Haberler

Mimarların Geleceği Nasıl Olacak?

Tarih: 11 Nisan 2011 Kaynak: Building Future, RIBA Yazan: Caroline Cole, Claire Jamieson, Caroline Cole, Dickon Robinson, John Worthington Çeviren: Selin Biçer
2000 - 2050 yılları arasında dünya nüfusu %46 artış gösterecek.


Building Futures''ın bu araştırması mimarların gelecekteki rollerinin belirlenmesi için yapıldı ve şu sorular soruldu:

- 2025 yılında yapıları kim tasarlayacak?
- Mimarlık eğitimi almış kişiler meslek için hangi rolleri ne yaparak elde edecek?
- Sonuç olarak, mimarlık mesleği nasıl bir değişim gösterecek?

Nüfusun %70''i 2050 yılında kentsel alanlarda yaşıyor olacak.


2010 - 2020 yılları arasında altyapı inşaatları büyüme oranları, "Gelişmekte Olan Piyasalar"da %128 artarken, "Gelişmiş Piyasalar"da %18 büyüyecek.

2020''ye kadar "Küresel İnşaat Oranları" payının "Gelişmekte Olan Piyasalar" için %55, "Gelişmiş Piyasalar" içinse %45 olacağı öngörülüyor.


Mimarlık ofislerinin sadece %50''sinin bir iş planı var.

Yüklenicilerin, danışmanların, işverenlerin de dahil olduğu geleneksel mimarlık ofisleri ve mimarinin diğer geniş yelpazesinde çalışanlarıyla birebir görüşmeler ve toplantılar yapılarak çalışmalar sürdürüldü. Sonuçlanan tahminler beraberinde tartışma ve sorgulama olanağı getirip önümüzdeki 15 yıl içinde sektörün olması yakın değişimlerden nasıl etkileneceğinin bir araştırması haline gelecek.

2025 Yılında İnşaat Ortamını Kim Tasarlayacak?

İstikrar Gösterecek Sektör Bölümleri
1. Küçük Yerel Ofisler: Kişisel hizmete yönelik üretim yapabilme yeteneği sayesinde daha az maliyete, rakiplerinden daha hızlı tasarım yapabilen ofisler.

2. Uluslararası Yıldız Mimarlar: Gözleri yuvalarından fırlatan tasarımları ve hem para kaynağı hem de müşteri profilinde artış yakalayabilen ofisler.

3. Ekoloji Uzmanı Ofisler: Artan karmaşıklıkta ekolojik hizmetler sağlayan ve daha büyük bir tasarım ekibi ile sürecin bir parçasında yer alan ofisler.

4. Geleneksel Bölgesel Ofisler: Maliyet verimi sağlama yeteneğine sahip, tasarımın iyiliği açısından işe çok az ilgi duyan işverenlere yönelik hizmet veren ofisler.

Gelecek 10 Yıl İçinde Sektörde En Fazla Büyüme Olasılığı Taşıyacak Bölümler

1. Gelişmekte Olan Ekonomilerdeki Ofisler: Güvenilir tasarımları düşük maliyetlere Batılı rakiplerinden daha hızlı üreten ofisler.

2. Küresel Disiplinlerarası Danışmanlık Şirketleri: Farklı ölçeklerdeki projeleri tutarlı bir biçimde tamamlama yeteneğine sahip düşük maliyetli, hızlı ve birleşmiş hizmetleri olan ofisler. Ayrıca bu konuda tasarım kalitesindeki artış ve uluslararası referansları da etkili olacak.

3. Yap-İşlet-Devret Tasarımcıları:
Karma ölçekli projelerde üretmek, farketmek ve yönetmek becerilerine sahip, işveren oganizasyonu konusunda az risk alan ofisler.

4. Taşeron / Uzman Tedarikçiler: İnşaat ve teknoloji alanında güncel tutan ve tasarım sürecinde daha fazla yer almaya başlayan ofisler.

5. Tasarım Evleri / Kreatif Ajanslar:
Disiplinlerarası kolay hareket etme, yaratıcı biçimde sorun çözme ve farklı yetenekleri tek çatı altında bir araya getirme yeteneğine sahip ofisler.

