Haberler

Gecekondu sahibine konut fırsatı

Tarih: 26 Haziran 2006 Kaynak: Birgün
Afet riski taşıyan ya da doğal, tarihi ve kültürel çevre alanları içerisinde bulunan gecekondu sahiplerine ev sahibi olma fırsatı tanıyacak, Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı TBMM gündeminde. Tasarıya göre, gecekondunun 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığının belgelenmesi halinde 20 yıl vadeyle konut sahibi olunabilecek.

imar planı bulunsun veya bulunmasın, kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayan tasarıya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri''ne ait bölgeler hariç bütün alanlar imar planına uygun olarak düzenlenecek. Hazineye ait üzerinde kamu binası bulunan alanların, kamu hizmetinin verilmesine gerek olmaması halinde, arsası hariç bina, bedeli ödenerek idareye devredilecek. Dönüşüm alanı içinde kalan ve tasfiye edilerek başka bir alana taşınması gerekecek kamu yapıları, arsası idare tarafından sağlanarak başka bir yerde yaptırılacak.

Kararı Belediyeler Verecek
Tasarıyla birlikte kıyı ve orman alanı olması nedeniyle yapılaşmaya kapalı alanlarda bulunan binalar, bu alanlardan tasfiye edilecek. Dönüşüm alanı sınırı, toplamı 5 hektardan küçük olmamak üzere, belediye ve mücavir alan sınırlarında belediye meclisi tarafından belirlenecek. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il genel meclisi karar verme yetkisine sahip olurken bü-yükşehir belediyelerinde, ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesinin görüşü alınarak bü-yükşehir belediye meclisi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla belirlenecek. Dönüşüm alanı sınırları, karar tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecek. Bu süre içinde dönüşüm alanlarına itiraz edilebilecek.

İtiraz edilmezse ilan süresi sonunda, dönüşüm alanı sınırları, idarenin onayıyla kesinleşerek yürürlüğe girecek. İtirazlar incelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Dönüşüm alanları, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun" kapsamında belirlenebilen yenileme alanlarını da kapsayabilecek.

Acele Kamulaştırma Sayılacak
Dönüşüm alanı sınırının kesinleşmesiyle birlikte, imar planları kesinleşinceye kadar bu alanlarda, plan, plan değişikliği ve plan revizyonu, parselasyon planı, ifraz, tevhit, irtifak hakkı tesisi, terkini, cins tashihi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi ve onaylanması, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemler durdurulacak. Kararın onayından önceki bütün yapım faaliyetlerine, geçici olarak son verilecek. Dönüşüm alanı sınırları içindeki konutunun 12 Ekim 2004''ten önce yapıldığını belgeleyen gecekondu ve ruhsatsız yapı sahiplerine, buralarda ikamet edenlere; vadesi 20 yılı aşmamak üzere borçlandırılarak dönüşüm alanı içinde yapılacak sosyal konutlardan verilebilecek. Tasarıya göre yapılacak kamulaştırma işlemi, kamulaştırma kanununun "iskan amaçlı" ve Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın yapılacak acele kamulaştırma olarak sayılacak ve yalnızca, kamulaştırma bedeline karşı itiraz edilebilecek. Belediyeler, konut işinden çekiliyor.
Takvim
<<Mayıs 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.