Yayın Tanıtımı

2004 Yılı Yayın Tanıtımları

Toplam 53 yayın tanıtımı 3 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 21. tanıtımdan 40. tanıtıma kadar olanlar gösterilmektedir.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi 40. Yıl KitabıODTÜ Mimarlık Fakültesi 40. Yıl KitabıKitap, ODTÜ Mimarlık Fakültesi yapısınının açılışının 40 yılına (1963-2003) rastlayan mezunlar günümüzde yapılacak anma töreni nedeniyle hazırlanmıştır.
Rahmi AksungurRahmi AksungurGörünüşte Rahmi Aksungur''un yapıtlarını ve bu yapıtları şekillendiren söylemi hedef alan bu kitap, önemli ölçüde heykel sanatına ilişkin bir tanım ve algılama sorunu üzerinde de durmakta.
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938Kitabın bir özelliği artık belgesel niteliği taşıyor olması. İlk baskıda tanıtılan yapıların ve özellikle de konut yapılarının büyük bölümü ve Ankara''dakilerin neredeyse tamamı bugün artık yok. Dolayısıyla yirminci yüzyıl Türk mimarlığının önemli bir dönemi bu kitapla belgelenmiş oluyor.
Horizontal Drawings or Context as PlaceHorizontal Drawings or Context as PlaceKitap, Ahmet Gülgönen''in kırk yıl boyunca yaptığı kentsel ve doğal peyzaj örnekleri ve mimari objelerle ilgili yaptığı çizimlerin bir koleksiyonu.
Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı YaklaşımlarMimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar"Mimarlık eğitimi, geleneksel ders verme temeline dayanan, konuların öğretimi ile tasarım odaklı, stüdyo ağırlıklı yöntemin özgün bir birleşimini ortaya koyar. Değişik disiplin ve sanatların yaratıcılığa katkıda bulunan yöntemlerini birleştirerek, kendine özgü yaklaşımları kullanır. "
Kentleşme ve KentlileşmeKentleşme ve Kentlileşme"Kent, topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri ile şekillenen mekanlardır. Ama mekan olmanın ötesinde, tarihi, sosyal, kültürel, siyasi özellikleri de bünyesinde barındırır. Çünkü, o çok karmaşık yapıya sahip olan insanın, kendisi gibi karmaşık eseridir."
Mimarlık ve Yapı SözlüğüMimarlık ve Yapı SözlüğüMimarlık ve Yapı Sözlüğü, Hasol''un eski çalışmalarının bir uzantısı olarak üç dilli eski sözlükte bulunan İngilizce-Türkçe sözcük ve terimlerin gözden geçirilip kapsamının yüzde elli artmasıyla ortaya çıktı.
Metropolis: Ana Tanrıça KentiMetropolis: Ana Tanrıça KentiMetropolis: Ana Tanrıça Kenti kitabı, 1992 yılından bu yana sistemli olarak sürdürülen kazıların şaşırtıcı sonuçlarını tüm boyutlarıyla bilim dünyasına ve üzerinde yaşadığımız toprakların geçmiş kültürlerine ilgi duyan tüm okurlara sunuyor.
İçlerin Dışıİçlerin Dışı"İstanbul''da Beyazıt''taki yangın kulesine ilk çıktığımda ortaokulda mıydım yoksa lisede mi, anımsamıyorum. Onun pencerelerinden, döne döne bütün yarımadayı, karşıdaki Galata''yı, Beyoğlu''nu, Üsküdar''ı, Kadıköy''ü, Haliç''i, Boğaziçi''ni, Marmara Denizi''ni, Adalar''ı görmek doyulacak bir şey miydi?"
Deprem ile YaşamakDeprem ile Yaşamak21. yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de son derece hızlı bir gelişimin içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde sadece kişi başına düşen gelir değil aynı zamanda toplumumuzun bilgi düzeyi de hızla artmaktadır.
Mehmet Çubuk KitabıMehmet Çubuk KitabıMehmet Çubuk Kitabı sekiz bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, yaşam öyküsü, ağırlıklı olarak mesleki ve akademik bilgiler içinden kronolojik olarak okunmak üzere derlendi. İkinci bölümde, mesleki ve akademik yaşamı ürettiği projeler bağlamında ve bunların akademik çalışmalara eklemlenmesi açısından ele alındı. Üçüncü bölümde Mehmet Çubuk''u yakınlarından dinliyoruz. Dördüncü bölümde ise Mehmet Çubuk anımsamaları içinden kendi yaşam yolculuğunu/yolculuklarını anlatıyor.