Sektörün En Fazla Baskı Altında Kalan Bölümleri

1. Orta Ölçekli Tasarım Ofisleri: İşverenlerin ticari diliyle konuşan ve tasarım yeteneği ile perçinlenmiş büyük firmaların baskılarına maruz kalacak ofisler.

2. Küçük, Butik Ofisler: Sınırları zorlayan ve heyecan arayan tasarıma düşkün işverenlerin güvenlerini kazanması gerekecek, yeteneklerini geliştirip iş birliği içinde çalışan ve işveren riskini yönetebilecek ofisler.


Daha fazla insan, daha büyük kentler, daha çok inşaat...

Mimarlık Eğitimi Almış Kişiler 2025 Yılında Hangi Rolde Olacaklar?

Gelecekte meslek sahipleri inşaat sektöründeki kıdemli pozisyonlarını koruyacak. Bunun yanında geniş kapsamlı, disiplinlerarası, yaratıcı ve stratejik işlerde de çalışacaklar.

Mesleğin Genişleme Biçimleri

Sorunun cevabını bulmak için şu an mimarların ne yaptığına bakmak gerekiyor. Yerel, geleneksel, teslimata yönelik ofisler kalıcı olmalarına rağmen, görüşülen ofislerin çoğu geleneksel açıdan mimari olarak adlandırılan alanlardaki işlerini daha çeşitli çaplarda hizmet sunarak büyüttüklerini belirtti. Bazı ofisler ise "mimar" tanımlaması nedeniyle sınırlandıklarını hissettiklerini açıkladı ve bazı işlerin geleneksel mimari anlayışına uymadığı için ücretlendirilemediğini dile getirdi. Bunu söyleyenlerin çoğunluğunu kendilerini "mekansal ajans" ya da "tasarım evi" olarak nitelendirenler oluşturdu. RIBA ve ARB tarafından resmi olarak "mimar" sayılmayanların her ne kadar desteklenmese ya da meslek tarafından göz ardı edilse bile inşaat çevrelerini etkileyen önemli rollere sahip olduğu gözüküyor.

Set ve sahne tasarımında, kamusal sanat dallarında, enstalasyon tasarımında, kamusal alan tasarımında, marka tasarımında, toplum danışmanlığında, araştırmada, beyin takımında ve kentsel tasarımda çalışan mimarlar da mevcut.

Yapılan görüşmelerde mesleğin genç nesli ise daha geniş alanlara doğru uzanırken disiplinlerarası mimari konseptte yer almak istediklerini ifade etti.

RIBA''nın 20. yüzyılın "mimar" tanımlamasını, 21. asrın mesleki gerçeklerine göre değiştirmesi gerekiyor. Mimarın daha geniş bir tanımının yapılması için, yeni mezunların inşaat çevrelerinde daha kapsamlı farklı rollerde yer almaları için bu tip kariyer yollarına doğru itilmesi ve mesleğin doğasının bu değişimine uygun cevaplar vermesi lazım. Hayatta kalabilmek için mimarların yapı tasarlamaktan öteye geçmeleri gerekli.

Daha Kapsamlı İnşaat Sektörü

Mimarlık eğitimi alanlar artık inşaat sektörünün farklı kısımlarına doğru geçiş yapıyor. Son 30 yılda kamu sektöründe çalışan mimarların oranında değişimler yaşandı, 1970''lerde %9''un altındayken şu an %50''ye kadar artış gösterdi. Önümüzdeki 15 yıl içinde benzer derinlikte bir değişimin yaşanmayacağını kim söyleyebilir...

İngiltere''de mimarların iş yoğunluğunun %50''sinden fazlasını yüklenici işverenler sağlıyor ki 20 yıl önce bu durum akıllardan geçmezdi.

Tasarım yöneticiler ya da alanını ve detay projelerini yöneten dış taşeronların altında çalışan bu işverenler halihazırda geleceği tanımlıyor. Geleneksel tarzdaki mimarların tüm itirazlarına rağmen, sektörde kıdemli pozisyonda bulunan mimarlık eğitimi almış kişilerin sayısı tempoyu arttırıyor. Klasik becerilere olan talepteki düşüş ve mimarların rolünün sınırlandırılmasıyla birlikte sektörün geri kalanında mimarın yer alma fırsatı azalıyor.

