırdılar. Profesyonel hayatta ve dünyanın her tarafında sürekli zamana karşı yarışma durumunda olan mimarların bu nefes kesen sürecini bire bir yaşadılar.

Süreç öğrencinin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra sonuç ürün olarak da oldukça tatmin edici oldu.Arayış Atölyesi

Yrd.Doç.Dr. Mine Ulusoy, Yrd.Doç.Dr. Deniz Oktaç, Arş.Gör.Y.Mimar Derya Arslan, Arş.Gör.Y.Mimar Ebru Erdoğan’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyenin sponsorluğunu Garanti Konut Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Ulusoy üstlendi, Atölyeye Elif Ulusoy, Merve Arslan, Ali Şükrü Pınarkara, İlkay Demiray, Berşan M. Durmuş adlı öğrenciler katıldı.

“Arayış” Grubu, öğrencilerin kendi atölyelerini mimar gözü ile inceleyerek mevcut mekanı ideal atölye haline getirebilecek tasarım sürecini irdeledi. Öğrencilerin tasarım gücünü kuvvetlendirmek için öğrencilere birebir uygulama aşamasında bulunarak yapı bilgilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı verildi. Çalışmalar tasarlanan mekanın rölövelerinin alınması ile başladı. Mekanın hangi duvarlarına hangi fonksiyonların yükleneceği belirlenerek tasarım aşaması öğrencilerin özgür iradelerine bırakıldı. İki gün süren tasarım aşamasından sonra gelen projeler içerisinde görsellik ve uygulama açısından en uygun olanı seçilerek kritikler verildikten sonra 1/1 çizimlere geçildi. Tasarımın “Arayış” ana temasına uygun ve modüler oluşu, proje seçiminin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Kullanılacak olan malzeme, uygulama için uygun olan ve öğrencilerin de katkısının bulunabileceği alçı, alçıpan ve ahşap paneller seçildi. Öğrencilerin uygulamayı öğrenebilmeleri için uzman kişilerden de yardım alındı. Projenin bütün aşamalarında proje yürütücüleri ve öğrenciler karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak bir bütünlük içerisinde çalıştı.

Arch + ART Atölyesi
Öğr.Gör.Dr. Murat Oral, Arş.Gör.Y.Mimar Sami Kalfaoğlu, Arş.Gör.Y.Mimar Bilgehan Çakmak, Arş.Gör.Y.Mimar Tülay Yenice’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyenin sponsorluğunu Cabella Boya, Mudo Concept ve Mimar Bahattin Değer üstlendi. Atölyeye Cafer Tayyar Sevim, Burcu Küçükateş, Emin Ayduran, Furkan Vatandaeş, Cemil Gönülalan, Beyza Mirza, Aysu Ortapişirici, Elif Betül Ersan, Önder Gümüşsoy ve Miraç Oral adlı öğrenciler katıldı.

“ach + Art” atölyesi mimarlığın, sanatın farklı disiplinleri ile olan ilişkisini irdeleyip yorumlayabilmeyi, plastik sanatlarla mimari arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmeyi amaçladı. Bu amaca dönük olarak, atölyedeki yürütücü öğretim elemanları ve sanatçılarla katılımcı öğrencilere yönelik olarak mimarlık ve sanatla ilgili temel kavramların tartışıldığı, renk öğesinin iç mekanda kullanımının ele alındığı, “renk – insan – mekan – fonksiyon” ilişkilerinin, renk faktörünün, mekan algılamasına etkilerinin irdelendiği sunumlar yapıldı. Bu sunumlar;

• Öğr.Gör. Murat Oral’ın “iç mekan tasarımında renk faktörü” isimli söyleşisi
• Arş.Gör. Bilgehan Çakmak’ın mimarlık ve moda arasındaki etkileşimi ortaya koyduğu ve trendleri ele aldığı sunumu
• Resim sanatçısı Yrd.Doç.Dr. İlham Enveroğlu’nun mimariyi resim boyutu ile ele alışı
• Fotoğraf sanatçısı Reha Bilir’in Konya Mimarlar Odası’nda gerçekleştirdiği “Umut Ağlarda” ve “Tek Nefeste Aşk” isimli dia gösterileri ve devamında “Mimari Fotoğrafta Proje Çalışmaları” başlıklı söyleşisi
• Heykeltıraş Anar Eyni’nin, mimarlık öğrencileri tarafından sıklıkla göz ardı edilen “mimari” ve “heykel sanatı” arasındaki yakın diyaloğa değindiği söyleşisi

Atölye kapsamında en eğlenceli saatler, tüm öğrencilerin zevkle katıldığı, dayanışma ve organizasyonun en üst seviyede olduğu, iki adet duvar resminin yapım sürecinde yaşandı. Resimler 210 x 140 cm ebatlarında tasarlandı. Bu çalışmalar ressam İlham Enveroğlu’nun danışmanlığında gerçekleştirildi. Bu iki resmin yapımındaki amaç, aslında herkesin içinde sanat yeteneğinin az yada çok, bir şekilde var olduğunu göstermekti. Ayrıca bu iki çalışma ile herkesin günlük yaşamında pek önemsemediği atık malzemeleri değerlendirerek farklı bir bakış açısı, doğaçlama tekniği ve rengarenk düzeni ile herkesi, hatta yapanları dahi hayranlığa düşürecek kompozisyonlar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, atık eskizler, kayıp düğmeler, kırık camlar, ipler, kumaşlar, ahşap çöpler vb. malzemeler akrilik ve sprey boyalarla beraber kullanıldı.
Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekan da mimarca ele alınmalıydı ve bu düşünce ile atölye çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz salon; sponsorların da destekleri ile düzenlendi. Önce duvarlar öğrenci ve yürütücülerle beraber boyandı. Zemin lamine parke ile kaplandı, kapı ve pencereler değiştirildi. Mekan Pop - Art tarzı aksesuarlarla donatıldı.

Girişim Atölyesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa İncesakal ve Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Ter’in yürütücülüğünü üstlendiği atölyeye Hayriye Müsevitoğlu, Rukiye Ortatatlı, Süheyla Gültekin, Fatma Çimrin, Fatma Sevi, Tuba Malkoç katıldı.

“Girişim” atölyesinde Mimarlık Bölümü’nün eğitim koridorlarından birini oluşturan ve Şehircilik Bölümü ile ortak olarak kullanılan koridorun işlevlendirilmesi, dostluk ve beraberlik koridoru olarak eğitime kazandırılması hedeflendi.İmaj Galerisi
Takvim
<<Mayıs 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.