T+Pocket BooksT+Pocket BooksTasarım Yayın Grubu ülkemizde büyük beğeniyle izlenen T+ Mimarlık serisini artık dünya pazarına sundu.
Köşe Bucak İstanbulKöşe Bucak İstanbulOsman Cemal Kaygılı''nın, 1931 yılında Yeni Gün gazetesinde "İstanbul''un Köşe Bucağı" başlığı altında kaleme aldığı bu gezi yazıları, tam anlamıyla bir kültür hazinesidir.
Temel Aydınlatma ve Sıkça Sorulan SorularTemel Aydınlatma ve Sıkça Sorulan SorularBu yayın, Lamp 83 tarafından tüm tüketicilerin aydınlatma konusunda bilgi ve bilinç seviyesinin arttırılması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Knidoslu AphroditeKnidoslu AphroditeMurat Katoğlu''nun hocası Prof. Ekrem Akurgal ile 20 yıl önce yaptığı ve yayımlanmayan söyleşisini kitaplaştıran Knidoslu Aphrodite; aradan geçen zamana karşın hâlâ tartışılan birçok konuyu içeriyor. Ekrem Akurgal''ın üniversite, bilim, nitelik kaygısı, sanatın ulusal ve evrensel değerleri, üslup ve orijinalite sorunları, Cumhuriyet-laiklik-tarih konularındaki net ve kararlı düşünceleri, güncelliği süren tartışmaların yıllarca önce nesnel bir bakışla nasıl ele alındığını belgeliyor.
UIA İstanbul 2005 Uluslararası Logo Yarışması KitabıUIA İstanbul 2005 Uluslararası Logo Yarışması KitabıTürkiye Mimarlar Odası''nın evsahipliğinde, 2005 yılı Temmuz ayında, İstanbul''da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) XXII inci Kongresi''nin logosu İnternet ortamında açılmış olan uluslararası yarışmaya katılan eserler arasından seçilerek belirlendi.Katılan eserler bir kitapta toplandı.
Aesthetics and Art in the 20th CenturyAesthetics and Art in the 20th CenturyAesthetics and Art in the 20th Century (20. Yüzyıl''da Estetik ve Sanat) SANART''da Estetik ve Görsel Kültür Derneği''nin 2001 Haziranı''nda ODTÜ''de düzenlediği aynı isimli uluslararası sempozyumun bildirileri biraraya toplandı.
Dipnot DergisiDipnot DergisiMimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi''nin yılda iki kez yayımlayacağı bir sanat ve tasarım yazıları dergisi olan Dipnot, çağdaş sanattaki bağlam genişlemesine koşut olarak büyük bir alana açılmayı hedefliyor ve plastik sanatlardan tiyatroya, felsefeden göstergebilime, tasanm disiplinlerinden mimarlığa, sanat tarihinden müzikolojiye uzanan, hem günümüz sanatının, hem de sanat, mimarlık ve tasarım tarihinin sorunlarına disiplinlerarası bir düzlemde yaklaşan kuramsal yazıları biraraya getirmeyi amaçlıyor.
Sanat YapıtıSanat YapıtıBeatrice Lenoir, sanattan çok, anlaşılmazlığı ve çok yönlülüğü içinde yapıtı sorguluyor bu derlemede. Sanat yapıtına özgü belirsizlikleri irdelemek ya da aşmak üzere daha önce verilmiş yanıtları ayrıntılarıyla incelerken, yazarlar ve felsefecilere sürekli göndermelerle araştırmasını kuramsal ve pedagojik açılardan zenginleştiriyor.
Modernin SaatiModernin SaatiAli Cengizkan''ın bu kitapta bir araya getirilen çalışmaları işte bu bağlamda özellikle önemli gözüküyor. Cengizkan sadece 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı tarihinin kimi noktalarını aydınlatmaya çalışmıyor; düpedüz "anımsama mekanları" yaratıyor.
Toplam 53 yayın tanıtımı 3 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 21. tanıtımdan 40. tanıtıma kadar olanlar gösterilmektedir.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.