Geleneksel rollere uyum sağlayabilen mesleklere göre mimari eğitimin daha kaliteli eleman yetiştirme gerçeği ile bu durum birleşiyor.

2008''den bu yana Mimarlık Hizmetleri için gösterilen talep %40 geriledi

2025 Yılında Meslek Nasıl Değişecek?

Gelecekte mimarlar daha çok danışmanlık ve bağlantılar üzerine kurulu işlerde çalışacaklar. Piyasada kimlik ve farklılaşma üzerine yoğunlaşılacak.

İngiltere''deki ofislerin iş yoğunluğu:
- Bünyesinde 30 mimardan fazla eleman bulunduran ofisler %58 oranında özel sektör için çalışırken,
- Bünyesinde 30 mimardan az eleman bulunduran küçük ofislerde bu oran %86Genel Danışmanlıkta Branşlaşma

Mimarların yeri geldiğinde ücreti ödenmeyen, kullanılmayan ya da fark edilmeyen pek çok yetisi var. İlk tasarım evrelerinin arkasında yatan hazırlanma işi, stratejik düşünce sistemi, geliştirme, toplumsal danışmanlık ve analiz gibi ön proje süreçlerinin idaresi altında kalan muazzam çoğunluk bu yetilere sahip. Geleneksel mimarlık hizmetlerine yapılan ödemelerin aksine, işverenlerin değerli bulduğu bu beceriler için para harcaması için öncelikle işin kültürünün bu konuda ikna edici olması gerekiyor. Görüşülen ofislerden bazıları bu tür çeşitlilikteki hizmetlerini resmileştirmeye başlamış ya da planlar durumda. Böylece geleneksel ofislerde bir mimarın yapacaklarının dışındaki bir iş için bu tip ofisler hizmet sağlayabilecek. Ayrıca bu sayede diğer ofislerle rekabete girmeden iş birliği içinde olacak ve onlara tavsiyelerde bulunacaklar. Bu yaklaşım doğrultusunda bir ofis kendisini işveren ya da kullanıcı kulvarına koyup daha geniş yelpazede fırsatlara açılacak.

Ticari Ofisler ve Tasarım Ofislerinin Karşılaştırılması

Gelişmekte olan piyasaların daha ucuz iş gücü ve finansal özellikleriyle mega danışmanlık firmaları yerine işverenin dili öğrenilmeli ve konuşulmalı. Geleneksel mimarlık ofisleri ve daha ticari yaklaşımlarda bulunan danışmanlık firmaları ile tasarım ofisleri arasındaki çağdaş ayrım giderek artıyor, hatta kutuplaşma söz konusu. Sanki biri bir diğerini tehdit ediyor havası hakim. İşverenin kullanıma göre ücretlendirilecek şekilde acilen mimarların yetilerini satmayı öğrenmeleri gerekli. Finansal yetilerin esas alındığı, mesleki becerilerin dramatik bir biçimde yönlendiği bağlamın değişimini mimarlık mesleği artık kabul etmeli. Bu kabul ile her alanda mutlak olarak en iyiye erişebilen yetenekler programlama ve teknolojinin avantajlarıyla baş edecek hale gelmeli. Bu durum sayesinde mimarlık mesleği daha dayanıklı olmalı ve genel giderlerin çoğu azalmalı. Başka bir bağlantılı çalışma durumu ise büyük işverenlere yaklaşıp daha geniş bir yelpazede hizmet sunmayı önermeli. Bu tür ofisler ağır entegre edilmiş çalışmalarına güvenip kusursuz hizmet için teknolojinin nimetlerinden faydalanmalı.

Meslek ve Eğitimin Bütünleştirilmesi

Görüşü alınan ofislerden büyük çapta olanları okullarla olan bağlantılarının çok önemli ve meslek için tamamlayıcı bir olgu olduğunu iddia etti. Bazıları fırsatlarda bağlantılardan, akademisyenler tarafından kurulan meslek ağlarından ve hepsinden önemlisi ufak da olsa ek gelirlerden bahsetti. Diğerleri içinse okullar hayati önem taşıyan eleman kaynakları ve ofislerin kurumsal kimliklerini oluşturma yöntemlerinden biri. Olmazsa olmaz değerlere sahip küçük, butik ofisler için okullar sağladıkları özene karşı, deneyerek bu değerleri geliştirmek için önem taşıyor. Eğitimin uygulamayla birleştiği mevcut ve yeni yollar gelecekte mesleğin eğitimle ayrılmaz bir bağa sahip olması gerekliliğini öneriyor.

Meslek Kültürü

İklim homojenliğinde çeşitliliğe ve ayırt ediciliğe izin veren meslek kültürü giderek önemini arttırıyor. Görüşülen mimar ve tasarımcıların bir kısmı, markalarını özel çalışma şekilleri ya da kuruluş ilkelerinin ayarlanmasına temellendirdiklerini söyledi. Ortaklarının ötesinde bu durum ofisin uzun yaşama ve hayatta kalma fikirlerinin ürünü. Mesleğin genç temsilcileri ve öğrenciler mimarlık kültürünü, birçok kültürle alakalı temaya sahip, davranış, etnik tutum ve fikirlerin altında yatanlara dair çok özel koşulları olan ideal patron tanımlamaları üzerinden anlattı. Bu yeni bir olgu olmasa da gelecekte meslek için hayati önem taşıyabilir...

Sektör Çalışanlarının Görüşleri
- "Mimarlar proje yönetimi, sözleşme ve maliyet yönetimini hayatlarından çıkarıp attılar. Eğer tasarım koordinasyonunu da kaybederlerse, işte o zaman onlara neden ihtiyaç duyulduğu sorulabilir..." Küresel danışmanlık firmasında proje yöneticisi.

- "Mimarların istilasının rolü bir tehdit olarak görülmemeli, ancak istismar edilmesi olası bir doğal değişim olarak algılanmalı. Kendimize yeni olasılıklar bulmalıyız ve eğitim de buna uyum sağlamalı." Büyük küresel şirkette mimar.

- "Bence artık mimarlar gerektiğinden fazla kibar olmayı bırakıp nasıl daha iş adamı gibi davranacağını öğrenmeli." Orta ölçekli tasarım ofisi.

- "Bizim için asıl tehlike yaptığımız iş karşılığında paramızı alamamamız değil, kısa bir rol oynamış olmamız. Ancak yine de ödenmeyecek bir iş geldiğinde reddetmiyoruz, çünkü bu iş sonradan ödemesini alabileceğimiz bir iş için yol açabilir." Küçük, butik ofiste mimar.

- "Dış kaynaklardan yararlanmayacağız ve daha iyisini yaptığını iddia edenlerle rekabete gireceğiz." Mimar.

- "Detaylandırılmış tasarım artarak tedarik zincirinde bir sonuca ulaşıyor ve burası tam da olması gereken yer. İnşaat teknolojisinin karmaşıklığının artmasıyla mimarın bu rolü üstlenmesi beklenemez." Küresel şirkette mühendis.

- "İngiltere''de sınırlı bir piyasa var. Daha büyük ölçeklerdeki projelere heves duyanların denizaşırı ülkelere yönelmesi gerekecek." Küresel danışmanlık şirketinde danışman.

- "Büyük işverenler, bir yere uğrayıp her şeyi yaptıracakları küresel hizmet sağlayan ofislere doğru hareket ediyor. Meslek bu doğrultuda devam edecek." Büyük İngiliz firmasında geliştirici.

- "Daha ortaklaşa çalışan sezgisel mimari gruplara dünyanın ihtiyacı var. Ortaklaşa çalışanlar bir kişiden daha büyük etki yaratacak ve onlar mesleğin etkisini büyütecek." Büyük küresel disiplinlerarası şirkette mimar.

- "Meslek danışmanlığa doğru yöneliyor. Üst düzey danışmanlık ve stratejik düşünceye yoğunlaştıklarında mimarlar daha etkili olacak." Küresel danışmanlık şirketinde proje yöneticisi.

- "Bence 25 - 150 çalışanı olan orta çaptaki ofislerin çeşitliliği bitti, her piyasanın sonunda iki birbirinden çok farklı türde ofisle kalakalacağız." Küresel danışmanlık şirketinde baş yönetici.

- "Asıl sorun mimarların yapmak istedikleri ve pazarın gerçekleri arasındaki ayrım." Küresel danışmanlık şirketinde müşteri danışmanı.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.